Návrh rychlosti vnitřní sítě (Local network traffic calculation)

Interaktivní návrh rychlosti vnitřní sítě, Interactive LAN traffic calculation


 

Vstupní linka (input line):
- kapacita (capacity): kb/s
- agregace (aggregation): 1:
- rezerva (margin): kb/s

Výstupní linka pro jednoho uživatele (output line for one user):
- kapacita (capacity): kb/s
- agregace (aggregation): 1:

Činitel využití stahování (download utilization coeficient): %

Minimální vstupní kapacita (minimum input capacity): kb/s
Minimální kapacita pro jednoho uživatele (minimum capacity for one user): kb/s
Minimální virtuální kapacita pro jednoho uživatele (minimum virtual capacity for one user): kb/s

Počet uživatelů (number of users): ( )