Zesilovač pro gramofon s magnetodynamickou přenoskou (Magnetodynamic phono pickup amplifier)

Kmitočtová charakteristika zesilovače pro magnetodynamickou přenosku je přesně dána. S rostoucím kmitočtem zesílení klesá. Vzhledem k tomu, že na kmitočtech odpovídajících brumovému napětí je zesílení okolo 60dB, záleží na provedení zesilovače. Vzdálenosti součástek dodržujte co nejnižší, okolí jednotlivých cest obklopujte zemní plochou. Konstrukci neuškodí provedení v malé celokovové krabičce. Vstupní napětí je přibližně 5mV až 10mV.

Input voltage about 5-10mV phono output, Output voltage about 2V line input

Kmitočtová charakteristika

Realizace korektoru je s nízkošumovým operačním zesilovačem. Zapojení obsahuje vlastní stabilizaci napájení na přibližně 12.5Voltu. To je dostatečná rezerva pro možný výstupní signál 2Volty efektivní do linkového vstupu. Přesné dodržení předepsané charakteristiky zajišťuje fázovací článek zpětnovazební smyčky druhého OZ. První OZ tvoří oddělovací stupeň, který předzesiluje deseti. Střed napájení je dán elektrolytem blokovaným děličem dvou totožných rezistorů, signálová cesta je od vstupu i výstupu galvanicky oddělena a připojena přes vysoký rezistor na zem pro nastavení stejnosměrného pracovního bodu operačních zesilovačů. Prototyp tohoto zesilovače ve spojení s kvalitním chassi dodal kvalitní signál v rozsahu kmitočtů až do 21kHz!

Korekční zesilovač

Czech resistor values specification:

2k5 = 2500 Ω, 470 = 470 Ω

Datasheets

Petr Faltus technical resources Bipolar transistors datasheets
Petr Faltus technical resources Operational amplifiers datasheets
Petr Faltus technical resources Voltage references datasheets