VHF/UHF zesilovač s MAR-3 (VHF/UHF amplifier with MAR-3)

Napájení je Ucc=5V a zisk je okolo 12dB na všech televizních pásmech (50-800MHz). Odběr ze zdroje se pohybuje okolo 35mA. NF=6dB. IP3=23dBm. Maximální výstupní výkon dosahuje 10dBm (=10mW). Monolitický zesilovač MAR-3 vyrábí firma Mini-Circuits.

There is 5Volt Ucc power supply. The gain is about 12dB in all television bands (50-800MHz). The current to MAR-3 is about 35mA. NF=6dB. IP3=23dBm. The maximum output power can be 10dBm (=10mW). The Monolithic amplifier MAR-3 is produced by Mini-Circuits.

Schéma zesilovače (amplifier circuit)

Tistěný spoj zesilovače (amplifier layout)

Foto shora (photo up) Foto sdola (photo bottom)


VHF/UHF zesilovač s dvěmi MAR-3 (VHF/UHF amplifier 2 with two MAR-3)

Zesilovače lze zapojit do kaskády. Zisk je okolo 24dB na kanále 25 UHF a okolo 21dB na kanále 64 UHF.

There is possible to cascade amplifiers. The measured gain is about 24dB on 25 channel UHF and about 21dB on channel 64 UHF.

Schéma zesilovače 2 (amplifier circuit two)

Foto zprava (photo from right) Foto zleva (photo from left)


VHF/UHF zesilovač s MAR-3 a ERA-4 (VHF/UHF amplifier with MAR-3 and ERA-4)

Pro vyšší linearitu je lepší použít kombinaci dvou zesilovačů v kaskádě. Zisk je okolo 26dB po celém pásmu UHF. Napájení Ucc=5.00V.

There is better to connect two amplifiers for higher linearity. The measured gain is about 26dB on all UHF TV band. The power voltage Ucc=5.00Volt.

Schéma zesilovače 3 (amplifier circuit three)

Foto zdola (photo from bottom) Foto zhora (photo from top)

Datasheets

Petr Faltus technical resources Monolithic HF amplifiers datasheets
Petr Faltus technical resources Receiver circuits datasheets