Petr Faltus OK1CFP

Výpočet útlumového článku signálu (Cable signal attenuator calculation)

Interaktivní výpočet kabelového útlumového členu, Interactive cable attenuator calculation

Příklad útlumového článku 75 Ohmů (75 Ohm attenuator example) Útlumový článek (attenuator)

Útlumový článek signálu se používá ke snížení úrovně signálu, například před zesilovačem proti přebuzení jeho vstupu. Formulář vypočítá rezistory pro útlumový článek signálu z impedance kabelu a výkonového útlumu. Navíc vypočítá výstupní úroveň z úrovně vstupní.
(The signal attenuator is used for the signal level reduction, for example to design the attenuator before the gain amplifier to prevent its input overloading. The form calculates all resistors for the signal attenuator from the cable impedance and from the power attenuation. Additionaly it calculates the output level from the input level.)


 
Impedance (impedance)
Z = 75 Ohm (analog TV, DVB-T, FM radio)
Z = 50 Ohm (CB, HAM, Industry)
Z = Ohm

Výkonový útlum (power attenuation) A = dB
Vstupní úroveň (input level) Vin = dBuV

'T' alternative
První rezistor (first resistor) R1 = Ohm
Druhý rezistor (second resistor) R2 = Ohm

'PI' alternative
Třetí rezistor (third resistor) R3 = Ohm
Čtvrtý rezistor (fourth resistor) R4 = Ohm

Výstupní úroveň (output level) Vout = dBuV


 

E12: 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2


(c) Petr Faltus OK1CFP 29/3/2010 (6/4/2003)