mk_z33t_kir

СТРАНИЦИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Забелешка: проектите кои не се подвлечени, се уште се во фаза на изработка и се уште нема пристап до нив (проверете ги наскоро)!


Биографија

Дипломи, признанија и пофалници

Мои видео проекти на YouTube . . . . . . Втор YouTube профил

„ТЕКО“ - Штип - првата приватна телевизија на Балканот (1990)

„ИРИС“-ТВ - Втората приватна телевизија во Штип (1994)


Миле Кокотов (книга во PDF-формат): Основи на кабелските дистрибутивни системи - Кабелска телевизија (2010)

Електронски комуникациски мрежи - Кабелски дистрибутивни системи - Главна Станица

Кабелски дистрибутивни системи - Кабелска дистрибутивна мрежа

Кабелски дистрибутивни системи - Оптичка кабелска мрежа

Кабелски дистрибутивни системи - Елементи на оптичката кабелска дистрибутивна мрежа

Кабелски дистрибутивни системи - Истовремено пренесување на повеќе оптички сигнали преку едно оптичко влакно

Кабелски дистрибутивни системи - Коаксијална кабелска мрежа

Кабелски дистрибутивни системи - Елементи на коаксијалната кабелска дистрибутивна мрежа

Кабелски дистрибутивни системи - Планирање и проектирање на коаксијална кабелска дистрибутивна мрежа

Кабелски дистрибутивни системи - Пренос на широкопојасен интернет и фиксна телефонија преку КДС

Кабелски дистрибутивни системи - Основи на дигиталната телевизија

Планирање на електронски комуникациски мрежи - Миле Кокотов - Магстерски труд


АНТЕНИ new

Направете сами квалитетен и евтин РФ-Анализатор на антени, филтери, засилувачи (Scalar Network Analyzer)

SDR (Софтверски дефинирани радио уреди)

Динамички опсег кај СДР-уредите

Направете сами одличен и евтин СДР-контролер

Arduino - Автоматски програмабилен Радио-Фар 4kHz - 225 MHz со Si5351 new

Направи сам: Прецизен мерач на РФ-моќност за предаватели и радиостаници new

РФ-Конвертори - во подготовка

Краток курс по електротехника за радиоаматери - 1 дел

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Електрицитет, електрична струја, електромагнетни бранови

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Отпорници

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Кондензатори

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Калеми - индуктивитети

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Трансформатори

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Попупроводници

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Радиоаматерски опсези

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Радиобранови и нивно простирање

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Лемење

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Фото-Реле

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Мултивибратор-Осцилатор со транзистори од ист вид

Радиотехника и електроника (почетен курс) - Мултивибратор-Осцилатор со комплементарни транзистори

Радиоаматерски кратенки

Радиоаматерски врски (фонија)

Радиоаматерски врски со телеграфија (CW)

Симплекс и Дуплекс VHF/UHF радиоврски

Радиоаматерски врски преку јонизирани метеорски трагови

Радиоаматерски УКБ врски на растојание од 200 km со евтини рачни радиостаници Baofeng

SSB QRP трансивер „Таурус“ за 14 MHz

VHF Low Loss Helical Band-pass Filter for 2m Band

UHF Low Loss Band-pass Filter for 70 cm Band

Антени во мојот двор

Mini-Whip активна антена за прием (5 kHz - 30 MHz)

Dunestar band-pass filter 300-14 (14 MHz / 200 W)

Dunestar band-pass filter 300-21 (21 MHz / 200 W)

Dunestar band-pass filter 300-28 (28 MHz / 200 W)

Bandpass филтер за 80m радиоаматерски опсег (3.2 - 4.1 MHz)

Направете сами нископропусен филтер (LPF) за подобар прием на LF и VLF

Aнтенски прилагодувач MFJ-945E (1,6 до 60 MHz) - шема и други детали

Антенски прилагодувач (1.8 до 52 МHz) - направи сам

Антенски системи: Групирање на Јаги-антени една до друга и една над друга (Antenna stacking)

Коаксијални кабли

Употреба на децибели (dB) за изразување на засилување или слабеење на РФ-сигналите

Трансвертер за 14 MHz со употреба на 2m Трансивер како базна станица

Baofeng UV-5R Рачна VHF/UHF радио станица: Проблем при прием со надворешна антена

Преправка на трансиверот ICOM IC-706mk2g за да може да емитува во целиот фреквенциски опсег

Преправка на трансиверот ICOM IC-756 pro II за да може да емитува во целиот фреквенциски опсег

Одличен приемен систем за VLF само со вашиот компјутер и бесплатен софтвер

Направете сами евтин и квалитетен Лабораториски извор за напојување 0-30 V / 2mA - 3A

„Лов на радио-фарови“, односно, таканаречени „NDB“ (Non-Directional radio Beacons)

РАДИОАМАТЕРСТВО - Интересно и корисно хоби за сите возрасти

Аматерско радиооператорство (АРО)

Аматерско радиоконструкторство (АРК)

Аматерска радиогониометрија (АРГ) популарно наречена „Лов на лисици“

Програмабилен автоматски Радио-Фар за 3,5 MHz

Далечински електронски селектор на една од 4 антени

Далечински електронски селектор на една од 6 антени (со CD40174)

Едноставен мал ФМ предавател (88-108 MHz) за почетници

QRM-Елиминатор (Елиминатор на РФ-пречки и шум) за краткобранов радиоприемник new

Наједноставен автоматски полнач на акумулатори со струјно ограничување и заштита од краток спој

Вклучување-Исклучување (пали-гаси) на еден електричен апарат (или светилка) од повеќе места (локации) new

Затоплување на простор - Кое греење е најевтино?

Производство на електрична енергија од Сонцето

Дали и колку се опасни радиобрановите?

Мерење на електромагнетно зрачење од разни уреди во домот

5G - Што ни носи новата 5Г-технологија и дали сте подготвени за тоа? new


Радио клуб Z37M - Штип

Радиоаматерски сојуз на Македонија

РМЗО - Радиоаматерска мрежа за опасност


z32gw

Мојот поранешен радиоаматерски знак беше Z32GW. Сегашниот е Z33T

(кликнете на фотографијата за да ја видете во висока резолуција)


Z33T home page (почетна страница)