Měření vstupní a výstupní impedance (Input and output impedance measurement)

Interaktivní výpočet vstupní a výstupní impedance, Interactive input and output impedance calculation

Měření vstupní impedance/Input impedance measurement


 
R1 =

Napětí před (The voltage before) U1 = mV
Napětí za (The voltage after) U2 = mV

Vstupní impedance (input impedance)
'Line In' Zin =

 

Měření výstupní impedance (Output impedance measurement)

Měření výstupní impedance/Output impedance measurement


 
R2 =
R3 =

Napětí na R2+R3, když vypínač otevřen (voltage on R2+R3 when switch open) U3 = mV
Napětí jen na R2, když vypínač zavřen (voltage on R2 only when switch closed) U4 = mV

Výstupní impedance (output impedance)
'Line Out' Zout =