Pásmový filtr a slučovač VHF/UHF (VHF/UHF band filter and coupler)

Tento slučovač je určen pro všechny domácnosti, kde je potřeba současně přijímat nejen programy ze společné antény nebo kabelové televize, ale i signály v pásmu UHF například přímo z pozemního vysílače nebo remodulátoru satelitu či videa (pokud nejsou průchozí).

This coupler is designed for using main antenna or cable TV and UHF signals together.

Použití pásmového slučovače VHF/UHF (VHF/UHF band filter and coupler application)

Jakékoli dva koaxiální kabely vždy můžeme sloučit standartním odporovým slučovačem. Uvnitř jsou dva bezindukční rezistory, jejichž hodnota je totožná charakteristické impedanci vedení kvůli přizpůsobení poměru stojatého vlnění. Nevýhoda tohoto zapojení je v průchozím útlumu přibližně 3dB, což je ztráta asi poloviny výkonu signálu, která se u slabších kanálů projeví. Proto nastupují slučovače pásmové. Podmínkou jejich použití je rozdílnost pásem, na kterých jsou programy jednotlivých kabelů, které chceme sloučit. Jednotlivé větve jsou potom tvořeny propustmi. K dispozici je zde jakýkoli filtr. Vzájemně musí však být navrženy tak, aby pro každý požadovaný kanál byla průchozí vždy jedna cesta a ostatní měly dostatečně vysokou impedanci. Pro každou aplikaci je tedy nutno vyrobit krabičku na míru.

You can everytime and everywhere use resistor coupler, but you will have about 3dB lost power. If the signals are small, the result ist bad. In this case comes the coupler with filters. There is possible the low pass, high pass, band pass and band lost. The filters must be calculate for every application. Every TV channel must go throught one path only. Other paths must have for this frequency high impedance.

Zapojení pásmového slučovače VHF/UHF


18.6nH ... střední průměr cívky 4.5mm, celková délka cívky 1.3mm, 1.1 závitu
35.2nH ... střední průměr cívky 4.5mm, celková délka cívky 2.5mm, 2.1 závitu

V tomto případě uvažujeme s dvěmi cestami. První cestou musí projít pásmo VHF, tedy kmitočty do 240MHz, druhou cestou potom pásmo UHF od 470MHz. Slučovač je tedy realizován jednou dolní a jednou horní propustí. Pro výpočet obou filtrů používám tyto dva mezní kmitočty a navržený útlum volím max. 1dB v propustném pásmu a útlum min. 19.8dB v pásmu zádržném. Pro tyto útlumy vychází filtry 5.řádu. Útlum max. 1dB je mnohem přijatelnější než 3dB u slučovače odporového. Impedance je 75 Ω. Další výhodou pásmových filtrů je teoreticky neomezený počet větví se signály, které se v jednom bodě spojují, což u odporového slučovače není vhodné, protože průchozí útlum 3dB pro dvě cesty s každou další dále nezanedbatelně roste. Vhodně navrženými propustmi se skutečně můžeme u pásmového slučovače dostat do pozice, kdy z každého kabelu skutečně vybereme jen přesně to, o co máme do výsledného vedení zájem. Tím nikdy nás nemůže ohrozit rušící signál z jiného směru.

There are two paths in this case. First VHF band to 240MHz, second UHF band from 470MHz. So we have one low pass filter and one high pass filter. For calculation of filters I used this two limit frequencys and then attenuations max. 1dB in right bands and min. 19.8dB in wrong bands. The orders of filter are 5, the lost 1dB is not as high as 3dB with resistor coupler. The impedance is 75 Ω. We can use more paths with filter coupler. And we can choice right signals only. If we will use the resistor coupler, then the attenuation 3dB is higher with every new path in the coupler.

Pásmový slučovač VHF/UHF 2 (VHF/UHF Coupler 2)

Ve druhé verzi je použito přímo napočítaných Čebyševových filtrů a výstup je rozbočen pro dva TV přijímače.

In the second version are used two Tchebyschev filters and output for two TV.

Zapojení pásmového slučovače VHF/UHF 2

20.5nH ... 4z drátem 0.6mm kolem průměru 2.5mm, celková délka cívky 6mm
62.0nH ... 4z drátem 0.6mm kolem průměru 5mm, celková délka cívky 5.5mm
102.3nH ... 4z drátem 0.6mm kolem průměru 7mm, celková délka cívky 5.45mm

Konstrukce pásmového slučovače VHF/UHF 2