Přehled a malé vysvětlení základních příkazů nódu typu Flexnet

Příkazy nódu typu Flexnet

sysop = správce a provozovatel počítače
nód = počítač, který plní funkci opakovače, zprostředkovatele spojení.
BBSka = počítač, na kterém běží program, kterým lze provozovat el. poštu.

[ ] - hranaté závorky zde znamenají, že parametr za příkazem je povinný
( ) - kulaté závorky zde znamenají, že parametr za příkazem lze vynechat.
` ` - úvozovky zde znamenají, že znaky v nich se přímo jako parametr opíší.
' ' - úvozovky zde demonstrují příklad použití


Příklad zpracování:

 C [call] (via othercall(/portnumber)) - CONNECT
 | |   |               |
 | |   Parametr lze vynechat     Celé znění příkazu pro zapamatování
 | |
 | Povinný parametr
 |
 Zkratka (klíčové znaky) příkazu

A - AKTUELL
výpis aktuality. Jedná se o text, ve kterém má sysop dle potřeby možnost zanechávat uživatelům nódu aktuální informace.

B - BEACON
výpis majáků. Jedná se o texty, které jsou automaticky posílány do jednotlivých kanálů (připojených linek) nódem. Nastavuje sysop.

#4 0 ALL:Testovací nód - uživatelský vstup, 4Waty, loc. JO70FA
#15 1 ALL:Testovací nód - vnitřní linka
 | | |  |
 | | |  Za dvojtečkou vlastní text majáku
 | | Obecný neexistující příjemce majáku (FLXNET, NODES, ALL, CQ, INFO, atd.)
 | Vnitřní číslo linky (dle Flexnetu) v nódu
 Časový interval opakování majáku v minutách

C - CONVERS
vstup do convers režimu nódu. Tímto můžou dvě (a více) stanic utvořit společnou debatu. Každý účastník může odesílat řádky textu a ostatní účastníci convers číst. Convers se dělí na kanály, nezávisle může fungovat debatních kroužků několik. Některé kombinace znaků mají zvláštní význam:

 /q - opustění convers režimu nódu
 /w - výpis všech momentálních uživatelů convers režimu
 /w [n] - výpis všech uživatelů convers režimu na kanále [n]
 /c - výpis aktuálního kanálu convers režimu
 /c [n] - přechod na kanál číslo [n] convers režimu
 /s [call] [text] - odeslání textu [text] stanici [call]
 /t [call] - přechod do talk režimu (osobní debata) se stanicí [call]
 /t - ukončení talk režimu (osobní debaty)

C [call] (via othercall(/portnumber)) - CONNECT
připojení ke stanici [call] (případně přes další stanici (othercall), případně určením portu (portnumber)) 'C OK1XXX via OK0YY'

D (nodecall) - DESTINATION
výpis dostupných nódů, jejichž volací značka začíná (nodecall), a jejich doby odezvy v desítkách milisekund. Pokud je nalezen přímo nód (nodecall), je zjištěna a vypsána cesta (posloupnost nódů) pro případné připojení. Samotný příkaz bez parametru vypisuje všechny dostupné nódy a jejich doby odezvy. 'D OK0YY'

D [nodecall] `*` - DESTINATION
výpis dob odezev nódu [nodecall] různými cestami přístupu po síti

D [nodecall] `>` - DESTINATION
výpis cesty (posloupnosti nódů) pro případné připojení k [nodecall] a doby odezvy v desítkách milisekund mezi jednotlivými nódy na cestě.

F [call] - FIND
hledání momentálního výskytu [call] v síti. Jsou dotázány všechny sysopem určené nódy, zjistitelné příkazem `S`. 'F OK1YYY'

H - HELP
výpis seznamu příkazů nódu. Zpravidla nebývá úplný a správný, mnohdy je vidět pokus o překlad z jiného jazyka.

I - INFO
výpis informace. Jedná se o text, kde zpravidla sysop poskytuje informace o nódu, jako je QTH, transceiver, anténa, linky na okolní nódy, verze software, atd.

L - LINKS
výpis nastavených propojení (linek) s jinými nódy a BBSkami v síti

LO - LOCAL
výpis lokální zprávy. Jedná se o text, ve kterém má sysop dle potřeby možnost zanechávat uživatelům nódu aktuální informace. Automaticky se stává součástí uvítacího textu během připojování uživatele na nód.

M - MAILBOX
připojení na mailbox (BBSku) přidružený k nódu jako místní.

M `?` - MAILBOX
výpis volačky mailboxu (BBSky) přidruženého k nódu jako místní.

MH (call) (port) - MHEARD
výpis stanic, jejichž volačka začíná na (call), které nód již zaslechl na lince číslo (port) a doby uplynulé od posledního zaslechnutí. Chybějící první parametr znamená všechny zaslechnuté volačky, chybějící druhý znamená všechny linky nódu. 'MH OK2'

MY - MYCALL
výpis volačky nódu a SSIDs

P (port) - PARAMETERS
výpis doby uplynulé od posledního startu nódu a parametry linky číslo (port), jako momentální počet uživatelů, přenosová rychlost, volačky propojených nódů a BBSek a doba přístupu. Chybějící parametr znamená informace o všech linkách.

Q - QUIT
ukončení práce, odpojení od nódu

S - SETSEARCH
výpis hledacích nódů a BBSek. Jedná se o text, kterým sysop definuje nejbližší počítače v síti, kde se bude provádět hledání příkazem `F`.

ST - STATISTIK
výpis interních informací o nahraných modulech Flexnetu, počty přijatých a odeslaných (i chybných) paketů na jednotlivých linkách.

T [call] - TALK
vstup do talk režimu nódu na volačku [call]. Všechny řádky odeslané v tomto režimu bude nód protistanici vnucovat bez ohledu na to, kde a jak ona pracuje. Některé kombinace znaků mají zvláštní význam:

 /q - ukončení talk režimu

T [call] [text] - TALK
vnucení řádku [text] stanici [call] nódem, bez ohledu na to, kde a jak ona pracuje. Volající ale nepřejde do talk režimu. 'T OK1XXX Nazdar!'

U (port) - USERLIST
výpis momentálních uživatelů nódu na lince číslo (port) Chybějící parametr znamená uživatele na všech linkách.