mk_belo_kir

ДИПЛОМИ, ПРИЗНАНИЈА И ПОФАЛНИЦИ


I Z33T home page I страници на македонски јазик I


кликнете на сликите за да ги видете во висока резолуција

111977 година - Диплома за освоено 1. место по Електроника на општински натпревар помеѓу училиштата (тогаш имав 12 години и одев во 7.одделение)

121978 година - Диплома за освоено 1. место по Хемија на општински натпревар помеѓу училиштата (тогаш имав 13 години и одев во 8.одделение)

131978 година - Диплома за учество во АРГ-натпревар на 80м опсег на 14.Собир на радиоаматерите на Македонија што се одржа во Штип

141978 година - Диплома за освоено 3 место на Републичка олимпијада по Хемија одржана во Кавадарци.

151979 година - Диплома за освоено 1 место во дисциплината „Млади конструктори“ на 15. Јубилеен собир на радиоаматерите на СР.Македонија во Отешево.

161979 година - Диплома за успешно завршен курс за радиоаматери конструктори - почетен курс.

171979 година - Диплома за положен стручен испит за аматерски радиооператор „Ц“ класа.

181979 година - Диплома за постигнато 1 место на натпреварот во РМЗО - Радио мрежа за опасност, што се одржа во Кочани, по повод ослободувањето на градот...

191984 година учествував на Општинската изложба на иновации со комплетен проект (проектиран и изработен) SSB HF трансивер за кратки бранови. Земав Диплома за 1 место и златна значка на СПАТУ - Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања.

201985 година - Диплома за учество на натпревар во АРГ- аматерска радиогониометрија (80 метарски опсег) во категоријата „Сениори“, за време на 20. Собир на радиоаматерите на Македонија во Прилеп.

211985 година - Диплома за положен стручен испит за „Аматерски радио механичар - конструктор“ - Средна категорија.

221985 година - Диплома за положен стручен испит за аматерски радиооператор „Б“ класа.

231985 година - Диплома за освоено 1 место на 29-от Државен шампионат во аматерска радиогониометрија на Југославија, одржан во Штип.

241986 година - Диплома за учество на изложбата на иновации, пронајдоци и технички унапредувања „Макинова“.

251986 година - Признание за особен придонес во афирмацијата на Народна техника и омасовувањето на инвентивното и техничко творештво.

261987 година - Диплома за учество на 8-та изложба на иновации, пронајдоци и технички унапредувања „Макинова“.

271987 година - Диплома за освоено 3 место на натпреварот во дисциплината РМЗО - радио мрежа за опасност, за време на 22. Собир на радиоаматерите на Македонија во Скопје

281987 година - Пофалница за вонредни резултати постигнати во извршување на поставените задачи во обуката, воспитувањето, зајакнување на морално-политичкото единство и борбената готовност на оружените сили на СФРЈ.

291987 година - Свидетелство за завршен курс по криптозаштита во центарот за врски - Белград.

301987 година - Свидетелство за положен стручен испит за телепринтеристи II - класа.

311987 година бев една недела службено во фабриката за производство на електронски и телекомуникациски уреди „Елтек“ во Ковачица, Република Србија...

321988 година - Диплома за освоено 3.место на натпреварот во АРГ - аматерска радиогониометрија (3.5 MHz) - Сениори, за време на 23.Собир на радиоаматерите на Македонија во Крушево.

331988 година - Диплома за положен стручен испит за „Аматерски радио механичар - конструктор“ - Виша категорија.

341989 година - Благодарница за учество на 10-та Јубилејна изложба на иновации, пронајдоци и технички унапредувања „Макинова“.

352007 година - Благодарница за значаен придонес во ширењето на радиоаматерството и остварување на програмските активности на радио клубот „Никола Тесла“ од Штип.

362007 година - Диплома за положен стручен испит за аматерски радио-оператор од „А“ класа.

372007 година - Известување за меѓународно признание „Златна категорија“ за „Бизнис и иницијатива “како менаџер на „Кадис“ - Скопје.

382007 година - Меѓународно признание „International Star Award - Gold Category“ од страна на BID - Business Initiative Directions" на меѓународната церемонија во Париз - Франција.

392008 година - Одобрение за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба CEPT-I

402009 Диплома „Clear View“ од „workshop“, односно работилница за унапредување на менаџерските вештини за продажби.

412010 Диплома за освоено 1.место во натпреварот „World Wide RTTY DX Contest“ во категоријата мала моќ, еден оператор - сите опсези :-)

42

43


I Z33T home page I страници на македонски јазик I