Přerušovač pro model železničního přejezdu

Můj kamarád (nadšený železniční modelář) potřeboval vyrobit přerušovač pro dvě dvojice malých svítivých diod, které simulují železniční přejezd. Jednoduchý, spolehlivý, napájení modelovým transformátorem 16Vef AC. V rychlosti jsem vyprodukoval tuto jednoduchou konstrukci. Usměrňovač postačí jednocestný, stabilizace degenerativní 7805. Základ obvodu tvoří časovač 555, který vhodně osazený může vyrobit obdélníkový signál (až do řádově 200kHz), zde je kmitočet jen několik Hz. Za ním je hradlo TTL 7474, které nejen vydělí kmitočet dvakrát dvěmi na střídu přesně 1:1, ale i poskytuje oba navzájen opačné výstupy pro obě diody. Výstup lze omezit rezistorem (osadit místo první LED) a obě LED osadit místo druhé LED paralelně.

Schema zapojení přerušovače

Obrázek, po překonvertování do formátu BMP, poslouží jako předloha k výrobě tištěného spoje fotocestou. Černá barva odpovídá neodleptané části (mědi).

Tištěný spoj pro přerušovač

Czech resistor values specification:

4k7 = 4700 Ω

Datasheets

Petr Faltus technical resources TTL datasheets
Petr Faltus technical resources Voltage references datasheets