zname_mk mk_z33t zname_mk

ФИЛТЕР ПРОПУСНИК НА ОПСЕГ ЗА 80М ОПСЕГ (BAND-PASS FILTER 3,2 - 4,1MHz)


I Z33T home page I страници на македонски јазик I


 

 

bpf_shematics

 

 

bpf1

bpf2

bpf3

bpf4

bpf5

bpf_filter

 

 

 


I Z33T home page I страници на македонски јазик I