Petr Faltus OK1CFP

Výpočet odbočovače signálu (Cable signal divider calculation)

Interaktivní výpočet kabelového odbočovače, Interactive cable divider calculation

Příklad odbočovače 75 Ohmů, divider example 75 Ohm Odbočovač, divider

Formulář vypočítá rezistory a výkonové útlumy pro odbočovač signálu z impedance kabelu a výkonového útlumu nebo rezistoru první větve. Navíc vypočítá výstupní úrovně z úrovně vstupní.
(The form calculates resistors and power attenuations for the signal divider from the cable impedance and from the power attenuation or from the resistor of the first way. Additionaly it calculates the output levels from the input level.)


 
Impedance (impedance)
Z = 75 Ohm (analog TV, DVB-T, FM radio)
Z = 50 Ohm (CB, HAM, Industry)
Z = Ohm

Metoda zadání vstupu (known value definition)
Rezistor první větve (first way resistor) R1 = Ohm
Výkonový útlum první větve (first way power attenuation) A1 = dB

Vstupní úroveň (input level) Vin = dBuV

Rezistor první větve (first way resistor) R1 = Ohm
Rezistor druhé větve (second way resistor) R2 = Ohm

Výkonový útlum první větve (first way power attenuation) A1 = dB
Výkonový útlum druhé větve (second way power attenuation) A2 = dB

Výstupní úroveň první větve (first way output level) Vout1 = dBuV
Výstupní úroveň druhé větve (second way output level) Vout2 = dBuV


 

E12: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2


(c) Petr Faltus OK1CFP 29/3/2010 (6/4/2003)