STARKs Logotype

 

STARK Rekomenderar.
Windtmf.zip
89,2 kB
Win95
Svenska
WinDTMF.
DTMF tonsändare för Windows 95. 
Sänder alla DTMF toner 0-9, *, #, A-D. Minne för snabbval. Log för slagna nummer. 
Telias tjänster förprogrammerade.
970622 
v1.0 Beta
Jonas Birmé 
JB Production 
SM2VSM
Mosh.zip 197 kB
MsDOS
Sv/Eng
Mosh
Träna morse på datorn, även möjlighet till interface via COM-porten.
v 34s - Svensk version
v 34e - Engelsk version
v 40e - Engelsk versio (minst 386:a)
990117
v34x/v40e
Peter Hulthe
SM6KYF
wintn20.zip
1,28 MB 
Win95 
Svenska
Wintone 2.0.
Ta emot och koda av selektivanrop över radio med hjälp av dator och ljudkort. Anslut radion till ljudkortet och wintone kodar av DTMF, CCIR, ZWEI och subtoner i realtid. Programmet kan också spela in radiotrafiken på olika sätt, som exempel kan speciella selektivanrop starta inspelningen. Läs mer.
970622 
v2.0
R Smerker
Gram32.zip
88,1 kB
Win95
Engelska
Spectrogram.
Spectrogram för Windows. Visar ett grafiskt spectrogram över inspelat ljud eller direkt från ljukortet. Användbart för att grafiskt avkoda selektivanrop som DTMF och CCIR.
970622 
v3.2
R.S. Horne
Engelsk version
poc32eng.exe 

Tysk version
poc32de.exe

308 kB
Win95
Engelska
Tyska
POC32.
Mottagning av minicall (pocsag) meddelanden direkt från ljudkortet eller via ett interface i parallellporten. Senaste versionen 2.04 är en oregistrerad shareware version som fungerar 10 minuter åt gången. Det finns också en tidigare version utan begränsningar. 
Läs mer på Poc32 hemsidan
980529 
v2.05
Deti Fliegl
w95b103.zip
3 MB
Win95
Engelska
Win95SSTV.
Sänd och tag emot SSTV med ljukortet, ingen elektronik behövs. Läs mer på Win95SSTV hemsidan.
Titta även på STARK's SSTV sida. Här finns bilder överförna med Win95SSTV.
970622 
v.1.03
Jim Barber
sr141.zip
1032 kB
Win95
Engelska
Scanner Recorder.
Använd dator med ljudkort som Vox styrd inspelare av radiotrafik. Läs mer på ScanRec hemsidan.
980417 
v. 1.4.1
Dave Jacobs
© 1999 - Daniel Stenvall, SM2VEC