Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.

 

6 m

Važno upozorenje:

Svi spojevi izmedju VF delova kao i spojevi sa masom MORAJU biti što kraći! Ovo su ipak UKT pojačavači, uprkos tome što možda liče na KT. Hi! Vidi mehanička rešenja datih pojačavača!

U slučaju da ulazni trimer kondenzatori, ili jedan od njih, pri podešavanju traže da budu sa maksimalnim ili sa  minimalnim kapacitetom, potrebno je promeniti dužinu kabla između radio-uređaja kojim se pobuđuje pojačavač i samog pojačavača. Eksperimentalno treba odrediti optimalnu dužinu ovog kabla da bi se dobilo podešavanje sa približno onim vrednostima kapaciteta koje su date u šemi. Pri upotrebi pojačavača treba uvek koristiti taj eksperimentalno određen kabl. Promena radio-uređaja može ponekad zahtevati i ponovno određivanje ove dužine kabla.

 NOVO !

1xQB5/1750 6m PA

       

                               

Sagradili Teo YU7AR i Dragan YU1PV (DJ1LJ)

 

 

1xGI7B 6m PA  /zip 62 kB/

 1  

           

Sagradio Saša YU1EO

                       

Sagradio Zoran, YT5VA

 

2xGI7B 6m PA  /zip 63 kB/

 1 

                   

Sagradio Vlado YT4AY

 

                           

Sagradio Christophe F5HRS

 

                       

Sagradio Dragan, YT1AR

 

   

Sagradio Glenn, VK4BG

                                       

Sagradio: Dule, YU1AM

                       

Sagradio: Jean Marie, ON4JMV

                       

Sagradio: Zoran, YT5VA

 

 NOVO!

1xGS31B 6m PA

 1       2

 

 NOVO!

1xGS35B 6m PA

 1       2

           

Sagradio Brian VE6MUF

Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.