Výpočet kmitočtů televizních kanálů Česká republika (Czech Republic TV channels frequencies calculation)

Televizní kanály ČR, Czech Republic TV channels

Formulář vypočítá kmitočty pozemního televizního kanálu o šířce 8MHz v České republice dle jeho čísla. Pro analogovou televizi na kanálech 1 až 69 byla použita soustava PAL D/K, to jest odstup pomocného barvonosného kmitočtu byl 4.43MHz a odstup nosných kmitočtů zvuku byl 6.5MHz a druhý 6.25MHz. Pro DVB-T na kanálech 21 až 69 je dnes použito OFDM v módu 8k.
(The form calculates frequencies of the terrestrial 8MHz wide TV channel in the Czech Republic from its channel number. For the analog TV on channels 1 to 69 was used the PAL D/K system, it means the color carrier offset was 4.43MHz and the audio carrier offsets were 6.5MHz and the second 6.25MHz. For the DVB-T on channels 21 to 69 is used today the OFDM in the 8k mode.)

Spektrum televizního kanálu 21 UHF (TV channel UHF 21 spectrum)


 
Číslo kanálu (Channel number): (1-12 = VHF, 21-69 = UHF)

Kmitočet začátku kanálu (Channel start frequency): MHz
Kmitočet konce kanálu (Channel stop frequency): MHz

Digitální televize DVB-T (Digital TV DVB-T)

Kmitočet středu kanálu (Channel center frequency): MHz

Analogová televize (Analog TV)

Nosný kmitočet obrazu (Video carrier frequency): MHz
Barvonosný kmitočet obrazu (Color carrier frequency): MHz - PAL 4.43MHz

Nosný kmitočet zvuku (Audio carrier frequency): MHz - D/K 6.5MHz
Pomocný kmitočet zvuku (Nicam carrier frequency): MHz - Stereo/Duo 6.25MHz