Petr Faltus OK1CFP - Name Petr, QTH Prague, Czech Republic (česky, english, deutsch)

Výpočet kmitočtů televizních kanálů Česká republika (Czech Republic TV channels frequencies calculation)

Televizní kanály ČR, Czech Republic TV channels

Formulář vypočítá kmitočty pozemního televizního kanálu o šířce 8MHz v České republice dle jeho čísla. Pro analogovou televizi na kanálech 1 až 69 byla použita soustava PAL D/K, to jest odstup pomocného barvonosného kmitočtu byl 4.43MHz a odstup nosných kmitočtů zvuku byl 6.5MHz a druhý 6.25MHz. Pro DVB-T na kanálech 21 až 69 je dnes použito OFDM v módu 8k.
(The form calculates frequencies of the terrestrial 8MHz wide TV channel in the Czech Republic from its channel number. For the analog TV on channels 1 to 69 was used the PAL D/K system, it means the color carrier offset was 4.43MHz and the audio carrier offsets were 6.5MHz and the second 6.25MHz. For the DVB-T on channels 21 to 69 is used today the OFDM in the 8k mode.)

Spektrum televizního kanálu 21 UHF (TV channel UHF 21 spectrum)


 
Číslo kanálu (Channel number): (1-12 = VHF, 21-69 = UHF)

Kmitočet začátku kanálu (Channel start frequency): MHz
Kmitočet konce kanálu (Channel stop frequency): MHz

Digitální televize DVB-T (Digital TV DVB-T)

Kmitočet středu kanálu (Channel center frequency): MHz

Analogová televize (Analog TV)

Nosný kmitočet obrazu (Video carrier frequency): MHz
Barvonosný kmitočet obrazu (Color carrier frequency): MHz - PAL 4.43MHz

Nosný kmitočet zvuku (Audio carrier frequency): MHz - D/K 6.5MHz
Pomocný kmitočet zvuku (Nicam carrier frequency): MHz - Stereo/Duo 6.25MHz


 


© Petr Faltus OK1CFP 31/10/2017 (16/5/2010 29/3/2010 1/2/2004)