“NEOTEHNA”

Beograd, ul. Ivice Devčića 1d (Banovo brdo)

tel. 011/ 354-01-47, 354-84-47, 556-295.

 

Teflonska folija debljine:

 

0.1 mm    1,2m x 1m  cena 581 din (upotrebljiva do Ua=1.5kV)

0.2 mm    1,2m x 1m  cena 1162 din (upotrebljiva do Ua=3kV)

0.25 mm  1,2m x 1m  cena 1463 din (upotrebljiva do Ua=4kV)

0.3 mm    1,2m x 1m  cena 1744 din (upotrebljiva do Ua=5kV)

0.4 mm    1,2m x 1m  cena 2325 din (upotrebljiva do Ua=6kV)

0.5 mm    1,2m x 1m  cena 2713 din (upotrebljiva do Ua=8kV)

0.8 mm    1,2m x 1m  cena 4263 din (upotrebljiva do Ua=10kV)

 

60 din = 1 Euro

 

Mogu se dobiti i veće debljine (ploče i blokovi).

Seče se i prodaje i na manje količine.

Na veće količine dobija se popust od 10 %

 

Dielektrična čvrstoća teflona iznosi 1kV po MIL-u.

MIL je hiljaditi deo inča, tj. 0.025 mm. Dakle 1kV DC na svakih 0.025 mm debljine, ili oko 40kV po 1 mm.

Prilikom proračuna debljine folije treba uzeti dvostruki maksimalni jednosmerni anodni napon i prema njemu odrediti debljinu. Ostaviti i određenu rezervu od 20-50 %, kao faktor sigurnosti.