Petr Faltus OK1CFP - Name Petr, QTH Prague, Czech Republic (česky, english, deutsch)

Sinusový oscilátor 1kHz (Sine oscillator 1kHz)

Napájení sinusového oscilátoru 1kHz je 5V.

There is 5Volt internal supply of sine oscillator 1kHz.

Schema sinusového oscilátoru 1kHz (sine oscillator 1kHz)

Datasheets

CMOS datasheets


© Petr Faltus OK1CFP 24/4/2018