Příklad nové konfigurace nódu s programem A-paket startujícího z diskety

Následující příklad popisuje malý uzel (nód) sítě Packet rádio. Jako PC postačí vyřazená 386/40MHz, 8MB RAM, floppy mechanika, VGA karta, 2 COM porty a síťová karta. Operační systém je použit Win98SE (MSDOS 7.10). Nód je s okolními prvky sítě Packet Rádio propojen čtyřmi hardware linkami - první linka jde přes COM port a Baycom modem do radiostanice, druhá pomocí protokolu IPX přes síťovou kartu (síť Ethernet) a třetí pomocí protokolu TCP/IP taktéž přes síťovou kartu (síť Ethernet). Poslední linka je vždy vnitřní v PC a jde k programu pro Packet rádio, který může běžet nad nódem. V našem případě můj program A-paket. PC startuje z diskety, během startu založí RAMdisk, na který zkopíruje potřebné soubory a odtud vše teprve spustí. RAMdisk výrazně urychlí a omezí přístupy k souborům oproti disketě. V konfiguraci programu A-paket je aktivován 'provoz z RAMdisku', takže program trvale hlídá určené soubory a v případě změny je vrací zpět na disketu. Veškerá data RAMdisku by totiž vypnutím nebo restartem PC byla ztracena.

Kompletní adresářová struktura startovací diskety

Adresářová struktura by neměla obsahovat žádné zbytečné soubory. PC startuje dle správně nastavených souborů config.sys a autoexec.bat, vlastní Flexnet je spouštěn již dávkou autoexec.bat. Potřebné soubory operačního systému MSDOS 7.10 jsou v adresáři DOS, soubory Flexnetu a A-paketu v adresáři FLEXNET. Pokud požadujeme funkci hlídání a návratu modifikovaných souborů (programem A-paket) z RAMdisku na disketu, je jméno adresáře FLEXNET na obou médiích zavazující.

Disketa je systémová. Jako nejrychlejší způsob doporučuji vytvořit ve Windows 98 SE záchranou disketu a ponechat na ní pouze systémové (bootovací) soubory a oba *.sys ovladače. Ovladače Flexnetu a konfigurační soubory je nutno nakopírovat ručně.

Adresářová struktura startovací diskety

 Svazek v jednotce A je NLP_NODE
 Sériové číslo svazku je 2B6A-1CED

Výpis adresáře A:\

COMMAND COM    94 706 05.05.99 22.22 COMMAND.COM
DOS      <adresář>   14.02.04 21.26 DOS
FLEXNET    <adresář>   14.02.04 21.26 FLEXNET
AUTOEXEC BAT      736 17.02.04 21.41 AUTOEXEC.BAT
CONFIG  SYS      170 17.02.04 20.28 CONFIG.SYS
     3 souborů     95 612 bajtů

Výpis adresáře A:\DOS

.       <adresář>   14.02.04 21.26 .
..      <adresář>   14.02.04 21.26 ..
RAMDRIVE SYS    12 743 05.05.99 22.22 RAMDRIVE.SYS
HIMEM  SYS    33 383 05.05.99 22.22 HIMEM.SYS
     2 souborů     46 126 bajtů

Výpis adresáře A:\FLEXNET

.       <adresář>   14.02.04 21.26 .
..      <adresář>   14.02.04 21.26 ..
A    FPR      297 14.02.04 21.17 A.FPR
APKT   CFG     1 958 26.01.04 20.32 APKT.CFG
APKT   DAT     1 594 17.02.04 18.00 APKT.DAT
APKT   INI      266 27.01.04 21.18 APKT.INI
B    FPR      478 02.08.03 23.07 B.FPR
C    FPR      98 28.08.03 16.42 C.FPR
FD0490  COM     4 978 18.07.03 23.21 FD0490.COM
FLEX   EXE    11 189 27.07.03 19.45 FLEX.EXE
FLEXDIGI EXE    34 773 27.07.03 19.45 FLEXDIGI.EXE
FLEXNET EXE    23 422 27.07.03 19.45 FLEXNET.EXE
FLEXNET FPR     1 179 21.12.03 18.45 FLEXNET.FPR
FSET   EXE    15 404 27.07.03 19.45 FSET.EXE
H    FPR     2 681 18.07.03 23.21 H.FPR
I    FPR      395 18.07.03 23.21 I.FPR
IPPD   EXE     8 432 27.07.03 19.45 IPPD.EXE
IPXPD  EXE    13 222 27.07.03 19.45 IPXPD.EXE
L    FPR       0 18.07.03 23.21 L.FPR
S    FPR      28 02.08.03 23.08 S.FPR
SER12  EXE     5 771 22.01.96 10.59 SER12.EXE
PRECIS  DAT    18 914 18.07.03 23.21 PRECIS.DAT
APKT   EXE    124 802 14.02.04 20.22 APKT.EXE
    21 souborů    269 881 bajtů

Počet souborů v seznamu:
    26 souborů    411 619 bajtů
     6 adresářů    746 496 bajtů volných

Startovací soubory operačního systému

Pro provoz Flexnetu je dobré, aby operační systém využíval horní paměť, k čemuž slouží himem.sys. RAMdisk je vytvořen pomocí ramdrive.sys, zadávají se mu parametry celkové velikosti RAMdisku, velikosti jednoho bloku a způsobu umístění v paměti. U PC s 8MB RAM vždy /E. Písmeno RAMdrive disku dosadí operační systém první volné. U bezdiskového počítače je to tedy C:

Výpis souboru config.sys
DOS=HIGH,UMB
SWITCHES=/F
FILES=10
BUFFERS=10

rem Ovladac horni pameti
devicehigh=A:\DOS\himem.sys
rem RAM drive disk
devicehigh=A:\DOS\ramdrive.sys 1024 512 /E

Vzhledem k tomu, že od proběhnutí config.sys již funguje RAMdisk C:, definuje autoexec.bat pouze systémové proměnné, založí na RAMdisku C: potřebné adresáře, překopíruje do nich příslušné soubory a spustí. Flexnet i A-paket startují až z RAMdisku. A-paket běží jako hlavní program nad rezidentním Flexnetem. Po ukončení A-paketu (sysop příkazem přes síť Packet rádia) se běh dávky vrací a program najíždí znovu, čímž je zajištěn jeho dálkový restart. Pokud je potřeba PC restartovat komplet, umí program A-paket na dálku i toto voláním studeného startu na svém konci.

Výpis souboru autoexec.bat
@echo off
prompt $p$g

rem Nastaveni promennych na RAMdrive disku
set FLEXNET=C:\FLEXNET
set TEMP=C:\TEMP

rem Prechod na RAMdrive disk a zalozeni adresaru
C:
md %FLEXNET%
md %TEMP%

rem Okopirovani souboru z diskety na RAMdrive disk
copy A:\FLEXNET\*.* %FLEXNET%\*.*

rem Packet driver sitove karty pro IPX a TCP/IP
lh %FLEXNET%\fd0490.com 0x70 12 0x300

rem Inicializace Flexnetu s nodem
lh %FLEXNET%\flexnet.exe 60
lh %FLEXNET%\flexdigi.exe

rem Inicializace linek
lh %FLEXNET%\ser12.exe 2
lh %FLEXNET%\ipxpd.exe 0x70
lh %FLEXNET%\ippd.exe -i:0x70 -m:192.168.4.2 -p:192.168.4.5 -u:93

rem Uzavreni
lh %FLEXNET%\flex.exe

rem Nekonecna smycka programu A-paket
:znovu
lh %FLEXNET%\apkt.exe
goto znovu

Vlastní start Flexnetu

Flexnet startuje již z RAMdrive, na který byly soubory těsně předtím okopírovány ze startovací diskety. Protože ovladače hardware linek přes síťovou kartu budou potřebovat pro svoji funkci ovladač 'Packet Driver', který se dodává ke každé síťové kartě, je tento nahrán přednostně. V našem příkladu se jedná o síťovou kartu FD0490. Vzhledem k její kompatibilitě lze rovnoceně použít i univerzální 'Packet Driver' ne2000pd.com. Je důležité, aby korespondovalo zvolené přerušení, na kterém Packet Driver bude pracovat. V našem případě 70h. Vlastní start Flexnetu začíná spuštěním jádra flexnet.exe s parametrem velikosti paměti a modulem nódu flexdigi.exe. Pokračuje postupné nahrávání ovladačů jednotlivých hardware linek. Dle pořadí startu jsou i interně číslovány od 0 vzestupně. Používáme linku přes radiostanici, přes IPX protokol a přes protokol TCP/IP. Při prvním spuštění je nutno nakonfigurovat přes Packet Rádio některé parametry nódu a jeho linek. Vytvoří se soubor flexnet.fpr. A-paket využívá přímo služeb ovladačů Flexnetu, takže emulace TNC nesmí být nahrána.

Konfigurace A-paketu

Bez správné konfigurace apkt.cfg se program A-paket nespustí, popřípadě nebude fungovat kompletně. Heslo do programu MyPwd bude použito pro kontrolu v příkazu sys přes Packet Rádio. Parametry Node1Call a Node2Call nastavují cestu pro všechny majáky programu. K úplně funkci potřebuje program být vybaven teplotním čidlem dle konstrukce uveřejněné na těchto stránkách. Případně jinou konstrukcí dle zveřejněného protokolu. Komunikace s procesorem probíhá přes RS232, adresa tohoto sériového portu se nastavuje CidloCOM. Jedná se pochopitelně o port, který není použit Flexnetem. Důležitý parametr HlidaniSouboru říká, zda program běží na normálním PC nebo na PC s RAMdiskem. V druhém případě program kontroluje změny určených souborů flexnetu i A-paketu na RAMdrive a zálohuje je případně zpět na disketu. V tomto případě je název adresáře FLEXNET na obou médiích povinný. Zbytek konfigurace A-paketu popisuje připojení programu na Baycom mailboxy. Podmínkou je pro volačku programu nastavené heslo a nastavený prompt (A P) na řetězec %c@%m v BBS. Program A-paket se připojuje jako normální uživatel, nikoli jako forwardpartner a nic jiného na boxu ani nódech není potřeba konfigurovat. Volačka, která byla v BBS připravena, se zadá do souboru parametrem BoxUserCall. Maximálně se program dokáže připojovat k dvěma boxům, vše určuje podle momentálního stavu sítě. Pro každý box se definuje volačka, posloupnost nódů v cestě k němu a heslo.

Výpis souboru apkt.cfg
; Tento soubor MUSI byt umisten v adresari \FLEXNET na disku,
; ze ktereho se program A-paket (apkt.exe) spousti

; ZAKLADNI POVINNE PRIKAZY

; Volacka A-paketu pro normalni pripojeni uzivatelu
MyCall CZ0SXX
; Sysop heslo A-paketu (min 12 znaku)
MyPwd cskisomfhelmwkdip

; OSTATNI NEPOVINNE PRIKAZY (LZE ZAKOMENTOVAT STREDNIKEM)

; PRIKAZY CESTY PRO MAJAK

; Nejblizsi nod (neni-li uveden, ignoruje se Node2Call)
Node1Call CZ0NXX
; Dalsi nejblizsi nod za nejblizsim nodem
Node2Call CZ0NXB-1

; MOZNOSTI PROGRAMU

; Seriovy port (COM) pro komunikaci s teplotne-casovym cidlem
; (hexadecimalne 0xNUM), neni-li teplotni cidlo, zakomentovat strednikem
CidloCOM 0x3F8

; Navrat aktualizovanych souboru Flexnetu a A-paketu z RAMdisku zpet na disketu
; Flexnet i A-paket musi byt v adresari C:\FLEXNET a na diskete A:\FLEXNET
; Neni-li RAMdisk a start z diskety a kopie na RAMdisk, zakomentovat strednikem
HlidaniSouboru 1

; PRIPOJOVANI A-PAKETU K BOXU

; Volacka, pod kterou se bude A-paket pripojovat na Baycom mailbox
; Pro funkci vsech prikazu konektu je povinna. Pouze BCM nebo OpenBCM
; Zacatek promptu (prikaz a p boxu) MUSI byt nastaven %c@%m
BoxUserCall CZ0SXX

; PRVNI MAILBOX PRO PRIPOJOVANI (neni-li uveden, ignoruje se i DRUHY MAILBOX)
; Pro funkci prikazu s konektemkk boxu jsou povinne volacka a heslo)

; volacka boxu
Conn1Box CZ0PXA
; nody na ceste k boxu
Conn1Path CZ0NXX CZ0NXA
; heslo do boxu
Conn1Password kskiwokmdsxpqkzhk

; DRUHY MAILBOX PRO PRIPOJOVANI

; volacka boxu
Conn2Box CZ0PXB
; nody na ceste k boxu
Conn2Path CZ0NXX CZ0NXB
; heslo do boxu
Conn2Password sdkeufnsktodnwla

;; volacka boxu
;Conn2Box CZ0PXC
;; nody na ceste k boxu
;Conn2Path CZ0NXX CZ0NXC
;; heslo do boxu
;Conn2Password caloengksundkflk

; E-MAIL BRANY PRO MOZNOST POSILANI I DO INTERNETU POMOCI '@' PRED ADRESOU

; prvni e-mail brana
Gate1 CZ0MXA@CZ0MXA
; druha e-mail brana
Gate2 CZ0MXB@CZ0MXB

Program A-paket pro Packet rádio
Konstrukce teplotního čidla k programu A-paket