Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.

2 m

Važno upozorenje:

Svi spojevi izmedju VF delova kao i spojevi sa masom MORAJU biti što kraći! Ovo su ipak UKT pojačavači, uprkos tome što možda liče na KT. Hi! Vidi mehanička rešenja datih pojačavača!

U slučaju da ulazni trimer kondenzatori, ili jedan od njih, pri podešavanju traže da budu sa maksimalnim ili sa  minimalnim kapacitetom, potrebno je promeniti dužinu kabla između radio-uređaja kojim se pobuđuje pojačavač i samog pojačavača. Eksperimentalno treba odrediti optimalnu dužinu ovog kabla da bi se dobilo podešavanje sa približno onim vrednostima kapaciteta koje su date u šemi. Pri upotrebi pojačavača treba uvek koristiti taj eksperimentalno određen kabl. Promena radio-uređaja može ponekad zahtevati i ponovno određivanje ove dužine kabla.

 

2xGI7B 2m PA  /zip 297 kB/

1    2    3    4    5    6    7    8

                               

sagradio: Dragan, YT1AR

 

1xGI7B 2m PA  /zip 265 kB/

1    2    3    4    5    6    7   8  

sagradio: S57EZB

               

sagradio: PA3DRL

                                       

Sagradio: Saša, YU1EO i objavio u časopisu "Radioamater CQ YU": GI7B Final.pdf

 

 

1xGS31B 2m PA  /zip 79 kB/

1    2    3    4

 

 NEW!

1xGI7B 2m PA (PTFE)

                       

sagadili: Topan i Frans, YD1OTG

 

 NOVO!

1xGS31B 2m PA (PTFE)

 1   2   3

                               

                   

sagradio: Bernard, ON4CGX

                                   

sagradili: Topan i Frans, YD1OTG

 

 NOVO!

1xGS31B 2m PA (Door Knob)

 1   2

 

 

 NOVO!

1xGS35B 2m PA (PTFE)

 1   2   3

               

Sagradili: OZ4AAZ & OZ6ABA

               

Sagradio:  Rolando, 9A3MR

                   

Sagradio:  Teo, YU7AR

        Sve slike: gs35 2 meters.rar

Sagradio:  Carey, KC5GTT

                   

Sagradio: Fica, YU7AA

 

 NOVO!

1xGU34B 2m PA (PTFE)

 1   2   3   4   5   6

           

Sagradio: Fica, YU7AA

 

 

Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.