zname_mk mk_z33t zname_mk

АНТЕНИ


I Z33T home page I страници на македонски јазик I


Одлична Широкопојасна VHF Yagi Антена 5 елементи за 145 MHz

Кратка VHF Yagi Антена со 4 елементи за 145 MHz (DK7ZB)

UHF Јаги Антена со 5 елементи (430-440 MHz)

Мoxon Yagi Антена за UHF (430-440 МHz)

Математичко моделирање на Микробранов линк за Wi-Fi интернет пристап

LoraWan Yagi антена 3-елементи (7.11 dBi) за 868 MHz (Helium Mining)

Супередноставна Ј-Антена (2.15 dBi) за 868 MHz (Helium Mining)

LoraWan BiQUAD антена (10.2 dBi) за 868 MHz (Helium Mining)

Анализа и мерење на параметрите на оригиналната „Bobcat Miner 300“ Антена new

LoraWan Yagi антена 10-елементи (14.5 dBi) за 868 MHz (Helium Mining) new

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Миле Кокотов (2017 година)

Авторот е магистер по технички науки, со искуство од речиси 40 години во РФ-техниката (професионално и аматерски)

Разгледајте ги и другите написи и проекти на неговата веб-страница


I Z33T home page I страници на македонски јазик I