Petr Faltus OK1CFP - Name Petr, QTH Prague, Czech Republic (česky, english, deutsch)

Výpočet kmitočtů rozhlasových kanálů DAB Česká republika (Czech Republic DAB channels frequencies calculation)

Rozhlasové kanály ČR, Czech Republic radio channels

Formulář vypočítá kmitočty pozemního rozhlasového kanálu DAB o šířce 1,536MHz v České republice dle jeho názvu.
(The form calculates frequencies of the terrestrial 1,536MHz wide DAB radio channel in the Czech Republic from its channel name.)


 
Název kanálu (Channel name):

Kmitočet začátku rodičovského TV kanálu (Parent TV channel start frequency): MHz
Kmitočet konce rodičovského TV kanálu (Parent TV channel stop frequency): MHz

Digitální rozhlas DAB (Digital radio broadcasting DAB)

Kmitočet středu kanálu (Channel center frequency): MHz

Kmitočet začátku kanálu (Channel start frequency): MHz
Kmitočet konce kanálu (Channel stop frequency): MHz


 


© Petr Faltus OK1CFP 1/11/2017