STARKs Logotype

INNEHÅLL

KLUBBEN

REPEATRAR

SAMBAND

PACKET

GÄSTBOKEN

Läs
Skriv

FILER

STATISTIK

LÄNKAR

BLANDAT

 

. Packetradio

Packetradio är överföring av texter och program på dator med hjälp av radio. För att kunna använda packetradio behövs ett packetmodem som fungerar på ungefär samma sätt som ett telefonmodem, den största skilnaden mellan telefon och packetmodem är att det endast går att använda simplexöverföring över radio medan man kan sända duplex via telefonledningar. 

Överföringshastigheten hos packetmodem är 1200 bps men det finns också modem för 9600 bps. 

För att kunna sända brev och bulletiner via packetradio finns det ett flertal BBSer som man kan nå via radio, om man inte når direkt till en BBS kan man ofta öka räckvidden med hjälp av någon nod. Noderna består ofta endast av en radio och ett modem och den enda funktionen de fyller är att sända vidare den data den tar emot. 
 
 
 

 

.
© 1997 - Daniel Stenvall, SM2VEC