Home Up Niskošumni poj VHF Poj snage HF Poj snage Predavanja Antene Atlas lokacija Clanci Programi Moj izbor

VHF/UHF pojačavači snage

 


Novo! Još ne publikovano u časopisima

 

Pojačavači snage za 6 m opseg

Pojačavači snage za 2 m + 6 m opsege

Pojačavači snage za 2 m opseg

Pojačavači snage za 70 cm opseg

Pojačavači snage za 23 cm opseg

Pojačavači snage za "lenje graditelje"(2m, 6m, 4m)

Projekti poj. snage za iskusne VHF/UHF graditelje

 


Jednostavan VHF/UHF Harmonični Filter

        Šema veza      Konstrukcija   Kval. kabla i potisk.

       

Harm. Filter Data

                     S-parametri               Naponi                SWR

    6m:               

    4m:                

Sagradio: Ian, G5WQ

    2m:                

                       

Built by Vladan, YT1VP

135cm:            

  70cm:            

       

Sagadio Yves, HB9DTX

 

Objavljeno u časopisu CQ ZRS  br. 02/2009

   

 


Drugi sajtovi na internetu sa mojim projektima VHF/UHF pojačavača snage:

USA:  ND2X page of yu1aw

Rusia:  VHF-UHF усилители мощности YU1AW.

Усилитель мощности УКВ- ...


 

Publikovani pojačavači u časopisu Radioamater

 

Važno upozorenje:

Svi spojevi izmedju VF delova kao i spojevi sa masom MORAJU biti što kraći! Ovo su ipak UKT pojačavači, uprkos tome što možda liče na KT. Hi! Vidi mehanička rešenja datih pojačavača!

U slučaju da ulazni trimer kondenzatori, ili jedan od njih, pri podešavanju traže da budu sa maksimalnim ili sa  minimalnim kapacitetom, potrebno je promeniti dužinu kabla između radio-uređaja kojim se pobuđuje pojačavač i samog pojačavača. Eksperimentalno treba odrediti optimalnu dužinu ovog kabla da bi se dobilo podešavanje sa približno onim vrednostima kapaciteta koje su date u šemi. Pri upotrebi pojačavača treba uvek koristiti taj eksperimentalno određen kabl. Promena radio-uređaja može ponekad zahtevati i ponovno određivanje ove dužine kabla.

 

Serija pojačavača za 144 MHz /zip 2790 kB/ (1988.)

za cevi: 4CX250B, 4CX300A, 2C39BA i TH328.

1-1  1-2  1-3  2-1  2-2  2-3  3-1  3-2  3-3  3-4  3-5  4-1  4-2  4-3  4-4

 

               

TH328 2m PA - sagradio Boris, S51MQ

 

                   

               

TH328 2m PA - sagradio Popa, YU7EF

 

               

           

3x2C39BA 2m PA - sagradio Vlada, 9A4VM

 

                  TH328

Built by Fica, YU7AA

 

Ispravljač za tetrode

 

Serija pojačavača za 432 MHz  /zip 1355 kB/ (1990.)

za cevi: 4CX250B, 4CX300A, 2C39BA i TH328.

1-1    1-2    1-3    1-4    2-1    2-2    2-3    2-4

              TH328

Sagradio: Fica, YU7AA

3x4CX250B PA za 144 MHz /zip 1396 kB/ (1985.)

1-1    1-2    1-3    2-1    2-2    2-3    2-4

 

3x2C39BA PA za 432 MHz  /zip 408 kB/ (1985.)

1        2        3

           

Sagradili: YT1AR i YU1ZF

 

YL1056 Super PA za 144 MHz  /zip 1259 kB/ (1986.)

1-1        1-2        1-3        1-4        2-1        2-2

  Sagradio: Fica, YU7AA           

 

YD1270 250W PA za 1296 MHz  /zip 706 kB/ (1984.)

1        2        3

 

                     

Sagradio Paja, ex YU2XO

 

2xBLY94 PA za 144 MHz  /zip 1419 kB/ (1988.)

1-1    1-2    1-3    1-4    2-1    2-2    2-3    

 


 

Publikovani pojačavači u časopisima Info Elektronika, CQ ZRS i Radio T9

          

 

Tranzistorski pojačavači za 6m i 2m  /zip 338 kB/ (2001.)

 za tranzistore: MRF245, MRF247, MRF317, MRF238, BLW76, BLW84 i BLX15.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    TXT

Modifikacija baluna

Umesto širokopojasnih baluna napravljenih od koaksijalnog kabla dužine 95 mm namotanog na feritni torus ili provučenog kroz feritne perle, mogu se napraviti rezonantni baluni za 144 MHz i od 5mm debelog PTFE koaksijalnog kabla RG142 dužine 620 mm namotanog u vidu kalema u vazduhu, unutrašnjeg prečnika 30mm i dužine  oko 30 mm, od 6 zavojaka motanih zavojak do zavojka. Za 50 MHz balun, dužina koaksijalnog kabla je 1770 mm, prečnik kalema 50 mm, dužina kalema oko 55 mm i broj zavojaka je 11.

       

         

2m PA  sagradio Teo, YU7AR

 

   

2xBLX15 6m PA  sagradio Saša, YU1EO

 

   

6m PA  sagradio Mark , VK2MJS

 

               

2m PA  sagradio Mile, 9A7PSN

6m PA  sagradio Matt , W6ZBA

 


New! Not yet published in magazines

MOS tranzistorski 144 MHz Pojačavač

1 x MRF151

                           

Sagradio: Miška, YU7MS

Svi ostali podaci za sklopove koje je razvio YU7MS: PA 144MHz MRF151.zip

 

VMOS Solid State 2m Pojačavač

2xDV28120T Push-Pull

Pages from RSGB VHF-UHF Handbook Ch4.pdf

               

Sagradio Aca, YZ1SAN

Modifikacija baluna

Umesto širokopojasnih baluna napravljenih od koaksijalnog kabla dužine 95 mm namotanog na feritni torus ili provučenog kroz feritne perle, mogu se napraviti rezonantni baluni za 144 MHz i od 5mm debelog PTFE koaksijalnog kabla RG142 dužine 620 mm namotanog u vidu kalema u vazduhu, unutrašnjeg prečnika 30mm i dužine  oko 30 mm, od 6 zavojaka motanih zavojak do zavojka. Za 50 MHz balun, dužina koaksijalnog kabla je 1770 mm, prečnik kalema 50 mm, dužina kalema oko 55 mm i broj zavojaka je 11.

Novo!

MOS Solid State 70 MHz Pojačavači

1 x BLF147

   

                       

                       

PCB: 120x64 mm  

Izmereno od S59MA:

Uds -- Ids -- DC Input -- Pdrive -- Pout -- Eff % -- Gain --Disip.
27.6V -- 8.65A -- 238W -- 3.63W -- 148W -- 62% -- 16.1dB -- 90W
13.8V -- 4.60A -- 63.5W -- 3.63W -- 36.3W -- 57% -- 10dB -- 27.2W

Sagradio Ales, S59MA

Sagradio: Alex, IK0VAQ     

 

2 x BLF147 Push-Pull

       

 


Prodaja teflonske folije u Beogradu, potrebne za gradnju pojačavača 


Molim sve one kojima sam svojevremeno projektovao linearne pojačavače snage za HF, VHF ili UHF područje da mi pošalju nazad proračune, podatke i eventualne crteže, kao i fotografije sagrađenih uređaja, komentare i sve ostalo što bi bilo interesantno da se objavi ovde na sajtu kako bi i ostali zainteresovani mogli da sagrade sličan uređaj.

Hvala vam na saradnji.


 

Home Up Niskošumni poj VHF Poj snage HF Poj snage Predavanja Antene Atlas lokacija Clanci Programi Moj izbor