mk_z33t_kir

„ТЕКО“- ПРВАТА ПРИВАТНА ТЕЛЕВИЗИЈА НА БАЛКАНОТ


I Z33T home page I страници на македонски јазик I


Кон крајот на 1989 година во Штип почна со „експериментална“ работа ТВ-„ТЕКО“ - првата приватна телевизија во тогашна СФР Југославија, но и на Балканот. Основачи на оваа телевизија беа Миле Кокотов и Петар Варадинов. Телевизијата работеше во состав на претпријатието за производство на електронска опрема, автоматика и телекомуникации „ТЕКО“. Во почетокот, целокупната предавателна опрема, антени и комутациска опрема беше од сопствена изработка, а покасно се набавија професионални уреди. Се појави во време на бившата Социјалистичка Федеративна Република Југославија кога во Македонија постоеше само Македонската телевизија во состав на ЈРТ - Југословенската радио и телевизија. Во времето кога граѓаните во Македонија можеа да гледаат само две до три ТВ програми на Македонската телевизија, појавата на нова, приватна телевизија претставуваше вистински „Бум“.

кликнете на некоја од сликите за да ја видете во висока резолуција

111990 година (мај) - напис во „Штипски Весник“

121990 година (јуни) - напис во „Вечер“

131990 година (ноември) - напис во JPRS - Joint Publications Research Service - Telecommunications

141990 година (декември) - напис во неделникот „Arena“ - Загреб

151991 година (март) - напис во неделникот „Пулс“

161991 година (март) - напис во „Штипски Весник“

16а1993 година во канцеларијата на ТЕКО

16б1993 година со новата професионална камера JVC KY-17B

172012 година - Виктор Грозданов, последниот директор на „АПЕММ“, зборува за ТЕКО

181993 година - напис во „University of Miami“ - Channels of Communication are Opening in Eastern Europe

 


I Z33T home page I страници на македонски јазик I