Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.

2 m + 6 m

Važno upozorenje:

Svi spojevi izmedju VF delova kao i spojevi sa masom MORAJU biti što kraći! Ovo su ipak UKT pojačavači, uprkos tome što možda liče na KT. Hi! Vidi mehanička rešenja datih pojačavača!

U slučaju da ulazni trimer kondenzatori, ili jedan od njih, pri podešavanju traže da budu sa maksimalnim ili sa  minimalnim kapacitetom, potrebno je promeniti dužinu kabla između radio-uređaja kojim se pobuđuje pojačavač i samog pojačavača. Eksperimentalno treba odrediti optimalnu dužinu ovog kabla da bi se dobilo podešavanje sa približno onim vrednostima kapaciteta koje su date u šemi. Pri upotrebi pojačavača treba uvek koristiti taj eksperimentalno određen kabl. Promena radio-uređaja može ponekad zahtevati i ponovno određivanje ove dužine kabla.

 

Novo! Još ne publikovano u časopisima

Novo rešenje multiband pojačavača snage!

 

Vidi mehanička rešenja pojačavača sa 1xGS31B!

Duobander PA za 2m i 6m sa 1xGS31B

                        Novo

 

Duobander PA za 2m i 6m sa 1xGI7B

 1    2 Novo

 

Duobander PA za 2m i 6m sa 1xGS35B

 1    2  Novo

           

sagradio: Mario, S56A

 

Duobander PA za 2m i 6m sa 1x8877

 1    2 Novo

 

Home Up Poj. za lenje gr. 70 cm 2m+6m 2 m 6 m 23 cm Poj. za iskusne gr.