Petr Faltus OK1CFP - Name Petr, QTH Prague, Czech Republic (česky, english, deutsch)

Výpočet kmitočtů CB kanálů Česká republika (Czech Republic CB channels frequencies calculation)

Občanské kanály ČR, Czech Republic citizen channels

Formulář vypočítá kmitočet komunikačního kanálu CB o šířce 10kHz v České republice dle jeho čísla.
(The form calculates frequency of the communication 10kHz wide CB channel in the Czech Republic from its channel number.)


 
Číslo kanálu (Channel number):

Občanské pásmo (Citizen band)

Kmitočet středu kanálu (Channel center frequency): MHz
Modulace (Modulation):

 


© Petr Faltus OK1CFP 2/11/2017