Výpočet broadcastu a sítě z IP adresy a masky (Broadcast and network address from the IP address and mask calculation)

Interaktivní výpočet broadcastu a adresy sítě

Tento skript vypočítá pro zadanou IP adresu a masku sítě příslušný broadcast a IP adresu dané sítě.

This script calculates broadcast and network IP address from computer IP address and network mask.


 
IP adresa (IP address): . . .
IP maska (IP mask): . . .

IP adresa sítě (IP net address): . . .
IP broadcast (IP broadcast): . . .

První možná IP adresa (first usable IP address): . . .
Poslední možná IP adresa (last usable IP address): . . .

Šestnástkově (hexadecimal):
IP adresa (IP address): . . .
IP maska (IP mask): . . .

Dvojkově (binary):
IP adresa (IP address): . . .
IP maska (IP mask): . . .