Výpočet útlumového článku signálu (Cable signal attenuator calculation)

Interaktivní výpočet kabelového útlumového členu, Interactive cable attenuator calculation

Útlumový článek (attenuator) Příklad útlumového článku 75 Ω (75 Ω attenuator example)

Útlumový článek signálu se používá ke snížení úrovně signálu, například před zesilovačem proti přebuzení jeho vstupu. Formulář vypočítá rezistory pro útlumový článek signálu z impedance kabelu a výkonového útlumu. Navíc vypočítá výstupní úroveň z úrovně vstupní.
(The signal attenuator is used for the signal level reduction, for example to design the attenuator before the gain amplifier to prevent its input overloading. The form calculates all resistors for the signal attenuator from the cable impedance and from the power attenuation. Additionaly it calculates the output level from the input level.)


 
Impedance (impedance):


Ω

Výkonový útlum (power attenuation) A = dB
Vstupní úroveň (input level) Vin = dBµV

'T' alternative:
První rezistor (first resistor) R1 = Ω
Druhý rezistor (second resistor) R2 = Ω

'PI' alternative:
Třetí rezistor (third resistor) R3 = Ω
Čtvrtý rezistor (fourth resistor) R4 = Ω

Výstupní úroveň (output level) Vout = dBµV


 

E12: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2