Sinusový oscilátor 1kHz (Sine oscillator 1kHz)

Napájení sinusového oscilátoru 1kHz je 5V.

There is 5Volt internal supply of sine oscillator 1kHz.

Schema sinusového oscilátoru 1kHz (sine oscillator 1kHz)

Datasheets

Petr Faltus technical resources CMOS datasheets