Čeština, slovenština vítají Vás technické stránky Petr Faltus OK1CFP.
English language welcome on Petr Faltus OK1CFP technical pages.
Deutsche Sprache willkommen an den technischen Petr Faltus OK1CFP-Seiten.


Petr Faltus OK1CFP

Petr Faltus OK1CFP Jmenuji se Petr, narodil jsem se a žiji v Praze. Zajímám se o programování, skriptování, sítě, webové aplikace, databáze, testování, analogovou i digitální techniku, vysílače, antény, přijímače a mikroprocesory. Ing. Petr Faltus - Rozcestí mých webových stránek Ing. Petr Faltus - Rozcestí mých webových stránek

(My name is Petr, I was born and I live in Prague, Czechia. I am interested in programming, scripting, networks, web applications, databases, testing, analog and digital electrical circuits, transmitters, antennas, receivers and microcontrollers. Petr Faltus - Crossroads of my web pages Petr Faltus - Crossroads of my web pages)

(Ich heisse Petr, ich bin geboren und ich lebe im Prag, Tschechien. Ich interessiere mich für die Programmierung, Skripterstellung, Netzwerke, Webanwendungen, Datenbanken, Testung, Elektronik, Sendern, Antennen, Empfängern und Mikroprozessoren. Petr Faltus - Weggabelung meiner Webseiten Petr Faltus - Weggabelung meiner Webseiten)

Sítě LAN (LAN networks) (LAN-Netzwerken)

Výpočet broadcastu a sítě z IP adresy a masky (Broadcast and network address from the IP address and mask calculation) 28/4/2004 (17/6/2003)
Návrh rychlosti vnitřní sítě (Local network traffic calculation) 3/10/2005

Vyhodnocovaní výrazů s prioritou operátorů (Expression evaluation with the operator priority) (Berechnung des Ausdrucks mit der Priorität der Operatoren) 17/5/2010 (6/4/2003)

Elektrotechnika (Electrical engineering) (Elektrotechnik)

Měření vstupní a výstupní impedance (Input and output impedance measurement) 6/11/2005
Systém značení polovodičů, parametry tranzistorů (Semiconductor Numbering system and HF, mosfet, mesfet transistor parameters) 27/6/1999

Sinusový oscilátor 1kHz (Sine oscillator 1kHz) 24/4/2018

Čítač 0 až 1GHz (Counter DC to 1GHz) 4/6/2001

Teplotní čidlo s rozhraním RS232 (Temperature sensor with the RS232 interface) 10/7/2001
Teplotní čidlo 2 s rozhraním RS232 a DCF modulem (Temperature sensor 2 with the RS232 interface and DCF time module) 25/2/2003

Mixážní zesilovač 2 (Mixer amplifier) 09/11/2005 (02/01/2000)
Zesilovač pro gramofon s magnetodynamickou přenoskou (Magnetodynamic phono pickup amplifier) 30/8/2000

Nastavitelný CMOS dělič kmitočtu se sériovým rozhraním (Programable frequency divider with the serial interface) 25/2/2003 (25/4/1999)

Indikátor vybuzení s LM3914 (Level indicator with LM3914) 17/10/1999
Indikátor vybuzení s UAA180 nebo A277D (Level indicator with UAA180 or A277D) 28/7/2002

PLL oscilátor (Phase locked loop oscillator) 01/05/2004 (09/05/1999)

Ovladač displeje LM709SW (LM709SW display driver) 25/2/2003

Triaková regulace síťového napětí 220V 50Hz (Triac power regulation) 07/05/1999

Přerušovač pro model železničního přejezdu 09/05/1999

Propojení PC s digitálním diářem Casio (Casio Diary to PC RS232 interface)

Televizní rozvody (TV distributions) (Fernsehverteilungen)

Výpočet kmitočtů televizních kanálů Česká republika (Czech Republic TV channels frequencies calculation) 31/10/2017 (16/5/2010 29/3/2010 1/2/2004)
Výpočet kmitočtů rozhlasových kanálů DAB Česká republika (Czech Republic DAB channels frequencies calculation) 1/11/2017

Přepočty decibel dB, dBm, dBµV a dBµW (dB, dBm, dBµV and dBµW decibel conversions) 29/3/2010 (27/2/2005 25/4/2004 4/5/2003)

Výpočet útlumového článku signálu (Cable signal attenuator calculation) 29/3/2010 (6/4/2003)
Výpočet odbočovače signálu (Cable signal divider calculation) 29/3/2010 (6/4/2003)

Výpočet Čebyševova filtru horní a dolní propust (High pass and low pass Tchebyschev filter calculation) 29/3/2010 (17/11/2001)
Výpočet válcové vzduchové cívky a rezonančního kmitočtu (Inductor and resonance frequency calculation) 29/3/2010 (17/11/2001)

Pásmový filtr a slučovač VHF/UHF (VHF/UHF band filter and coupler) 20/11/2001
Pásmový filtr a slučovač VHF I/VHF III (VHF I/VHF III band filter and coupler) 30/5/2004
VHF/UHF zesilovač s MAR-3 (VHF/UHF amplifier with MAR-3) 2/3/2006 (14/2/2005 11/4/2002)

Satelitní televizní příjem (SAT TV reception) (SAT-Fernsehempfang)

Výpočet směru geostacionární družice (Direction to geostationar satellite calculation) 16/5/2010 (2/5/2004)
Výpočet velikosti parabolické antény (Parabolic antenna dimension calculation) 2/5/2004

Vysílání (Transmitting) (Sendung)

Výpočet bilance rádiového spoje (Radio link budget calculation) 29/3/2010 (19/8/2005 27/2/2005 25/4/2004)

Sfázování 2 antén dipól, zisk okolo 3dB (Two dipole antenna interconnection, gain about 3dB) 17/3/2002

Výpočet kmitočtů CB kanálů Česká republika (Czech Republic CB channels frequencies calculation) 2/11/2017
Přepočet zeměpisných souřadnic a lokátorů (Locator to position conversions) 29/3/2010 (15/2/2004)

Rozhlasový vysílač 95.7, pokojová anténa, umělá zátěž 75 ohmů (Broadcast transmitter 95.7, room antenna, 75 ohm terminator) 25/2/2003

Parametry koaxiálních kabelů (Coaxial cable parameters) 27/6/1999
Parametry koncových tranzistorů pro PA (PA output transistor parameters)

Morseova abeceda (Morse alphabet) (Morsealphabet)

Paket rádio (Packet Radio) (Packet-Radio)

Packet rádio v ČR, moje dálková spojení (Packet radio in the Czech, my DX QSO) (Packet-Radio in Tschechien, meine DX-Verbindungen) 23/9/2001 (23/8/1999)

Modulární systém Flexnet, popis, vysvětlení a příklady konfigurace 25/2/2003
Přehled a malé vysvětlení základních příkazů nódu typu Flexnet 15.8.1999
Přehled a malé vysvětlení sysop příkazů nódu typu Flexnet v sysop režimu 19.9.2001
Modulární systém Flexnet, původní obrázek (Flexnetsystem, original image) (Flexnet system, Originalbild)

Program PLP terminál pro Packet rádio 10/10/2004 (25/2/2003)
Program PLP time synchronization pro Packet rádio 1/2/2004

Program A-paket pro Packet rádio (přímý nástupce Autopaketu) 28/1/2004
Příklad nové konfigurace nódu s programem A-paket startujícího z diskety 17/2/2004
Program Autopaket pro Packet rádio 10/7/2001
Příklad konfigurace nódu s programem Autopaket startujícího z diskety 25/2/2003

Přehled a malé vysvětlení příkazů BBS typu Baycom 15.8.1999
Přehled a malé vysvětlení TNC příkazů 15.8.1999

Český manuál k programu Graphic Packet v1.61 upravený v HTML podobě 25/9/2001
Původní český manuál k programu Graphic Packet v1.61 v textové podobě

Návod na postavení linux stroje pro Packet rádio 10/10/2004 (22/2/2004)
Start instalace linuxu z diskety 10/10/2004
Návod na přístup do linux stroje pro Packet rádio po zapomenutí root hesla 10/10/2004

Volný čas (Free time) (Freizeit)

Kde se vzala tato díra? (Where comes this hole from?) (Wovon kommt dieses Loch?) 16/6/2010

Fotografie (Photos) (Fotos)

Praha - Pražský Hrad (Prague - Prague castle) (Prag - der Prager Burg)
Praha - jižní část města (Prague - the south part of the city) (Prag - Südteil der Stadt) 7/2/2004

Rádiový měřící vůz před ČVUT FEL (The radio measuring car in front of Czech Technical University) (Der Funk-Messwagen bei der Tschechischen Technischen Hochschule) 22/03/2000

Krkonoše (Giant Mountain) (Riesengebirge) 8/1998

U počítače (With computer) (Bei dem Rechner) 7/2/2004
Doma (At home) (Zu Hause) 9/1996

Vysílač Praha-Žižkov (TV tower Prague) (Der Prag-Fernsehturm) 5/2000

Odkazy (Links) (Linken)

Elektrotechnická fakulta ČVUT Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha (Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering, Prague, Czechia) (Die Tschechische Technische Hochschule, die Fakultät für Elektrotechnik Die Tschechische Technische Hochschule, die Fakultät für Elektrotechnik, Prag, Tschechien)