Triaková regulace síťového napětí 220V 50Hz (Triac power regulation)

Jednou jsem dostal na opravu tyristorovou regulaci síťového napětí. Součástky byly staré, zapojení složité a hlavně zmatené, nějaká dokumentace k tomuto bastlu nikdy ani neexistovala. Nakonec jsem vnitřek 'vykuchal' a navrhl konstrukci svoji. V první řadě jsem použil triak místo tyristoru, připadne mi čistší zatížit obě polarity sítě. Úhel otevření reguluje potenciometr, podle kterého se mění doba nabití (bipolárního!) kapacitoru na napětí, při kterém se překročí práh diaku a dojde k zapálení triaku. Na tomto místě je potřeba upozornit, že hrátky se síťovým napětím můžou dopadnout tragicky (úraz, požár), takže vše musí být provedeno precizně, bezpečně, nevynechat pojistku a hlavně triak dobře chladit. U tohoto zapojení je výhoda rozpojení obvodu regulátoru při vypnutí spotřebiče. Nevýhoda tohoto principu regulace je vznik silného rušení až do spektra rozhlasu krátkých vln, které se snadno a daleko šíří po elektrické a vodovodní síti. Proto je dobré dořešit filtraci.

Triaková regulace síťového napětí 220V 50Hz

Czech resistor values specification:

2M5 = 2500000 Ω