Výpočet odbočovače signálu (Cable signal divider calculation)

Interaktivní výpočet kabelového odbočovače, Interactive cable divider calculation

Odbočovač (divider) Příklad odbočovače 75 Ω (divider example 75 Ω)

Formulář vypočítá rezistory a výkonové útlumy pro odbočovač signálu z impedance kabelu a výkonového útlumu nebo rezistoru první větve. Navíc vypočítá výstupní úrovně z úrovně vstupní.
(The form calculates resistors and power attenuations for the signal divider from the cable impedance and from the power attenuation or from the resistor of the first way. Additionaly it calculates the output levels from the input level.)


 
Impedance (impedance):


Ω

Metoda zadání vstupu (known value definition):
Ω
dB

Vstupní úroveň (input level) Vin = dBµV

Rezistor první větve (first way resistor) R1 = Ω
Rezistor druhé větve (second way resistor) R2 = Ω

Výkonový útlum první větve (first way power attenuation) A1 = dB
Výkonový útlum druhé větve (second way power attenuation) A2 = dB

Výstupní úroveň první větve (first way output level) Vout1 = dBµV
Výstupní úroveň druhé větve (second way output level) Vout2 = dBµV


 

E12: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2