Výpočet kmitočtů rozhlasových kanálů DAB Česká republika (Czech Republic DAB channels frequencies calculation)

Rozhlasové kanály ČR, Czech Republic radio channels

Formulář vypočítá kmitočty pozemního rozhlasového kanálu DAB o šířce 1,536MHz v České republice dle jeho názvu.
(The form calculates frequencies of the terrestrial 1,536MHz wide DAB radio channel in the Czech Republic from its channel name.)


 
Název kanálu (Channel name):

Kmitočet začátku rodičovského TV kanálu (Parent TV channel start frequency): MHz
Kmitočet konce rodičovského TV kanálu (Parent TV channel stop frequency): MHz

Digitální rozhlas DAB (Digital radio broadcasting DAB)

Kmitočet středu kanálu (Channel center frequency): MHz

Kmitočet začátku kanálu (Channel start frequency): MHz
Kmitočet konce kanálu (Channel stop frequency): MHz