Hamtalk


In het internationaal radioverkeer wordt over het algemeen een "soort" elementair Engels gebruikt. Daarbij gebruiken radioamateurs een massa afkortingen, te veel om hier allemaal op te sommen. Door die min of meer gestandaardiseerde afkortingen - vaak op basis van de Engelse termen - slagen ook radioamateurs die elkaars taal niet begrijpen, er toch in elkaar te verstaan. Dat geldt zeker ook voor CW ( morse )-verkeer dat vergelijkbaar is met SMS-taal. Om je een beetje op weg te helpen volgt hier een woordenlijst met een aantal van de meest gehoorde termen. Onthou dat veel van deze afkortingen - en zeker de Q-codes - nog afkomstig zijn van de telegrafie. Bij de radioamateurs hebben ze dikwijls wel een iets andere betekenis gekregen dan oorspronkelijk in de telegrafietijd.

NB Het is niet omdat je ze vaak hoort, dat je ze ook zelf allemaal moet gebruiken !


Enkele van de bekendste Q-codes:

In feite bestaat er een zeer lange lijst van dergelijke Q-codes die in het tijdperk van de morsetelegrafie door ŗlle radiodiensten werd gebruikt. Elke drieletterige afkorting heeft een officiŽle betekenis, maar tegenwoordig gebruiken radioamateurs die afkortingen vaak in een enigszins afgeleide betekenis. De meeste Q-codes kunnen ook met een vraagteken er achter als vraag gesteld worden, bijv: QRL?: Bent u bezig ? ( ook wel gebruikt als 'is deze frequentie bezet ?' )

Amateurbanden: golflengten en frequenties

Voor wie er niet vertrouwd mee is vormt de verwarring tussen de golflengten en de frequenties van amateurbanden wel een bron van misverstanden. Vooral de klassieke HF-banden worden nog vaak naar hun ( benaderende ) golflengte benoemd. Het volgende lijstje geeft een overzicht van de meest gebruikte verwijzingen: Tegenwoordig rekent iedereen met frequenties, uitgedrukt in kHz, MHz of GHz; rekenen in golflengten is enkel nog relevant bij het experimenteren met antennes.