Příklad konfigurace nódu s programem Autopaket startujícího z diskety

Následující příklad popisuje malý uzel (nód) sítě Packet rádio. Jako PC postačí vyřazená 386/40MHz, 8MB RAM, floppy mechanika, VGA karta, 2 COM porty a síťová karta. Operační systém je použit MSDOS 6.22. Nód je s okolními prvky sítě Packet Rádio propojen čtyřmi hardware linkami - první linka jde přes COM port a Baycom modem do radiostanice, druhá pomocí protokolu IPX přes síťovou kartu (síť Ethernet) a třetí pomocí protokolu TCP/IP taktéž přes síťovou kartu (síť Ethernet). Poslední linka je vždy vnitřní v PC a jde k programu pro Packet rádio, který může běžet nad nódem. V našem případě můj program Autopaket. PC startuje z diskety, během startu založí RAMdisk, na který zkopíruje potřebné soubory a odtud vše teprve spustí. RAMdisk výrazně urychlí a omezí přístupy k souborům oproti disketě. V konfiguraci programu Autopaket je aktivován 'provoz z RAMdisku', takže program trvale hlídá určené soubory a v případě změny je vrací zpět na disketu. Veškerá data RAMdisku by totiž vypnutím nebo restartem PC byla ztracena.

Kompletní adresářová struktura startovací diskety

Adresářová struktura by neměla obsahovat žádné zbytečné soubory. PC startuje dle správně nastavených souborů config.sys a autoexec.bat, vlastní Flexnet je spouštěn vnořenou dávkou flexnod.bat v adresáři BAT, do kterého je nastavena vyhledávací cesta (PATH). Potřebné soubory operačního systému MSDOS 6.22 jsou v adresáři DOS, soubory Flexnetu a Autopaketu v adresáři FLEXNET. Pokud požadujeme funkci hlídání a návratu modifikovaných souborů (programem Autopaket) z RAMdisku na disketu, je jméno adresáře FLEXNET na obou médiích zavazující.

Adresářová struktura startovací diskety

 Svazek v jednotce A je NOD_CZ1PLP

Výpis adresáře A:\

AUTOEXEC BAT      720 11-10-02 4:41p
BAT      <adresář>   11-10-02 4:31p
COMMAND COM    54,645 05-31-94 6:22a
CONFIG  SYS      300 11-10-02 4:15p
DOS      <adresář>   11-10-02 4:32p
FLEXNET    <adresář>   11-10-02 4:32p
     3 souborů     55,665 bajtů

Výpis adresáře A:\BAT

.       <adresář>   11-10-02 4:31p
..      <adresář>   11-10-02 4:31p
FLEXNOD BAT      584 11-10-02 4:38p
     1 souborů      584 bajtů

Výpis adresáře A:\DOS

.       <adresář>   11-10-02 4:32p
..      <adresář>   11-10-02 4:32p
COUNTRY SYS    26,936 05-31-94 6:22a
HIMEM  SYS    29,136 05-31-94 6:22a
RAMDRIVE SYS     5,873 05-31-94 6:22a
     3 souborů     61,945 bajtů

Výpis adresáře A:\FLEXNET

.       <adresář>   11-10-02 4:32p
..      <adresář>   11-10-02 4:32p
A    FPR      78 11-10-02 4:27p
AUTOPKT EXE    81,030 01-22-02 9:59p
AUTOPKT INI     1,791 11-10-02 4:21p
B    FPR      228 10-12-02 11:55a
C    FPR      92 11-10-02 4:27p
FD0490  COM     4,978 07-26-92 5:46p
FLEX   EXE    11,189 10-07-97 1:06p
FLEXDIGI EXE    34,773 07-01-98 2:35p
FLEXNET EXE    23,421 07-30-98 12:49a
FSET   EXE    15,404 02-01-98 11:15p
H    FPR     2,681 07-09-01 4:12p
I    FPR      407 11-10-02 4:28p
IPPD   EXE     8,432 12-29-01 4:05a
IPXPD  EXE    13,222 03-27-97 3:22p
L    FPR       0 05-14-02 8:52p
S    FPR      28 09-05-02 6:59p
SER12  EXE     5,771 01-22-96 10:59a
TFEMU  EXE    17,770 03-23-97 3:31a
    18 souborů    221,295 bajtů

Počet souborů v seznamu:
    25 souborů    339,489 bajtů
     9 adresářů    964,096 bajtů volných

Startovací soubory operačního systému

Pro provoz Flexnetu je dobré, aby operační systém využíval horní paměť, k čemuž slouží himem.sys. RAMdisk je vytvořen pomocí ramdrive.sys, zadávají se mu parametry celkové velikosti RAMdisku, velikosti jednoho bloku a způsobu umístění v paměti. U PC s 8MB RAM vždy /E. Písmeno RAMdrive disku dosadí operační systém první volné. U bezdiskového počítače je to tedy C:

Výpis souboru config.sys
rem Operacni system bude plne pouzivat i horni pamet
DOS=HIGH,UMB

rem Parametry operacniho systemu
SWITCHES=/F
FILES=10
BUFFERS=10

rem Ovladac horni pameti
devicehigh=A:\DOS\himem.sys

rem Ovladac pro RAMdrive velikosti 2048kB v horni pameti
devicehigh=A:\DOS\ramdrive.sys 2048 512 /E

Vzhledem k tomu, že od proběhnutí config.sys již funguje RAMdisk C:, definuje autoexec.bat pouze systémové proměnné, založí na RAMdisku C: potřebné adresáře, překopíruje do nich příslušné soubory a spustí. Flexnet i Autopaket startují až z RAMdisku. Autopaket běží jako hlavní program nad rezidentním Flexnetem. Po ukončení Autopaketu (sysop příkazem přes síť Packet rádia) se běh dávky vrací a program najíždí znovu, čímž je zajištěn jeho dálkový restart. Pokud je potřeba PC restartovat komplet, umí program Autopaket na dálku i toto voláním studeného startu na svém konci.

Výpis souboru autoexec.bat
rem Startovaci davka nodu z diskety

@echo off
prompt $p$g
path A:\BAT;A:\DOS

rem Promenne prechodneho adresare
set TEMP=C:\TEMP
set TMP=C:\TEMP

rem Promenna cesty k Flexnetu
set FLEXNET=C:\FLEXNET

rem Prechod na RAMdrive, jako by to byl Hardisk
C:

rem Zalozeni prechodneho adresare
md %TEMP%

rem Zalozeni adresare Flexnetu
md %FLEXNET%

rem Prekopirovani souboru adresare Flexnet ze startovaci diskety na RAMdrive
copy A:\FLEXNET\*.* %FLEXNET%\*.*

rem Vnorene volani startovaci davky Flexnetu (a TNC emulace)
call flexnod.bat

rem Zacatek nekonecne smycky programu Autopaket
:znovu

rem Spusteni programu Autopaket
%FLEXNET%\autopkt.exe

rem Zpet na navesti 'znovu'
goto znovu

Vlastní start Flexnetu

Flexnet startuje již z RAMdrive, na který byly soubory těsně předtím okopírovány ze startovací diskety. Protože ovladače hardware linek přes síťovou kartu budou potřebovat pro svoji funkci ovladač 'Packet Driver', který se dodává ke každé síťové kartě, je tento nahrán přednostně. V našem příkladu se jedná o síťovou kartu FD0490. Vzhledem k její kompatibilitě lze rovnoceně použít i univerzální 'Packet Driver' ne2000pd.com. Je důležité, aby korespondovalo zvolené přerušení, na kterém Packet Driver bude pracovat. V našem případě 70h. Vlastní start Flexnetu začíná spuštěním jádra flexnet.exe s parametrem velikosti paměti a modulem nódu flexdigi.exe. Pokračuje postupné nahrávání ovladačů jednotlivých hardware linek. Dle pořadí startu jsou i interně číslovány od 0 vzestupně. Používáme linku přes radiostanici, přes IPX protokol a přes protokol TCP/IP. Při prvním spuštění je nutno nakonfigurovat přes Packet Rádio některé parametry nódu a jeho linek. Vytvoří se soubor flexnet.fpr. Start končí spuštěním TNC emulace, bez které program Autopaket nemůže fungovat.

Výpis souboru flexnod.bat
@echo off

rem Ovladac pouzite sitove karty 'Packet Driver' pro Ethernet linky
lh %FLEXNET%\fd0490.com 0x70 0xA 0x300

rem Jadro Flexnetu s modulem nodu (digipeateru)
lh %FLEXNET%\flexnet.exe 80
lh %FLEXNET%\flexdigi.exe

rem Moduly Flexnetu pro hardware linky (postupne dle cisel linek od 0)
lh %FLEXNET%\ser12.exe 2
lh %FLEXNET%\ipxpd.exe 0x70
lh %FLEXNET%\ippd.exe -i:0x70 -m:10.1.2.23 -p:10.1.5.45 -g:10.1.2.1

rem Uzavreni jadra Flexnetu
lh %FLEXNET%\flex.exe

rem TNC emulace nad Flexnetem (pro interni linku 15) potrebna pro Autopaket
lh %FLEXNET%\tfemu.exe

Konfigurace Autopaketu

Bez správné konfigurace autopkt.ini se program Autopaket nespustí, popřípadě nebude fungovat kompletně. Heslo do programu MyPwd bude použito pro kontrolu v příkazu sys přes Packet Rádio. Volačka SecretCall by měla být neuhádnutelná, aby se na poslední kanály nebylo možné připojit a byly tím rezervovány pro konekt programu na zadaný Baycom Mailbox. Parametry Node1Call a Node2Call nastavují cestu pro všechny majáky programu. K úplně funkci potřebuje program být vybaven teplotním čidlem dle konstrukce uveřejněné na těchto stránkách. Případně jinou konstrukcí dle zveřejněného protokolu. Komunikace s procesorem probíhá přes RS232, adresa tohoto sériového portu se nastavuje CidloCOM. Jedná se pochopitelně o port, který není použit Flexnetem. Důležitý parametr HlidaniSouboru říká, zda program běží na normálním PC nebo na PC s RAMdiskem. V druhém případě program kontroluje změny určených souborů flexnetu i Autopaketu na RAMdrive a zálohuje je případně zpět na disketu. V tomto případě je název adresáře FLEXNET na obou médiích povinný. Zbytek konfigurace Autopaketu popisuje připojení programu na Baycom mailboxy. Podmínkou je pro volačku programu nastavené heslo a nastavený prompt (A P) na řetězec %c@%m v BBS. Program Autopaket se připojuje jako normální uživatel, nikoli jako forwardpartner a nic jiného na boxu ani nódech není potřeba konfigurovat. Volačka, která byla v BBS připravena, se zadá do souboru parametrem BoxUserCall. Maximálně se program dokáže připojovat k dvěma boxům, vše určuje podle momentálního stavu sítě. Pro každý box se definuje volačka, posloupnost nódů v cestě k němu a heslo.

Výpis souboru autopkt.ini
; tento soubor MUSI byt umisten v adresari \FLEXNET na disku,
; ze ktereho se program Autopaket spousti

; ZAKLADNI POVINNE PRIKAZY

; volacka tohoto programu pro normalni pripojeni uzivatelu
MyCall CZ0SXX
; sysop heslo do programu (min 12 znaku)
MyPwd libuskabenesova
; tajna volacka pro zablokovani rezervovanych kanalu proti pripojeni
SecretCall CZ1234

; OSTATNI NEPOVINNE PRIKAZY (LZE ZAKOMENTOVAT STREDNIKEM)

; PRIKAZY CESTY PRO MAJAK

; nejblizsi nod (neni-li uveden, ignoruje se Node2Call)
Node1Call CZ0NXX
; dalsi nejblizsi nod za nejblizsim nodem
Node2Call CZ0NXY

; MOZNOSTI PROGRAMU

; Seriovy port (COM) pro komunikaci s teplotnim cidlem hexadecimalne 0xCISLO
; neni-li teplotni cidlo, zakomentovat strednikem
CidloCOM 0x3F8

; Navrat aktualizovanych souboru z RAMdisku zpet na disketu
; Flexnet i Autopaket musi byt v adresari C:\FLEXNET, na diskete A:\FLEXNET
; neni-li RAMdisk a start z diskety a kopie na RAMdisk, zakomentovat strednikem
HlidaniSouboru 1

; PRIPOJOVANI PROGRAMU NA BOX

; volacka, pod kterou se bude program konektit na box
; pro funkci vsech prikazu konektu je povinna
; pouze bcm a zacatek promptu musi byt nastaven %c@%m!
BoxUserCall CZ1SXX-15

; PRVNI BOX PRO KONEKT (neni-li uveden, ignoruje se i DRUHY BOX)
; pro funkci prikazu s konektem k boxu jsou povinne volacka a heslo)

; volacka boxu
Conn1Box CZ0PXX
; nody na ceste k boxu
Conn1Path CZ0NXX
; heslo do boxu
Conn1Password 1234567890123

; DRUHY BOX PRO KONEKT

; volacka boxu
Conn2Box CZ0PXY
; nody na ceste k boxu
Conn2Path CZ0NXX CZ0NXY
; heslo do boxu
Conn2Password 1234567890123

; INTERNET BRANY PRO MOZNOST POSILANI I DO INTERNETU POMOCI '@' PRED ADRESOU

; prvni brana
Gate1 CZ0MXA@CZ0MXA
; druha brana
Gate2 CZ0MXB@CZ0MXB

Program Autopaket pro Packet rádio
Konstrukce teplotního čidla k programu Autopaket