Petr Faltus OK1CFP

Přepočty decibel dB, dBm, dBuV a dBuW (dB, dBm, dBuV and dBuW decibel conversions)

Interaktivní přepočet decibel (interactive decibel calculator)

Přepočet úrovně pomocí impedance (the level conversions using the impedance)

Formulář navzájem přepočítá napěovou úroveň v dBuV nebo v dBm = dBmV a výkonovou úroveň v dBm = dBmW pomocí impedance kabelu.
(The form converts the voltage level in dBuV or in dBm = dBmV and the power level in dBm = dBmW each to other using the cable impedance.)


 
Impedance (impedance)
Z = 75 Ohm (analog TV, DVB-T, FM radio)
Z = 50 Ohm (CB, HAM, Industry)
Z = Ohm

Zadání vstupu (the input value definition)
Výkonová úroveň (power level) Ip = dBm (=dBmW)
Napěová úroveň (voltage level) Iv = dBm (=dBmV)
Napěová úroveň (voltage level) Iv = dBuV

Výkonová úroveň (power level) Ip = dBm (=dBmW)
Napěová úroveň (voltage level) Iv = dBm (=dBmV)
Napěová úroveň (voltage level) Iv = dBuV

 

Přepočet z decibelových jednotek (from dB, dBm decibel values to mW, mV conversion)

Formulář přepočítá decibelové hodnoty útlum v dB, zesílení v dB nebo úroveň v dBm na bezrozměrný přenos nebo W a V. Pro úroveň je nutné zvolit napětí kde dBm = dBmV nebo výkon kde dBm = dBmW.
(The form converts the decibel values as the attenuation in dB, the gain in dB or the level in dBm to the transfer number, W and V. For level the selection of voltage where dBm = dBmV or the selection of power where dBm = dBmW is needed.)


 
Zadání vstupu (the input value definition)
Útlum (attenuation) A = dB
Zesílení (gain) G = dB
Úroveň (level) I = dBm

Veličina pro přenos (quantity of transfer)
Výkon P[W] (Power [Watt])
Napětí U[V] (Voltage [Volt])

Přenos (transfer) Out/In =

Výkonová úroveň (power level) P = mW
Výkonová úroveň (power level) P =

Napěová úroveň (voltage level) V = mV
Napěová úroveň (voltage level) V =


 

Přepočet do decibelových jednotek (from mW, mV to dB, dBm, dBuV, dBuW decibel values conversion)

Formulář přepočítá bezrozměrný přenos nebo W a V na decibelové hodnoty útlum v dB, zesílení v dB nebo úroveň v dBm a v dBuW a dBuV. Pro přenos je nutné zvolit napětí kde dBm = dBmV nebo výkon kde dBm = dBmW.
(The form converts the transfer number, W and V to the decibel values as the attenuation in dB, the gain in dB or the level in dBm and in dBuW and in dBuV. For transfer the selection of voltage where dBm = dBmV or the selection of power where dBm = dBmW is needed.)


 
Zadání vstupu (the input value definition)
Výkonová úroveň (power level) P =
Napěová úroveň (voltage level) V =
Přenos (transfer) Out/In =

Veličina pro přenos (quantity of transfer)
Výkon P[W] (Power [Watt])
Napětí U[V] (Voltage [Volt])

Útlum (attenuation) A = dB
Zesílení (gain) G = dB

Úroveň (level) I = dBm
Úroveň (level) I = dBuW
Úroveň (level) I = dBuV


 


(c) Petr Faltus OK1CFP 29/3/2010 (27/2/2005 25/4/2004 4/5/2003)