zname_mk mk_z33t zname_mk

ПАЛИ-ГАСИ ОД ПОВЕЌЕ МЕСТА


I Z33T home page I страници на македонски јазик I


ВКЛУЧИ-ИСКЛУЧИ ОД ПОВЕЌЕ МЕСТА (ЛОКАЦИИ)

Честопати се јавува потреба еден електричен апарат да се вклучува и исклучува од повеќе места (локации), вклучување и исклучување на светилките во дворот или светилките во ходникот на повеќеспратна куќа (зграда) или вклучување-исклучување на други уреди.

На пример, светлото во ходникот на една куќа со повеќе спратови може да се вклучи од еден спрат, а да се исклучи од било кој друг спрат на куќата и обратно.

Подолу се прикажани електрични шеми на поврзување со единечни и двојни електрични прекинувачи за вклучување-исклучување на некој уред од две, три, четири или пет места, спратови или локации.

 

Електрична шема за вклучување-исклучување на уреди од 2 места (спратови или локации)
Употребени се два единечни, наизменични прекинувачи-преклопници (Pn):

 

22small

 

Електрична шема за вклучување-исклучување на уреди од 3 места (спратови или локации)
Употребени се два единечни, наизменични прекинувачи-преклопници (Pn) и еден двоен, наизменичен-вкрстен (Pnv) прекинувач-преклопник:

33small

 

Електрична шема за вклучување-исклучување на уреди од 4 места (спратови или локации)
Употребени се два единечни, наизменични прекинувачи-преклопници (Pn) и два двојни, наизменични-вкрстени (Pnv) прекинувачи-преклопници:

44small

 

Електрична шема за вклучување-исклучување на уреди од 5 места (спратови или локации)
Употребени се два единечни, наизменични прекинувачи-преклопници (Pn) и три двојни, наизменични-вкрстени (Pnv) прекинувачи-преклопници:

55small

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Миле Кокотов (2020 година)

Миле Кокотов е магистер по технички науки, со искуство од речиси 40 години во РФ-техниката и е Претседател на Радиоаматерскиот сојуз на Македонија

Разгледајте ги и другите написи и проекти на неговата веб-страница


I Z33T home page I страници на македонски јазик I