Home Up Niskošumni poj VHF Poj snage HF Poj snage Predavanja Antene Atlas lokacija Clanci Programi Moj izbor

HF pojačavači snage

Novo

2xGI7B

                       

   

Sagradio: Ratko YU1NR

2xGU81M

2xGU81M.zip

           

Sagradio: Ratko YU1NR

 

2xGU84B

Širokopojasno ulazno kolo

 1    2 

 

Anodni PI filter

Ua=2200V, Ug2=375V, Ia=2x2A,

BAND (MHz) C1 (pF) C2 (pF) La (nH) un. prečnik kalema (mm) dužina kalema (mm) broj zavojaka prečnik žice (mm)
28 88 336 360 50 50 3.3 7-9
21 127 450 483 50 60 4 7-9
14 197 670 717 50 80 5.5 7-9
7 425 1325 1444 50 100 8.5 6-7
3.5 837 2600 2772 50 160 14.3 5-7
1.8 1725 5275 5635 50 250 25 5-6

 

sagradio: Ratko YU1NR

 


 

new

1xGS31B

Računato sa novim

YU1AW

Dinamičkim Modelom za Elektronske Cevi

Bandovi: 1.8 - 3.5 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28  MHz

 Šema    PI filter    Važno!  

160m        Gain    Volt    Curr    Power    SWR   Padis  Effic

 20m        Gain    Volt    Curr    Power    SWR   Padis  Effic

 10m        Gain    Volt    Curr    Power    SWR    Padis   Effic

 

   

Sagradio: Giuseppe, IW4DQY


Univerzalno ulazno kolo za  HF pojačavače pobudjivane u prvoj rešeci

(modifikacija DL7AV dizajna)

Univerzalno kolo za širokopojasno prilagodjenje skoro bilo koje cevi, i skoro bilo kog broja cevi čiji se ukupni ulazni kapacitet u rešetku Cin kreće od 1pF do preko 500pF! Naravno kod uobičajenih vrednosti Cin (100-200pF) ovo kolo radi sve do 50 MHz!

 1    2


 

Paralelna ulazna otpornost u rešetku za neke popularne tetrode


 

 

Home Up Niskošumni poj VHF Poj snage HF Poj snage Predavanja Antene Atlas lokacija Clanci Programi Moj izbor