Indikátor vybuzení s LM3914 (Level indicator with LM3914)

Vnitřní napájení indikátoru vybuzení je 5V. IO řídí proud do LED diod okolo 10mA dle rezistoru 2k1. Rezistor 220R určuje maximální napětí pro vnitřní komparátory okolo 1,4V. Přepínač určuje indikaci sloupcem nebo čarou. Tranzistor tvoří emitorový sledovač zpožďovaný kondenzátorem 22µF. Trimr v bázi nastavuje indikaci první diody pro nulový signál. Pro napájení indikátoru vybuzení je použit stabilizátor 7805. Dioda s kondenzátorem 470µF tvoří usměrňovač napětí od 7V do 20V ze síťového transformátoru.

There is 5Volt internal supply of level indicator. The IO drives the LED current to value about 10mA. (2k1 resistor). The 220R resistor drives maximum supply for internal comparators to value about 1,4Volt. There is the switch to bar indicator or dot indicator. The transistor makes the buffer with delay via 22µF capacitor. The 250k trimr sets first LED if NO input signal. The 7805 stabilisator makes 5Volt internal supply. The diode and 470µF capacitor converts AC 7-20Volt to DC for 7805 of level indicator.

Schema indikátoru vybuzení s LM3914 (level indicator circuit with LM3914)

Czech resistor values specification:

2k1 = 2100 Ω, 220 = 220 Ω

Datasheets

Petr Faltus technical resources Bipolar transistors datasheets
Petr Faltus technical resources Display drivers datasheets
Petr Faltus technical resources Voltage references datasheets