Přehled a malé vysvětlení příkazů BBS typu Baycom

Příkazy BBS typu Baycom

sysop = správce a provozovatel počítače
nód = počítač, který plní funkci opakovače, zprostředkovatele spojení.
BBSka = počítač, na kterém běží program, kterým lze provozovat el. poštu.

[ ] - hranaté závorky zde znamenají, že parametr za příkazem je povinný
( ) - kulaté závorky zde znamenají, že parametr za příkazem lze vynechat.
` ` - úvozovky zde znamenají, že znaky v nich se přímo jako parametr opíší.
' ' - úvozovky zde demonstrují příklad použití


Příklad zpracování:

 S [adresář] (@adresa) (#doba životnosti) [název] - SEND
 | |     |                   |
 | |     Parametr lze vynechat         Celé znění příkazu pro zapamatování
 | |
 | Povinný parametr
 |
 Zkratka (klíčové znaky) příkazu

A - ALTER
Nastavení osobních parametrů pro usnadnění práce sebe i jiných.

A [call] - ALTER
ukáže nastavení pro [call]

A `DEF` - ALTER DEFAULT
přepíše všechny nastavené parametry na systémové přednastavení. Všechna vlastní nastavení se tím zruší.

A `L` [number] - ALTER LINES
nastavení počtu řádků,které jsou nastaveny na RX-monitoru uživatele. Má-li text více řádek, než je udaný počet, objeví se na konci poslední řádky výzva k pokračování. Vypnutí výzvy k pokračování je number=0 'A L 0'

A `LF` [number] - ALTER LINES FREE
přidání prázdných řádků mezi jednotlivými oznámeními boxu, například před promptem. Zabírá však víc místa na obrazovce. 'A LF 0'

A `H` [number] - ALTER HELP
nastaví stupeň podrobnosti HELPu. Noví uživatelé mají automaticky nastaven stupeň 2, se všemi pomocnými texty. Experti nastavují 0, menu se tím vypne. Při nastavení = 1 zůstane jen menu, všechny další pomocné texty vypnuty.

A `C` [command] - ALTER COMMAND
přikazuje systému, aby při dalším spojení do boxu provedl zadaný příkaz. Možno zadat i více příkazů, oddělených čárkou. Implicitně je A C D (obsah vlastního boxu). 'A C D'

A `F` [mybbs] - ALTER FORWARD
určuje, kterou BBSku pravidelně navštěvuji, aby mi pošta chodila tam. Příkaz podobný jako MYBBS. 'MYBBS OK0XX'

A `N` [name] - ALTER NAME
oznámí boxu mé křestní jméno. 'A N Petr Praha'

A `P` [text] - ALTER PROMPT
nastaví prompt. Bude-li použit znak Ctrl+G, prompt akusticky na sebe upozorní. Dále lze s výhodou použít i proměnné BBSky.
'A P %c@%m (%ou) %b-->'

%v = číslo verze software,
%t = momentální čas
%d = momentální datum
%i = čas napojení do boxu
%c = značka napojeného uživatele
%m = značka mailboxu
%n = jméno uživatele
%o = počet napojených stanic (uživatelů)
%l = datum a čas posledního napojení
%h = úroveň nastavení helpu uživatele
%b = momentálně aktivní adresář
%r = přerušení na konci řádku (return)
%p = spotřebovaný strojový čas od napojení

A `S` [prefix] - ALTER SPEECH
Nastavuje jazyk, kterým hovoří systém s uživatelem. Seznam možností pomocí 'A L'. Při prvním vstupu do boxu se automaticky nastaví jazyk podle prefixu uživatele. 'A S OK'

AKTUELL
Tímto příkazem mohou být vyvolány aktuální informace zadané SysOpem. Pokud se obsah AKTUELL změnil od předchozího vstupu do boxu, automaticky se objeví při novém vstupu do boxu.

C [rozsah] [označení] - CHECK
listuje všemi zprávami bulletinů, v pořadí jejich příchodu do boxu. Zprávy jsou tříděny dle datumu, nejmladším datem počínaje. Při zadání rozsahu se objeví jen zprávy, které tomuto rozsahu odpovídají. Příklady použití příkazu:
'C' ukáže nové zprávy od posledního vstupu do boxu
'C 10' nebo 'C 1-10' ukáže 10 nejnovějších zpráv
'C 1- OK1XYZ' ukáže všechny zprávy, které pocházejí od OK1XYZ
'C 2-30 OK1XYZ' ukáže 2. - 30. zprávu od OK1XYZ
'C TS140S' ukáže všechny zprávy, které mají v názvu slovo TS140S

CD [adresář]
Mění aktuální adresář. 'CD OKINFO'

D - DIR
Ukáže obsah adresáře.

D [adresář] - DIR
listuje v zadaném adresáři. Adresář může být uživatelský, pak je jménem adresáře volačka, nebo bulletin. 'D OKINFO'

D [adresář] [rozsah] - DIR
listuje adresářem v zadaném rozsahu.
'D OKINFO 5' jen zpráva č. 5
'D OKINFO -7' posledních 7 zpráv (nejnovějších 7)
'D OKINFO 1-7' prvních 7 zpráv v adresáři
'D OKINFO 3-' všechny zprávy od třetí výše
'D OKINFO 2-5' zprávy 2, 3, 4, 5

D [adresář] [řetězec] - DIR
listuje názvy zpráv, ve kterých je obsazen zadaný řetězec řetězec. 'D OKINFO ZAVOD'

D `M` - DIR MESSAGES
listuje všemi zprávami všech bulletinů (je jich mnoho).

D `M` [text] - DIR MESSAGES
listuje zprávami všech bulletinů, které obsahuji zadaný text. Nerozhoduje, je-li psáno velkými nebo malými písmeny. 'D M ZAVOD'

D `S` - DIR SENT
Vypíše zprávy, ve kterých se vyskytuje vlastní volací znak, tedy i ty, které jsme sami napsali.

D `A` [datum] - DIR AFTER
jako DIR MESSAGES, ale jsou listovány pouze zprávy, které do boxu přišly od zadaného data. Zadání měsíce a roku se může vynechat, pak je akceptován momentální měsíc. 'D A 21.10.'

D `N` - DIR NEWS
jako DIR MESSAGES, s tím rozdílem, že jsou vylistovány všechny zprávy, které přišly do boxu od posledního zadání DIR NEWS.

D `B` - DIR BOARDS
vypíše všechny adresáře, které jsou momentálně v boxu zavedeny. Rozlišuje se mezi hlavními adresáři a podadresáři. Třídí se podle hlavních adresářů (hierarchický systém).

D `B` [name] - DIR BOARDS
vypíše všechny adresáře, ve kterých se vyskytuje zadané jméno. Lze zadat také jen část jména adresáře. V tomto módu jsou uvedeny i počty zpráv v daných adresářích a doba jejich životnosti. 'D B INFO'

D `U` - DIR USERS
vypíše všechny uživatelské adresáře, které obsahují zprávy, včetně zpráv vymazaných toho dne.

D `U A` (call) - DIR USERS ALL
listuje seznamem všech známych uživatelů (může jich být velmi mnoho). Může být zadána i jen část volací značky, pak se objeví jen ty záznamy, které tuto část obsahují. 'D U A OE'

D `U L` (call) - DIR USERS LOCAL
vypíše všechny uživatele, kteří alespoň jednou v boxu byli. Jinak stejné jako u D U A. 'D U L SP'

D `U M` (text) - DIR USERS MSG
listuje všemi uživatelskými adresáři, které obsahují zadaný text. 'D U M DX'

D `P` (call) - DIR PATHS
Bez parametru vypíše momentálně nastavené cesty pro forward a oblasti. D P (značka) ukáže jen ten určitý záznam.

E [adresář] [rozsah] - ERASE
vymaže rozsahem vymezené zprávy v adresáři.
'E OKINFO 5' jen zpráva č. 5
'E OKINFO -7' posledních 7 zpráv (nejnovějších 7)
'E OKINFO 1-7' prvních 7 zpráv v adresáři
'E OKINFO 3-' všechny zprávy od třetí výše
'E OKINFO 2-5' zprávy 2, 3, 4, 5

F [adresář] [rozsah] [cíl] - FORWARD
posílá rozsahem vymezené zprávy do jiného boxu nebo do jiné rubriky. Uživatel musí mít povolený přístup ke zprávě, tedy zpráva musí být od něj nebo pro něj. 'F OKINFO 5 OK'

K [adresář] [rozsah] - KOPF - HEADER
vypíše všechna dostupná data týkající se adresáře. Syntaxe je shodná s příkazem READ, ale jsou vypsány všechny názvy adresářů nezávisle na nastavených parametrech při READ. 'K OKINFO 2-5'

L [adresář] [rozsah] - LIST
vypíše obsah rubriky nebo obsah soukromého adresáře. Rozdíl mezi DIR a LIST je v tom, že platí jiné standardní nastavení příkazu. Jsou vypsány pouze zprávy od posledního vstupu (a výstupu pomocí Q).
'L OK1XYZ 1-' listuje všechny zprávy pro OK1XYZ
'L OKINFO -10' listuje nejnovějších 10 zpráv v rubrice OKINFO
'L OKINFO 5' listuje jen zprávou č. 5
'L OKINFO -7' listuje posledních 7 zpráv (nejnovějších 7)
'L OKINFO 1-7' listuje zprávy 1-7 v adresáři
'L OKINFO 3-' listuje všechny zprávy od třetí výše
'L OKINFO 2-5' listuje zprávy 2, 3, 4, 5

LIFETIME
délka životnosti zprávy v boxu. Je to časový údaj v dnech po vložení, po kterém se zprávy nacházející se v příslušném adresáři automaticky vymažou.

LOG (-options) (datum) (značka)
Vypisuje nejnovější spojení ze staničního deníku BBS (implicitně 20 nejnovějších). Je možno použít následující options, kombinace je možná.

 -f  vypíše též vstupy forwardových spojení (standard je OFF)
 -s  vypíše JEN vstupy SysOpa
 -w  prohledává o týden pozpátku (7 dni)
 -m  prohledává o měsíc pozpátku (30 dni)
 -q  prohledává o čtvrtletí pozpátku (90 dni)
 -y  prohledává o rok nazpět
 -c  vypíše jen počet spojení v zadaném časovém období
 -a  vypíše VŠECHNY nalezené vstupy

LOG [call] - vypíše dnešní LOG pro zadanou značku 'LOG OK1XYZ'
LOG [datum] [call] - vypíše LOG dle zadaného data a značky 'LOG 27.2. OK1XYZ'
LOG [datum] - vypíše LOG pro zadaný den 'LOG 24.03.93'
LOG `-Y` [call] - prohledá posledních 20 zalogování v posledním roce
LOG `-WS` [datum] - prohledá vstupy SysOpa v týdnu před datem
LOG `-CMF` - vypíše počet připojení za poslední měsíc

MSG [značka] [zpráva]
posílá zprávu k jinému napojenému uživateli. 'MSG OK2XXX Ahoj!'

Q - QUIT
Zrušení spojení k mailboxu

R (options) (adresář) (rozsah) - READ
Čte vlastní zprávy nebo zprávy z bulletinů. Pokud nezadáme adresář, je použit ten právě aktuální. Přitom mohou být zadány následující options:

-A vypsat odesílatele
-E vypsat příjemce (nebo adresář)
-D vypsat datum
-Y vypsat datum + rok
-T vypsat čas
-B vypsat počet bytů
-Z vypsat počet řádek
-L vypsat čas životnosti
-F vypsat výchozí box
-M vypsat celou adresu
-P vypsat zkráceně celou cestu, kudy zpráva prošla
-H vypsat R:- vypsat hlavičku (header) v celé délce
-R vypsat značky, které četly zprávu
-U vypsat uplink řádku
-I vypsat BID
-W vypsat téma, čeho se zpráva týká
-N zeptat se po přečteni zprávy, zda ji zrušit ('Nachricht loeschen?')
-C výpis bez přerušení na konci obrazovky (viz ALTER LINES)
Zadání rozsahu značí, která čísla zpráv mají být vypsána. Pokud rozsah nezadáme, pak se vypíše poslední (tedy nejnovější) zpráva.
'R OK1XYZ 1-' čte všechny zprávy pro OK1XYZ
'R OKINFO -10' čte nejnovějších 10 zpráv v rubrice OKINFO

REP - REPLY
Po přečtení zprávy, která byla určena danému uživateli se dá pomocí tohoto příkazu lehce na tuto zprávu odpovědět. Přitom se přejmou všechna nezbytná data do zasílaného souboru. Pak se v názvu zprávy objeví 'Re:' + název, jaký zadal uživatel. 'REP 9'

S [adresář] (@adresa) (#doba životnosti) [název] - SEND
zadání zprávy do mailboxu.
[adresář] - Volací značka, které je zpráva určena, nebo jméno adresáře, ve kterém má být zpráva uchována. Přehled možných jmen adresářů pomocí příkazu 'DIR BOARDS'.
[adresa] - Forwardovací adresa pro zprávu. Pokud nemá být odesílána pryč nebo pokud je cílová adresa dotyčné značky známa, může odpadnout. U osobních zpráv se zde zadává volací značka boxu, ve kterém je adresát dosažitelný. Zejména u zpráv adresovaných do zahraničí by měla být uvedena kompletní hierarchická adresa (DB0AAB.DEU.EU nebo OE5XBL.AUT.EU). U bulletinů by místo toho měl být uveden rozdělovník, podle kterého se zpráva odesílá pryč, například DL nebo EU.
[doba životnosti] - Čas ve dnech, jak dlouho má být zpráva uchována. Tato doba je sdělena také dalším boxům, takže po této době je zpráva všude skutečně zrušena. U zpráv, které jsou i bez toho zajímavé jen dočasně, by se tato doba měla zásadně uvádět (např. termíny setkáni, atd.).
[název] - Zde použít krátké, ale výstižné upozornění, o co se ve zprávě jedná.
 
'S OK1XXX Pozdrav'
'S BAYCOM @ OKOM #100 Informace o verzi g'
'S DL3XXX @ DB0YYY.BAY.DEU.EU Hallo'

SETL [adresář] [rozsah] [dny] - SETLIFE
Nastavuje momentální životnost jedné nebo více zpráv. Přitom se zadává počet dní počínaje dnem dnešním. Tato doba může být měněna jen odesílatelem nebo adresátem zprávy (stejně jako ERASE). Hodnota #999 znamená nesmrtelnou zprávu.
'SETL 2-4 #200'
'SETL BAYCOM 440- #999'

T [značka] [zpráva] - TALK
posílá jednořádkovou zprávu na jiného uživatele, který musí být momentálně v boxu napojen. 'T OK2XYZ Nazdar, vecer se zastavim'

T [značka] - TALK
posílá vše, co následuje, určenému uživateli. Vystoupení z tohoto módu pomocí '/q'.

T `ALL` [zpráva] - TALK
posílá zprávu všem napojeným stanicím. 'T ALL Z technickych duvodu bude vecer BBS vypnuta'

TR [adresář] [rozsah] [cílový adresář] (@bbs) (#life) (název) - TRANSFER
Přesune zprávu do jiné rubriky, popř. k jinému uživateli. možno přitom zadat odpovídající údaje (jako u příkazu SEND), také novou dobu životnosti a nebo novou forwardovací adresu. U bulletinů se stará zpráva smaže, u uživatelských zpráv zůstává stará zpráva zachována, nově vytvořená zpráva dostane dodatek 'Transfer ...'. Zpráva může být přesunuta jen příjemcem nebo adresátem (jako u ERASE).
'TR OKINFO 5-6 INFO'
'TR OK1XXX 1- DL1YYY @ DB0ZZZ'
'TR TMP 1-20 PACKETSW @ OKOM #300 Software pro TNC'

U - USERS
ukáže, kdo je napojen do systému. Přitom je naznačeno, co právě dělá:
Idle - uživatel nedělá nic, jen zírá na obrazovku
Read - je čtena zpráva z boxu
Send - je posílána zpráva do boxu
Search - delší hledání, tedy DIR, LIST nebo CHECK
FwdTX - posílán forward do jiného boxu
FwdRX - přijímán forward z jiného boxu
You - ty sám
Uživatelé, kteří jsou 'Idle', mohou být osloveni pomocí TALK.

UN [adresář] [rozsah] - UNERASE
'Zviditelňuje' vymazané zprávy. Jen 1x denně ve 4 hod ráno se zprávy z boxu skutečně mažou. Jinak zůstanou i po vymazání pomocí ERASE v boxu, a mohou být i čteny. Pomoci LIST -V nebo DIR -V je možno vymazanými zprávami i listovat. Přitom je za číslem zprávy uveden důvod vymazání zprávy:
E - zrušeno pomocí ERASE nebo po otázce 'Vymazat zprávu?'
K - zrušeno SysOpem
F - zpráva byla forwardována a proto smazána
L - zpráva byla zrušena dálkově (ERASE-FORWARDING)
T - zpráva byla transferována na jiný adresář
'UN OK1XXX 1-' zviditelní opět všechny zprávy pro OK1XXX