Přehled a malé vysvětlení sysop příkazů nódu typu Flexnet v sysop režimu

Sysop příkazy nódu typu Flexnet

sysop = správce a provozovatel počítače
nód = počítač, který plní funkci opakovače, zprostředkovatele spojení.
BBSka = počítač, na kterém běží program, kterým lze provozovat el. poštu.

[ ] - hranaté závorky zde znamenají, že parametr za příkazem je povinný
( ) - kulaté závorky zde znamenají, že parametr za příkazem lze vynechat.
` ` - úvozovky zde znamenají, že znaky v nich se přímo jako parametr opíší.
' ' - úvozovky zde demonstrují příklad použití


Příklad zpracování:

 C [call] (via othercall(/portnumber)) - CONNECT
 | |   |               |
 | |   Parametr lze vynechat     Celé znění příkazu pro zapamatování
 | |
 | Povinný parametr
 |
 Zkratka (klíčové znaky) příkazu


Při připojení uživatele k nódu je mu zobrazen uvítací text, který nastavuje sysop. Je vhodné jej sestavit co nejkratší, ale přiměřeně informativní. Na jeho velikosti může záviset i průchodnost sítě. Fyzicky je uložen v souboru c.fpr adresáře Flexnetu, mimo ruční editace na disku lze sestavit příkazem WR C.
V tomto textu je používáno ve dvou významech pojmu linka. Základní význam je jako hardware linka a v kritických místech je to takto zdůrazněno. Hardware linka je vlastní propojení, kdy nód fyzicky je propojen s vedlejším strojem buď pomocí kanálu přes radiostanici nebo síťovou kartu nebo paralelní či sériový port. Linka ve významu software linka je definice volačky partnera příkazem L, kdy (implicitně) se nódy navzájem periodicky propojují, měří dobu odezvy a vyměňují vnitřní síťové informace. S tím souvisí vybudování sítě, kde potom funguje například příkaz D, který umožní připojení k libovolnému uzlu (nódu) bez znalosti a průchodu cesty.

V tomto textu jsou vynechány některé vyloženě uživatelské příkazy, které čtenář jistě zná z mého o dva roky staršího textu `Přehled a malé vysvětlení základních příkazů nódu typu Flexnet`.


A - AKTUELL
výpis aktuality. Jedná se o text, ve kterém má sysop dle potřeby možnost zanechávat uživatelům nódu aktuální informace. Fyzicky je uložen v souboru a.fpr adresáře Flexnetu, mimo ruční editace na disku lze sestavit příkazem WR A.

B - BEACON
výpis majáků. Jedná se o texty, které jsou automaticky posílány do jednotlivých hardware linek nódem. Nastavuje sysop. Fyzicky je definice uložena v souboru b.fpr adresáře Flexnetu, mimo ruční editace na disku lze sestavit příkazem WR B. Formát souboru:

#4 0 ALL:Testovací nód - uživatelský vstup, 4Waty, loc. JO70FA
#15 1 ALL:Testovací nód - vnitřní hardware linka
 | | |  |
 | | |  Za dvojtečkou vlastní text majáku
 | | Obecný neexistující příjemce majáku (FLXNET, NODES, ALL, CQ, INFO, atd.)
 | Vnitřní číslo portu linky (dle pořadí startu jejich ovladačů Flexnetu) v nódu
 Časový interval opakování majáku v minutách

D (nodecall) - DESTINATION
výpis dostupných nódů, jejichž volací značka začíná (nodecall), a jejich doby odezvy v desítkách milisekund. Pokud je nalezen přímo nód (nodecall), je zjištěna a vypsána cesta (posloupnost nódů) pro případné připojení. Samotný příkaz bez parametru vypisuje všechny dostupné nódy a jejich doby odezvy. Tuto strukturu si vytváří nódy automaticky mezi sebou na základě vzájemně nastavených `testovaných` linek (příkaz L). Fyzicky je to uloženo v souboru mh.fpr adresáře Flexnetu, ruční editace není možná. 'D OK0YY'

D [nodecall] `*` - DESTINATION
výpis dob odezev nódu [nodecall] různými cestami přístupu po síti. 'D OK0YY *'

D [nodecall] `>` - DESTINATION
výpis cesty (posloupnosti nódů) pro případné připojení k [nodecall] a doby odezvy v desítkách milisekund mezi jednotlivými nódy na cestě. 'D OK0YY >'

F [call] - FIND
hledání momentálního výskytu [call] v síti. Jsou dotázány všechny sysopem určené nódy ze seznamu, zjistitelném příkazem S, fyzicky uloženém v souboru s.fpr adresáře Flexnetu. Mimo ruční editace na disku lze seznam sestavit příkazem WR S. 'F OK1YYY'

H - HELP
výpis seznamu příkazů nódu. Zpravidla nebývá úplný a správný, mnohdy je vidět pokus o překlad z jiného jazyka. Fyzicky je uložen v souboru h.fpr adresáře Flexnetu, mimo ruční editace na disku lze sestavit příkazem WR H.

I - INFO
výpis informace. Jedná se o text, kde zpravidla sysop poskytuje informace o nódu, jako je QTH, transceiver, anténa, linky na okolní nódy, verze software, atd. Fyzicky je uložen v souboru i.fpr adresáře Flexnetu, mimo ruční editace na disku lze sestavit příkazem WR I.

K [num] - KILL
násilné odpojení uživatele od nódu v odůvodněném případě. Parametr [num] lze získat během výpisu příkazem U vlevo. 'K 329'

L - LINKS
výpis nastavených propojení (linek) s jinými nódy a BBSkami v síti. Příklad výpisu:

CZ0NXY 0-15   ---   P 1
CZ0PXX         P15
|   |    |    |
|   |    |    port (číslo hardware linky) udělené Flexnetem automaticky během startu (15=virtuální linka uvnitř PC)
|   |    měření doby odezvy partnera
|   nastavené SSID pro uživatele (příkaz P S)
volačka partnera (příkaz L)

L [port] [call] (flag) - LINKS
nastavení nového propojení (linky) s [call] v síti na hardware lince [port]. Číslo [port] je hardware linkám postupně automaticky přidělováno během startu Flexnetu. Podle toho, jaké mají pořadí ve spouštěcí dávce, první je 0, druhá 1, atd. Parametrem (flag) lze specifikovat doplňující vlastnosti. Standartní linka bez parametru (flag) je testovaná, je vidět a je šířena dál do všech směrů. To znamená, že nód se na partnera bude periodicky připojovat a měřit dobu odezvy spojení. Dále v příkazu L nebo P se uživatel o její existenci dozví a nakonec po ní budou předávány informace o všech ostatních linkách a dobách v síti. Parametr (flag) může nabývat hodnot:

`@` linka na partnera, který není Flexnet, např. BBS, DX cluster, convers, apod.
`-` linka bude testovaná, ale partner nebude šířený do Digis příkaz D
`$` linka nebude testovaná a bude vidět příkazem L
`#` linka nebude testovaná ani nebude vidět příkazem L
`>` linka do podsítě, podsíť obdrží všechny Digis z hlavní sítě, ale nódy podsítě nebudou šířené do hlavní sítě příkaz D
`)` linka do podsítě jako `>` příkaz D, ale nebude vidět příkaz L
`!` linka do podsítě jako `>`, ale vlastní partner ještě do hlavní sítě šířený bude v příkazu D
'L 0 OK0NXY'
'L 1 OK0NXZ $'
'L 2 OK0PXX @'

L `-` [call] - LINKS
zrušení nastavení propojení (linky) s partnerem [call] v síti. 'L - OK0NXY'

LO - LOCAL
výpis lokální zprávy. Jedná se o text, ve kterém má sysop dle potřeby možnost zanechávat uživatelům nódu aktuální informace. Automaticky se stává součástí uvítacího textu během připojování uživatele na nód. Fyzicky je uložen v souboru l.fpr adresáře Flexnetu, mimo ruční editace na disku lze sestavit příkazem WR L.

M - MAILBOX
připojení na mailbox (BBSku) přidružený k nódu jako místní.

M `?` - MAILBOX
výpis volačky mailboxu (BBSky) přidruženého k nódu jako místní.

M (call) - MAILBOX
zadání volačky (call) přidružené k nódu jako místní. Nemusí to být jen volačka mailboxu (BBS). 'M OK0PXX'

MO (port) (value)[more] - MODE
nastavení přenosové rychlosti s případnou další specifikací pro číslo hardware linky (port). Parametr (value) začíná číselnou hodnotou rychlosti v Baudech a může (bez mezery) pokračovat [more] doplňujícími symboly. Existují tyto:

`c` softwarový squelch, radiostanici je potom možné otevřít umlčení šumu
`m` režim DAMA, kdy nód periodicky obvolává uživatele a uděluje jim slovo
`d` plný duplex
`y` automaticky sysop přístup k nódu při spojení, vhodné pro hardware linku k PC sysopa
`u` kontrola TXDelay uživatelů nódem
`s` port synchronizovaný s jiným portem, vhodné při vzájemném rušení dvou radiostanic dvou linek
`z` režim NRZ pro data (např. pro modem od G3RUH)
`t` externí hodiny pro vysílání
`r` externí hodiny pro příjem
Počáteční hodnoty můžou být nastaveny příkazem fset mode v dávce při prvním startu Flexnetu nódu, později však nemají efekt, protože jsou fyzicky ukládány do souboru flexnet.fpr adresáře Flexnetu, který není možno ručně editovat, pouze tímto příkazem za běhu nódu. Na založení tohoto souboru se Flexnet nódu zeptá při prvním spuštění. Okolo režimu DAMA proběhlo v minulosti mnoho debat. Je velmi výhodný do situace, kdy nód na hardwarové lince pro uživatelský vstup slyší pouze své uživatele. V tomto případě sám moderuje provoz na hardwarové lince a slabší stanice nejsou omezovány silnými. V případě více nódů na stejné hardware lince, které se navzájem slyší, není DAMA vhodný.
'MO 0 1200c'
'MO 1 9600dy'

MH (call) (port) - MHEARD
výpis stanic, jejichž volačka začíná na (call), které nód již zaslechl na hardware lince číslo (port) a doby uplynulé od posledního zaslechnutí. Chybějící první parametr znamená všechny zaslechnuté volačky, chybějící druhý znamená všechny hardware linky nódu. 'MH OK2'

MY - MYCALL
výpis volačky nódu a SSIDs.

MY [call] [SSID1] [SSID2] - MYCALL
zadání vlastní volačky nódu a rozsahu SSID, které bude nód obhospodařovat. Pořadí je od [SSID1] do [SSID2]. Při spuštění nového nódu je volačka implicitně nastavena na FLXNET. 'MY OK0NXX 0 15'

P (port) - PARAMETERS
výpis doby uplynulé od posledního startu nódu a parametry linek číslo (port), TX delay, SSID, momentální počet uživatelů, přenosová rychlost, volačky nalinkovaných nódů a BBSek a doba přístupu. Chybějící parametr (port) znamená informace o všech hardware linkách. Příklad výpisu:

infobox timeout: 255 minutes
po id td qso usr tifr rifr tkby rkby qty  mode    links ssids  time
 0 0 20  4  7  2  88  0  21 100  1200cm
 1 - 0  3  1  88  2  21  0 100 38400d   CZ0NXY 0-15   ---
15 - 0  0  0  0  0  0  0 100 38400y   CZ0PXX
|  | |                  |      |        |
|  | |                  |      |        měření doby odezvy partnera linky
|  | |                  |      volačka partnera linky (příkaz L)
|  | |                  režim hardware linky (příkaz MO)
|  | zpoždění vysílání na hardware lince v desítkách ms (příkaz P T)
|  nastavené SSID pro uživatele hardware linky (příkaz P S)
port (číslo hardware linky) udělené Flexnetem automaticky během startu (15=virtuální linka uvnitř PC)

P (variable) (value) (port) - PARAMETERS
zadání parametru hardware linky číslo (port) do nódu. Parametr (variable) může nabývat hodnot:

`I` maximální doba připojení uživatele na nód v minutách (timeout)
`T` prodleva před zahájením vysílání, potřeba např. pro zaklíčování radiostanice, v desítkách ms (tx delay)
`S` přidělené číslo hardware lince, aby se po ní mohli připojovat i uživatelé, nejen linkoví partneři (SSID)
Parametr (value) je vlastní hodnota dané proměnné. Počáteční hodnoty T můžou být nastaveny příkazem fset txdelay v dávce při prvním startu Flexnetu nódu, později však nemají efekt, protože jsou fyzicky ukládány do souboru flexnet.fpr adresáře Flexnetu, který není možno ručně editovat, pouze tímto příkazem za běhu nódu. Na založení tohoto souboru se Flexnet nódu zeptá při prvním spuštění.
'P I 250'
'P T 20 0'
'P S 0 0'

Q - QUIT
ukončení práce, odpojení od nódu

S - SETSEARCH
výpis hledacích nódů a BBSek. Jedná se o text, kterým sysop definuje nejbližší počítače v síti, kde se bude provádět hledání příkazem F, fyzicky uložené v souboru s.fpr adresáře Flexnetu. Mimo ruční editace na disku lze seznam sestavit příkazem WR S.

ST - STATISTIK
výpis doby běhu nódu od posledního spuštění a interních informací o nahraných modulech Flexnetu. Jsou v pořadí spuštění v dávce, se svými porty (přiřazenými čísly), názvy svých ovladačů, verzemi, počty přijatých a odeslaných (i chybných) paketů pro každou hardware linku. Příklad výpisu:

uptime: 10d, 6h; total 100k, max 14k, used 9k
po device version  txframes rxframes  terr  rerr  rberr ioerr
 0 SER12  1.2b     19749  241240    0    0    1   0
 1 IPX_PD  1.1a     60374   1031    0    0    0   0
15 SHELL  3.3g:1    3271   5799    0    0    0   0
| |    |      |     |
| |    |      |     počet přijatých rámců
| |    |      počet vyslaných rámců
| |    verze použitého ovladače pro hardware linku
| použitý ovladač pro hardware linku
port (číslo hardware linky) udělené Flexnetem automaticky během startu (15=virtuální linka uvnitř PC)

T [call] - TALK
vstup do talk režimu nódu na volačku [call]. Všechny řádky odeslané v tomto režimu bude nód protistanici vnucovat bez ohledu na to, kde a jak ona pracuje. Některé kombinace znaků mají zvláštní význam:

 /q - ukončení talk režimu

T [call] [text] - TALK
vnucení řádku [text] stanici [call] nódem, bez ohledu na to, kde a jak ona pracuje. Volající ale nepřejde do talk režimu. 'T OK1XXX Nazdar!'

TR (port) [flag] - TRACE
start monitoru hardware linky číslo (port) do připojeného terminálu sysopa. Ukončuje se zadáním libovolného dalšího příkazu nódu. Parametr [flag] může nabývat hodnot:

`#` potlačení výpisu RR/RNR/REJ rámců
`$` potlačení výpisu obsahu I a UI rámců, vypisuje jen hlavičky
<call> monitorování požadované stanice <call>
`>` monitoruje jen vyslané rámce
`<` monitoruje jen přijaté rámce
'TR 0 #'

U (port) - USERLIST
výpis momentálních uživatelů nódu na hardware lince číslo (port) Chybějící parametr znamená uživatele na všech hardware linkách.

W (file) - WRITE
smazání, znovuzaložení a začátek zápisu do souboru (file) s příponou fpr Flexnetu. Takže je-li příkaz zavolán, soubor je přemazán. Ukončení zápisu pomocí Ctrl+Z. Parametr (file) může nabávat hodnot:

`a` text aktuality příkazu A
`b` text majáku příkaz B
`c` uvítací text pro připojení na nód
`h` text nápovědy příkaz H
`i` informační text příkaz I
`l` lokální část uvítacího textu příkaz LO
`s` seznam partnerů pro hledání uživatelů příkaz S
'WR LO'