Výpočet Čebyševova filtru horní a dolní propust (High pass and low pass Tchebyschev filter calculation)

Interaktivní výpočet Čebyševova filtru, Interactive Tchebyschev filter calculation

Pi filter, T filter

Čebyševův filtr horní propust nebo dolní propust se používá pro potlačení signálů od nějakého kmitočtu nebo do nějakého kmitočtu, například pro výběr správného pásma před slučovač. Formulář vypočítá řád filtru a dále cívky a kondenzátory pro horní propust nebo dolní propust z impedance kabelu, dolního a horního kmitočtu a z útlumu v propustné i nepropustné oblasti.
(The Tchebyschev high pass filter or the low pass filter is used for the signal suppression from any or to any frequency, for example for the right band selection before the splitter. The form calculates the filter order and next all inductors and capacitors for the high pass or low pass filter from the cable impedance, from the lower and upper frequencies and from unsuppress part and suppress part attenuations.)


 
Impedance (impedance):


Ω

Typ filtru (filter type):

Uspořádání filtru (filter constelation):

Dolní kmitočet (lower frequency) f1 = MHz
Horní kmitočet (upper frequency) f2 = MHz

Max útlum (zvlnění) v propustné oblasti (unsuppress part max) Umax = dB
Min útlum v nepropustné oblasti (suppress part min) Umin = dB


Řád filtru (filter order):

 

E12: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2

Příklady horní a dolní propusti (High and low pass examples)

 1. Televizní dolní propust pro VHF (VHF TV Low pass)
  'T', Z=75 Ω; f1=240 MHz, Umax=0.145 dB; f2=470 MHz, Umin=28 dB
   
  ... L1=61.84 nH, C2=12 pF, L3=102.97 nH, C4=12 pF, L5=61.84 nH
   
 2. Televizní horní propust pro UHF (UHF TV High pass)
  'T', Z=75 Ω; f1=240 MHz, Umin=35 dB; f2=470 MHz, Umax=0.47 dB
   
  ... C1=2.7 pF, L2=20.49 nH, C3=1.8 pF, L4=20.49 nH, C5=2.7 pF
   
 3. Dolní propust pro KV a CB (SW and CB Low pass)
  'T', Z=50 Ω; f1=30 MHz, Umax=0.84 dB; f2=60 MHz, Umin=38 dB
   
  ... L1=532.86 nH, C2=120 pF, L3=759.61 nH, C4=120 pF, L5=532.86 nH