INNEHÅLL

KLUBBEN

REPEATRAR

SAMBAND

PACKET

GÄSTBOKEN

Läs
Skriv

Gästboken 
tyvärr ur 
funktion 

FILER

STATISTIK

LÄNKAR

BLANDAT
 
 

© 1999 
Storuman Tärnaby Amatörradioklubb 
SK2VY

Medlemsmöte
Storuman Tärnaby Amatörradioklubb finns kvar. Vi har dock inte haft årsmöte på många år, därför kallar vi nu till ett medlemsmöte/årsmöte. Vi håller till på Folkhögskolan i Storuman den 14 april 2005 klockan 19.00.

Den 9 april är det SM2-möte i Umeå, ta kontakt med Jan-Egil SM2UWM för information och samåkning. Samma dag genomförs skotertävlingen Tärnavirveln där STARK brukar sköta sambandet.... vill du vara med och hjälpa till så tar du kontakt med Erik SM2UYK.

Hälsningar Erik SM2UYK och Jan-Egil SM2UWM

Tärnavirveln 2003 (Fjällcupen)
Som vanligt så skötte STARK årets samband på skotertävlingen. 7 stationer bemannades med amatörer från kommunen................... Läs mer här
/Erik - Sm2uyk

WebErold Amatör!

Läs mer om vår rikskända amatör

R1 Ryfjället QRT
Ryfjället i Tärnaby där STARK:s repeater SK2RLF finns placerad är  nedplockad på ombestämd framtid.
Istället så sitter det en R1:a på Laxfjället i Tärnaby

Bilder från skotertävlingen Tärnavirveln -99
Här är bilder från skotertävlingen Tärnavirveln där STARK skötte säkerhetssambandet. Ett referat från sambandet kommer inom kort.

Klicka på bilderna för att förstora dem
Foto: Jonas Lidgren

Besök FRO Storuman
Besök FRO Storuman på internet. Sidan finns på adressen www.storuman.fro.se

CW träningsprogrammet MOSH
SM6KFY Peter utvecklar programmet MOSH för telegrafiträning. Mer information finns på MOSH-hemsidan.

14 nya radioamatörer i Umeå
Under hösten har en 14 studenter vid Umeå Tekniska Högskola tagit amatörradiolicens CEPT2. I kursen Telekommunikation (5 poäng) ingick en obligatorisk projektuppgift. En av de möjliga uppgifterna som 20 personer valde var att skriva prov för amatörradiolicens och detta resulterade i 14 nya radioamatörer vid det första provtillfället. De flesta nyblivna CEPT2:arna är studenter vid elektroingenjörsprogrammet.

Bilder från mastarbeten 
Här kommer några bilder från arbeten med att dra störm till STARKs mast på Stenseleberget. Bilderna är från vintern 1997 och fotograf är Jonas Lidgren.Klicka på bilderna för att göra dem större.

STARKs bildspel  
Se STARKs bildspel med 21 amatörradiobilder från Storuman. 
 

PÅ GÅNG 

Har ni något på gång? 

Skriv om du vill vara med!


© 1999 - SK2VY, STARK