Petr Faltus OK1CFP

Návrh rychlosti vnitřní sítě (Local network traffic calculation)

Interaktivní návrh rychlosti vnitřní sítě, Interactive LAN traffic calculation


 

Vstupní linka (input line)
- kapacita (capacity) kb/s
- agregace (aggregation) 1:
- rezerva (margin) kb/s

Výstupní linka pro jednoho uživatele (output line for one user)
- kapacita (capacity) kb/s
- agregace (aggregation) 1:

Činitel využití stahování (download utilization coeficient) %

Minimální vstupní kapacita (minimum input capacity) kb/s
Minimální kapacita pro jednoho uživatele (minimum capacity for one user) kb/s
Minimální virtuální kapacita pro jednoho uživatele (minimum virtual capacity for one user) kb/s

Počet uživatelů (number of users) ( )


 


(c) Petr Faltus OK1CFP 3/10/2005