Výpočet kmitočtů CB kanálů Česká republika (Czech Republic CB channels frequencies calculation)

Občanské kanály ČR, Czech Republic citizen channels

Formulář vypočítá kmitočet komunikačního kanálu CB o šířce 10kHz v České republice dle jeho čísla.
(The form calculates frequency of the communication 10kHz wide CB channel in the Czech Republic from its channel number.)


 
Číslo kanálu (Channel number):

Občanské pásmo (Citizen band)

Kmitočet středu kanálu (Channel center frequency): MHz
Modulace (Modulation):