Home Up Niskošumni poj VHF Poj snage HF Poj snage Predavanja Antene Atlas lokacija Clanci Programi Moj izbor

Programi

 

MS Excel worksheet:

YagiQ.zip   novo!

YagiQ je MS Excel program za izračunavanje Q faktora i broja (M) koji odražava realni kvalitet antene (Figure Of Merit) i njenu osetljivost na okolne uticaje, izračunatih kombinovanjem idealizovanih, simuliranih performansi Yagi antene (Dobit, Ulazna Impedansa, SWR I Šumna Temperatura Antene).

TubeCalc 3.1  

Program za izračunavanje ulazne i izlazne otpornosti elektronske cevi na osnovu njenih električnih karakteristika,  fizičkih dimenzija, frekvencije i radnog režima.

HeliCoil 3.1  

Program za izračunavanje jednoslojnih kalemova u vazduhu, tj. bez  feritnog jezgra, za frekvencije do oko 800 MHz. Osim standardnih kalemova mogu se izračunavati i helikoidni rezonatori. Takodje se mogu izračunavati kalemovi sa maksimalnim Q faktorom za datu induktivnost, rezonantne RF prigušnice kao i T i PI otporni oslabljivači. Tačnost proračuna je sa maksimalnom greškom oko 1 % . Proračuni za maksimalni Q faktor su približni jer nisu uračunati skin-efekat, gubici usled zračenja i drugi sporedni efekti. Pretpostavljena je upotreba bakarne žice, koja može biti, eventualno, posrebrena ili lakirana. Program je uradjen dvojezično Srpski i Englski.

 

MS DOS programi:

HeliCoil

Program za izračunavanje kalemova u vazduhu, tj. bez  feritnog jezgra, za frekvencije do oko 800 MHz. Osim standardnih kalemova mogu se izračunavati i helikoidni rezonatori. Tačnost proračuna je sa maksimalnom greškom do 2 % . Vrednosti za Q faktor su približne jer nisu uračunati skin-efekat, gubici usled zračenja i drugi sporedni efekti. Pretpostavljena je upotreba bakarne žice, koja može biti, eventualno, posrebrena ili lakirana.

RF Filters

Program za proračun niskopropusnih (LPF) i visokopropusnih (HPF) filtera, kao i filtera propusnika opsega (BPF) do frekvencija od oko 800 MHz.

Parabolic

Program za proračun geometrije, pojačanja (dobiti), gubitaka, efikasnosti, dijagrama usmerenosti i drugih parametara paraboličnih i offset antena.

Geosat

Program za proračun pozicije geostacionarnih satelita i odnosa nosilac/šum (C/N) primljenog SAT TV signala.

Networks

Program za izračunavanje mreža za prilagođenje impedansi.

LogPeriodic

Program za proračun logaritamsko-periodičnih antena.

MatchNet 2.1

Program za proračun prilagođenja impedansi kojim se mogu proračunavati niskošumni pretpojačavači, pojačavači snage, antenske kutije za prilagođenje (match-box), višestepeni pojačavači, cevni pojačavači snage i sva ostala prilagođavanja impedansi koja se sreću u elektronici i telekomunikacijama.

Upozorenje: Za korišćenje ovog programa potrebno je znanje i veliko iskustvo u projektovanju, jer program će uvek nešto da izračuna, ali da li će to u praksi da radi, i kako će da radi, to zavisi isključivo od znanja i umeća onoga ko ovaj program koristi za proračune! Time je i odgovornost njegova!

(c) Copyright by YU1AW. Svi programi se mogu koristiti striktno pod Freeware uslovima.

 

Home Up Niskošumni poj VHF Poj snage HF Poj snage Predavanja Antene Atlas lokacija Clanci Programi Moj izbor