Petr Faltus OK1CFP - Name Petr, QTH Prague, Czech Republic (česky, english, deutsch)

Výpočet válcové vzduchové cívky a rezonančního kmitočtu (Inductor and resonance frequency calculation)

Interaktivní výpočet válcové vzduchové cívky a rezonančního kmitočtu, Interactive inductor and resonance frequency calculation

Inductor, resonance circuit

Formulář počítá indukčnost válcové cívky z jejich rozměrů a rezonanční kmitočet při paralelním spojení s kondenzátorem.
(The form calculates the inductor value from its mechanical parameters and the resonance frequency after paralell connection with the capacitor.)


 
Světlost cívky (inside diameter of inductor) d = mm
Průměr drátu (wire diameter) dw = mm
Počet závitů (winding number) z =

Délka cívky (length of inductor) l = mm
Závity těsně u sebe (no space between windings)
Závity s mezerou průměru drátu (space between two winding equal wire diameter)

Připojená kapacita (connected capacitor) C= pF

Střední průměr cívky (central diameter of inductor) ds = mm
Délka cívky (length of inductor) l = mm
Délka drátu (length of wire) lw = mm

Indukčnost (inductance) L= nH

Rezonanční kmitočet (resonance frequency) fr= MHz


 


© Petr Faltus OK1CFP 29/3/2010 (17/11/2001)