Výpočet směru geostacionární družice (Direction to geostationar satellite calculation)

Výpočet směru stacionární družice

Proč doplňkově referenční azimut? Zadáte-li například azimut zdi domu, formulář vypočítá úhel od této zdi pro lepší směrování.

Why optional the reference azimuth? If You enter for example the azimuth of the building wall, the form calculates the angle from the wall for the better positioning.


 
Přijímací stanoviště (Receiver position):
Délka (Longitude): ° (-180° ... 180°)
Šířka (Latitude): ° (90° ... -90°)
Referenční azimut (Reference azimuth): °

Družice (Satellite):

°

Vzdálenost (Distance): km

Směr družice (Satellite direction)
Azimut (Azimuth): °
Elevace (Elevation): °

Úhel od reference (Angle from reference): °