Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.

 

Pojačavači snage za "lenje graditelje"

 

Jednostavan KT dizajn primenjen na UKT

Mrzi vas da se bavite komplikovanom mehanikom? Izluđuje vas "šloseraj" strip-line vodova i sličnih VHF/UHF izmišljotina? Nemate, ili vas mrzi da tražite Teflon? Želeli biste da napravite UKT pojačavač snage, ali ste lenji za komplikovane mehaničke radove? Mrzi vas da čitate tekstove date uz šemu gradnje, jer ste iskusan graditelj? Ne interesuju vas tuđa iskustva i teorijska objašnjenja jer vi imate svoja? Smatrate sebe ekspertom, iako ostali, zbog zavisti, ne misle tako?  Kada pojačavač proradi, zasluga je vaša, kada ne proradi, krivica je tudja? Ne želite da, kao drugi, traćite svoj talenat na uobičajena rešenja? E, ako je tako, onda ste na pravom mestu i sledeći pojačavači su kao stvoreni za vas!

Važno upozorenje:

Svi spojevi izmedju VF delova kao i spojevi sa masom MORAJU biti što kraći! Ovo su ipak UKT pojačavači, uprkos tome što možda liče na KT. Hi! Vidi mehanička rešenja datih pojačavača!

U slučaju da ulazni trimer kondenzatori, ili jedan od njih, pri podešavanju traže da budu sa maksimalnim ili sa  minimalnim kapacitetom, potrebno je promeniti dužinu kabla između radio-uređaja kojim se pobuđuje pojačavač i samog pojačavača. Eksperimentalno treba odrediti optimalnu dužinu ovog kabla da bi se dobilo podešavanje sa približno onim vrednostima kapaciteta koje su date u šemi. Pri upotrebi pojačavača treba uvek koristiti taj eksperimentalno određen kabl. Promena radio-uređaja može ponekad zahtevati i ponovno određivanje ove dužine kabla.

Novo! Još ne publikovano u časopisu

 

50+70 MHz

1xGI7B or 1xGI46B 6m+4m Lazy Builders Duobander PA       Novo!

6m                   

4m                   

1xGS35B 6m+4m Lazy Builders Duobander PA       Novo!

   

6 m                    

4 m                    

 


 

144 MHz

 

1xGI46B 2m Lazy Builders PA      Podaci         Novo

                   

sagradio: Uge, EA7HG           

 

2xGI46B 2m Lazy Builders PA      Podaci         Novo

                   

 

1xGI7B 2m Lazy Builders PA             1    2    3

                       

Sagradio: Ratko, YU1NR

       

Sagradio: Tony, CT1FUU

                   

Sagradio Ljubiša, E73LM

                                   

Sagradio: Zoran, YT5VA

 

2xGI7B 2m Lazy Builders PA             1    2    3

       

           

Sagradio: Saša, YU1EO

   

Sagradio: Glenn VK4BG

                       

Sagradio Ljubiša, E73LM

                                       

Sagradio: Zoran, YT5VA

 

1xGS31B 2m Lazy Builders PA         1    2    3    4    5    6    7

               

Sagradio Carey, KC5GTT

                   

Sagradio: Ljubiša, E73LM

 

2xGS31B 2m Lazy Builders PA         1    2    3

 

1xGS35B 2m Lazy Builders PA       Novo

                   

                                                   

Gradnja pojačavača: gs35b ok1gth.PDF        Merenje pojačavača: mereni2.pdf

Sagradio i zmerio: Tomáš, OK1GTH

               

Sagradio Ljubiša, E73LM

 

2xGS35B 2m Lazy Builders PA       Novo

                   

 

                       

Sagradio: Leif, OZ6ABA

 

1x8877 2m Lazy Builders PA            1    2   

1x4CX1500A 2m Lazy Builders PA    1    2   3    Novo

Sagradio: Vlatko, 9A9R      

 

1x4CX1500B 2m Lazy Builders PA    1

               

Sagradio: Željko, 9A3RU

           

Sagradio: Fica, YU7AA

 

1xGU34B 2m Lazy Builders PA       Novo

         

Sagradio: Fica, YU7AA

 

1xGU78B 2m Lazy Builders PA           Novo

1xGU84B 2m Lazy Builders PA                Novo

 


50 MHz

 

1x4CX1500B 6m Lazy Builders PA   1    2   3   Novo    

                                   

Sagradio: Vlatko, 9A9R


70 MHz

Novo

1xGS31B 2m Lazy Builders PA

                   

 

               

Sagradio: Rhys, GW4RWR

 


Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.