Teplotní čidlo 2 s rozhraním RS232 a DCF modulem (Temperature sensor 2 with the RS232 interface and DCF time module)

Toto teplotní čidlo je vývojovým nástupcem Teplotního čidla 1. Napájení 12V přivádím 9 pin konektorem současně s RS232 ze zdroje PC.

Dělič napětí teplotního čidla RT1 s R3 je navržen tak, aby v měřeném rozsahu teplot byla maximální změna výsledného napětí. Toto je zesíleno OZ U2. Důležité je nastavené předpětí R4 a R7, podle kterého dochází ke změně polarity. Mikroprocesor AT89C2051 je zde použit jako A/D převodník. RC člen R8 s C10 určuje časovou konstantu, na základě které během nabíjení odpovídá výsledný stav interního čítače velikosti napětí na P1.1 pinu procesoru. Komunikace s PC probíhá po RS232 přes převodník úrovní MAX232 nebo ICL232. Modul DCF je použit neinteligentní, jehož obdélníkový výstup odpovídá DCF signálu. Zpracování a synchronizaci provádí až AT89C2051. Surový DCF signál je indikován žlutou LED diodou D3, zelená LED D2 indikuje přijetí celé platné poslední minuty.

Program A-paket pro Packet rádio - obsahuje obsluhu pro toto druhé teplotní čidlo

Schema zapojení teplotního čidla 2


U1 - 7805 - Stabilizátor 5V (5V voltage supply)
U2 - TL071 - Operační zesilovač (operation amplifier)
U3 - AT89C2051 - Osmibitový mikroprocesor, 128B RAM, 2k FLASH (8-bit mikroprocessor, 128B RAM memory, 2kB FLASH memory)
U4 - MAX232 - Převodník úrovní pro RS232 (RS232 voltage values converter)


J1 - Power - Napájení 12V z PC (12V DC from PC power supply)
J2 - RS232 - Seriový port PC (serial port PC)
J3 - DCF - Připojení DCF modulu (DCF module interface)

Přesnost měření hlavně závisí na stabilitě napájení 5V mikroprocesoru. Proto je použit extra vnitřní stabilizátor. Pro nastavení měření lze měnit nabíjený kondenzátor C10 nebo rezistor R8.

Teplotní čidlo 2

Software Intel HEX (tepcidlo2.hex) pro teplotní čidlo - napsán přesně pro uvedené zapojení.


1) Komunikace od PC k cidlu:
============================

Test komunikace s cidlem
-request ... '1'
-reply ... '2'

Dotaz na aktualni teplotu
-request ... 'T'
-reply ... 'T', CounterHiByte, CounterLoByte

Dotaz na posledni namerenou teplotu
-request ... 't'
-reply ... 't', CounterHiByte, CounterLoByte

Pozadavek na avizo nejblizsiho zasynchrovaneho DCF casu
-request ... 'c'
-reply ... 'c'

Dotaz na posledni zasynchrovany DCF cas
-request ... 'C'
-reply ... 'C', Hour, Minute

Dotaz na posledni zasynchrovane DCF datum
-request ... 'D'
-reply ... 'D', Day, Month, Year

Dotaz na aktualni vterinu v synchronizaci DCF casu
-request ... 'v'
-reply ... 'v', Sec

Chybova hlaska
-request ... neznamy byte
-reply ... 255

2) Komunikace od cidla k PC:
============================

Avizo prave zasynchronizovaneho DCF casu
-request ... 's'
-no reply

3) Tabulka pro prepocet:
========================
vyrobce uvadi tabulku, jaky odpor musi mit cidlo pro teploty v urcitem kroku.
Tyto odpory lze (po minute) simulovat (vhodnym) trimrem a zaznamenat pocty taktu cidla.
Ostatni hodnoty lze linearne aproximovat vždy z nejblizsich okolnich hodnot.

Intel HEX file (tepcidlo2.hex) for this Counter - the software is designed for aplication in this page only.


1) From PC to sensor:
=====================

Sensor communication test
-request ... '1'
-reply ... '2'

Measure temperature now
-request ... 'T'
-reply ... 'T', CounterHiByte, CounterLoByte

Last measurement temperature
-request ... 't'
-reply ... 't', CounterHiByte, CounterLoByte

First synchronized DCF time warning request
-request ... 'c'
-reply ... 'c'

Last synchronized DCF time
-request ... 'C'
-reply ... 'C', Hour, Minute

Last synchronized DCF date
-request ... 'D'
-reply ... 'D', Day, Month, Year

DCF time synchronized second now
-request ... 'v'
-reply ... 'v', Sec

Error message
-request ... unknow byte
-reply ... 255

2) From sensor to PC:
=====================

DCF time synchronization warning
-request ... 's'
-no reply

3) Table for a temperature calculating:
=======================================
there is a table temperature-resistivity from a producer. You can simulate all values
via resistor and write down result values of sensor counter. Other values can be aproximated
lineary.

Teplotní čidlo 2

Czech resistor values specification:

1k5 = 1500 Ω

Czech capacitor values specification:

4u7 = 4700 nF

Datasheets

Petr Faltus technical resources Drivers datasheets
Petr Faltus technical resources Microcontrollers datasheets
Petr Faltus technical resources Operational amplifiers datasheets
Petr Faltus technical resources Voltage references datasheets