mk_z33t_belo_kir

АНТЕНИ ВО МОЈОТ ДВОР


I Z33T home page I страници на македонски јазик I


Косо поставена DeltaLoop антена резонантна на 7.1 MHz (43.16 m вкупна должина) Највисока точка = 12 метри, најниска точка = 5 метри над земјата (дворот)

кликнете на некоја од сликите за да ја видете во висока резолуција

dl1 dl2 dl3 dl4


Mini-Whip активни антени за прием од 5 kHz до 30 MHz (за да видете како се направени кликнете тука)

mw1 mw2


Diamond X-30 dualband VHF/UHF (145 & 435 MHz)

x30_1 x30_2


Ј-Антена за VHF (145 МHz) - домашна изработка

Ј-антената направена од бакарна цевка со дијаметар од 12 mm, е поставена на пластична цевка. Спротивно на мислењето дека Ј-антената може директно да се заземји во својата најдолна точка, сепак, деталните анализи покажуваат дека надобро е Ј-антената да биде монтирана на изолиран носач. Доколку е поставена на метален носач, тогаш тој учествува во зрачењето на антената, а импедансата потешко се нагодува и зависи од конкретниот случај, односно, од должината на конкретниот метален носач и слично. Исто така, пожелно е дел од кабелот да се намота во вид на калем со неколку навивки веднаш до подножјето на антената. На тој начин ќе се формира РФ-пригушница (еден вид балун 1:1), која ќе спречи надворешниот проводник од кабелот да зрачи по својата должина. Може да се стават и неколку феритни тороиди нанижани на коаксијалниот кабел, за истата цел.

j-pole


 

Миле Кокотов (2017 година)

Авторот е магистер по технички науки, со искуство од речиси 40 години во РФ-техниката (професионално и аматерски)

 

I Z33T home page I страници на македонски јазик I