Přepočty decibel dB, dBm, dBµV a dBµW (dB, dBm, dBµV and dBµW decibel conversions)

Interaktivní přepočet decibel (interactive decibel calculator)

Přepočet úrovně pomocí impedance (the level conversions using the impedance)

Formulář navzájem přepočítá napěťovou úroveň v dBµV nebo v dBm = dBmV a výkonovou úroveň v dBm = dBmW pomocí impedance kabelu.
(The form converts the voltage level in dBµV or in dBm = dBmV and the power level in dBm = dBmW each to other using the cable impedance.)


 
Impedance (impedance):


Ω

Zadání vstupu (the input value definition):
dBm (=dBmW)
dBm (=dBmV)
dBµV

Výkonová úroveň (power level) Ip = dBm (=dBmW)
Napěťová úroveň (voltage level) Iv = dBm (=dBmV)
Napěťová úroveň (voltage level) Iv = dBµV

 

Přepočet z decibelových jednotek (from dB, dBm decibel values to mW, mV conversion)

Formulář přepočítá decibelové hodnoty útlum v dB, zesílení v dB nebo úroveň v dBm na bezrozměrný přenos nebo W a V. Pro úroveň je nutné zvolit napětí kde dBm = dBmV nebo výkon kde dBm = dBmW.
(The form converts the decibel values as the attenuation in dB, the gain in dB or the level in dBm to the transfer number, W and V. For level the selection of voltage where dBm = dBmV or the selection of power where dBm = dBmW is needed.)


 
Zadání vstupu (the input value definition):
dB
dB
dBm

Veličina pro přenos (quantity of transfer):

Přenos (transfer) Out/In =

Výkonová úroveň (power level) P = mW
Výkonová úroveň (power level) P =

Napěťová úroveň (voltage level) V = mV
Napěťová úroveň (voltage level) V =


 

Přepočet do decibelových jednotek (from mW, mV to dB, dBm, dBµV, dBµW decibel values conversion)

Formulář přepočítá bezrozměrný přenos nebo W a V na decibelové hodnoty útlum v dB, zesílení v dB nebo úroveň v dBm a v dBµW a dBµV. Pro přenos je nutné zvolit napětí kde dBm = dBmV nebo výkon kde dBm = dBmW.
(The form converts the transfer number, W and V to the decibel values as the attenuation in dB, the gain in dB or the level in dBm and in dBµW and in dBµV. For transfer the selection of voltage where dBm = dBmV or the selection of power where dBm = dBmW is needed.)


 
Zadání vstupu (the input value definition):


Veličina pro přenos (quantity of transfer):

Útlum (attenuation) A = dB
Zesílení (gain) G = dB

Úroveň (level) I = dBm
Úroveň (level) I = dBµW
Úroveň (level) I = dBµV