Amatör Telsizcilikte Sık Kullanılan Tanımlar Kısaltmalar ve Tarifler

ABCDEFG   HIJKL

M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Ana Menü

M M ile başlayan ingilizce kısaltmalar

Mail Box

Posta Kutusu, Radyo frekans yolu kullanılarak, dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile girilen, mesaj bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar.

Maniple Mors haberleşmesinde (CW) kullanılan basit anahtar temelli alet, TELEGRAPH, RADIO, & SCIENTIFIC INSTRUMENT MUSEUM ,                 W0UI MORSE CODE KEY COLLECTION       maniple       TELEGRAPH, RADIO, & SCIENTIFIC INSTRUMENT MUSEUM,       Vibrolex
Manyetik Loop Anten Daire veya benzeri şekilde  olup, iki ucu arasındaki ayarlı kondansatör ile tune yapılınca çok verimli çalışan anten. Ev içinde de çalışabilir. 1     Loop Anten      Anten
Marine Band Planı Gemilerin haberleşmesine ayrılmış HF ve VHF frekans aralıkları 1
Marine Band  haberleşmesi Maritime Mobile Service Net   1
Marine Fax 1   Dijital Haberleşme
MARS Military Affiliate Radio System, ABD de, Asker kökenli amatörler, amatör band dışındaki servislerle de görüşebilirler.
Match-Box, Anten Tüner Telsiz cihazı ile kablo ve antenin birlikte empedansını denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz.   Anten
MAYDAY Genel tehlike işareti
MB Mega byte
Mc Mega Cycle, Mega hertz
MCW Modulated Continuous Wave,    Modülasyon

Mega Hertz, MHz

1000 KHz

Megahertz Radio Amateur MEGAHERTZ magazine
Meteor scatter Atmosfere giren meteorların oluşturduğu iyonizasyondan faydalanılarak yapılan VHF UHF uzak mesafe görüşmesi

MF

Middle frequency. Orta dalga, 1,5 ila 3 MHz aralığı  Frekans Spektrumu

MF Muayyen frekans, IF ara frekansın eski soylenişi
MFSK Multi Frequency Shift Keyed    Dijital Haberleşme
MFSK 16 Program Kısa Yolu   Dijital Haberleşme
Micro Wave Mikro Dalga 1
MIREX  Mir International Amateur Radio EXperiment 
Mitrek Motorola firmasının  bir modeli 3

Mobil Telsiz

Amatör telsiz servisi içinde,hareket halinde iken veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında çalıştırılan,kara veya deniz taşıtlarına monte edilebilen amatör telsiz cihazları 1

Mode C Sivil uçakların haberleşmede IFF modunu kullanmaları
Mode (Emisyon tipi) QSO yaparken kullanılacak yayın şekli , CW, SSB gibi İngilizce

Modem

Modulator-Demodulator, dijital haberleşmede telsiz ile bilgisayar arasında bulunması gerekli cihaz Soundcard Interfacing Schemes Bilgisayarı Telefon hattına veya başka ir bilgisayara bağlamak için kullanılan cihaz tıklayınız

Modem Üreticileri Bilgisayar modemi üreten firmaların web siteleri. 
Modifikasyon Cihazların teknik özelliklerinin değiştirilmesi. En çok yapılan dinleme aralığının açılması 1 , 2        Mods    Index of -pub-ham-rigmods
Modülasyon Taşınmak istenen bilgi sinyalinin, taşıyıcı radyo frekans dalgası üzerine, herhangi bir metod kullanılarak (frekans modülasyonu, genlik modülasyonu, faz modülasyonu,gibi) yüklenmesidir.ingilizce
Motor Sözlüğü 1 2
motorboating Alçak frekanslarda çalışırken, alıcıyı etkileyen istenmeyen sinyaller
MOTOROLA Programming the Motorola Radius GP-68 
MOSFET Metal-oxide-semiconductor-field-effect transistor  tıklayınız  tıklayınız
MPEGII Dijital video sıkıştırma tekniği
MS-DOS Microsoft Disk Operating System
MSK Minimum Shift Keying

MS

Meteor Scatter, yani meteor yansıtması, dünya atmosferine giren göktaşlarının, VHF ve UHF radyo dalgalarını yansıtma özelliğinden yararlanılarak yapılan haberleşme türü.

MSA

Mahalli Lokal saat

MSS Mobile Satellite System
MT63 Program Kısa Yolu   Dijital Haberleşme
MUF Maximum Usable Frequency, 1   Anten
Multi Band Anten Tek bir antenin, farklı frekanslarda da aynı verimle çalışabilmesi
MW medium Wave, orta dalga 300-3000 KHz aralığı 1  Frekans Spektrumu
MW Mega Watt
NAM Narrowband Amplitude Modulation, Dar band genlik modülasyonu  Modülasyon
N N ile başlayan ingilizce kısaltmalar
N Konnektör Konnektör
NASA Monitoring NASA Communications    NASA Glossary of Terms    
NAVTEX Navigational Text (broadcast  518 kHz) Genellikle denizcilerin kullandığı  bilgi yayımı Navtex   Dijital Haberleşme
NB Noise Blanker, Gürültü azaltıcı
NB Narrow Band, Dar band
NBFM Narrow Band Frequency Modulation, Dar band FM, haberleşme amaçlı fm cihazlarda kullanılan band genişliği     Modülasyon
NDB Non-Directional Beacon, Yönlendirilmemiş beacon yayını
Net (çevrim) Özellikle kısa dalgada, zor bulunan işaretler ile rahat çalışabilmek için, oluşturulmuş netlere girilir. Net Kontrol Operatörünün yönetiminde belirlenmiş Net kurallarına göre QSO yapılır. 
Net Control Station  Çevrim kontrol operatörü
NFM, NBFM Narrowband Frequency Modulation, Dar band FM modülasyonu, Ses kalitesinden fedakarlık edilerek, 5 KHz sınırına çekilme işlemi. Böylece komşu kanalların birbirini etkilemelerinin önüne geçilerek kanal sayısı arttırılır.     Modülasyon
NiCd Nickel Cadmium Battery 1,     2,     3,      4,     5,      Batarya
NiMH Nickel Metal Hydride battery 1,     2,     3,     4,     5,    Batarya
NMT Northern Mobile Telephone, Araç telefonları. Türkiye'de 425,5-430 MHz aralığında, 25 KHz kanal aralığında 180 kanalda, minimum 2, maksimum 15 watt RF çıkış gücü serbesttir. Alma-gönderme aralığı 10 MHz dir. Türk Telekom tarafından işletilmektedir. 
NOAA National Oceanographic and Atmospheric Administration, Bu kuruluşun uzayda meteoroloji veya benzer amaçlı uyduları vardır.  
Node Dijital haberleşmede, kullanıcıların bağlandığı nokta.
NORAD North American Oceanographic and Atmospheric Administration
NPN Transistör tipi
NRRL Norwegian Radio Ligue, Norveç Radyo Amatörleri Birliği
NTSC National Television Standards Committee, ABD ve Japon Broadcast Renkli TV yayın standardı  525 satır kullanır. 1
OCV Open Circuit Voltage, Besleme devresinin yüksüz çıkış voltajı
O O ile başlayan ingilizce kısaltmalar
Offset Alma ve gönderme arasındaki Frekans farkı, VHF röle için 600 KHz, UHF için 7,6 MHz
Ohm Direnç birimi
Ohm Kanunu Direnç, akım ve gerilim arasındaki bağlantıyı belirleyen kanun
Okean Rusya'nın alçak yörüngeli uydu sistemi

Olağanüstü Hal Telsiz Haberleşmesi

Can ve mal emniyeti ve Milli Güvenlik ile ilgili olarak önceden görevlendirilmiş herhangi bir amatör teisizcinin yaptığı telsiz haberleşmesi

Op-amp Operational Amplifier, İşlem kuvvetlendirici entegre

OSCAR

Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, yani Amatör Radyo taşıyan yörüngesel uydu,

Osilatör Pozitif  geri beslemeli kuvvetlendirici tıklayınız
Osiloskop Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesini sağlar. tıklayınız
Overcharge Akünün fazla şarj edilmesi
Over Modulation Aşırı modülasyon. Modüle edici sinyalin, taşıyıcı dalgaya oranla daha yüksek seviyede olması sonucu, modüleli sinyalin bozulması    Modülasyon
P Güç, kısa gösterilişi
P P ile başlayan ingilizce kısaltmalar
PA Power Amplifier, Public Adresses

Packet Radio

Paket Radyo, AX.25 protokolü kullanan ve bilgilerin satır satır yollanması ve teyit beklenmesi mantığıyla çalışır 1    1    Paket radyo sözlüğü    Landolt Computer     Packet Radio User's Group Home Page    Packet Radio and Digital Communications         High Speed Packet     Dijital Haberleşme     Yahoo! Clubs g4jkqspaketandtcpgroup      TA2MBD  Ses Kartı ile Paket Radyo    SV2AGW  TA2MBD

Paktor 1    Dijital Haberleşme
PAL Phase Alteration by Line, Avrupa renkli TV yayın sistemi. 625 satır kullanır. 1
Paralel Anten Kazancın artması için Paralel bağlanmış anten     Anten
Paratoner Yıldırımdan korunmak amacıyla kullanılır. tıklayınız 1  tıklayınız 2 tıklayınız 3 tıklayınız 4 tıklayınız 5
Parazit Hava şartlarından (yıldırım, statik vs) veya endüstri veya evlerden kaynaklanan ve telsiz alıcılarında alışı zorlaştıran RF gürültüsü
Pascal Programlama Dili tıklayınız
PEP Peak Envelope Power, tam güç
Perigee Uydunun dünyaya en yakın olduğu nokta
Periyod Radyo dalgasının bir titreşimini yaptığı süre. 1/frekans yolu ile hesaplanır.
Peak to Peak Tepeden tepeye (voltaj)
Phoneix General Electric firmasının bir dönem çıkardığı telsiz markası KPC3 to Phoenix
PIC PIC 'in kelime anlamı -PERIPHERAL INTERFACE CONTROLLER- Giriş Çıkış işlemcisidir. İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük işlemcilerin giriş ve çıkışlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla çok hızlı ve ucuz bir çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliştirilmiştir.  tıklayınız
Pirate Çağrı işareti olmadan havaya çıkan kişi
PL 259 Konnektör çeşidi  1  Konnektör
Plate Elektron tüpünün elektronları toplayan kısmı, anod
PLL Phase Locked Loop
PM Phase Modulation    Modülasyon
PM (Saat)  öğleden sonra
PNP Transistör tipi

Portatif Telsiz

Amatör telsiz servisi içinde,hareket halinde veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında geçici olarak çalıştırılabilen amatör telsiz cihazları

Pot, Potansiyometre Ayarlı direnç
Port Bilgisayarın giriş çıkış kapıları tıklayınız
Pozitif Kutup Artı kutup
Polarizasyon Antenin radyo dalgalarını uzaya yayış biçimi, vertikal (dikey), horizontal (yatay), circular (dairsel). Radyo dalgaları antene paralel yayımlanır. Yani anten dikey ise dikey, yatay ise  yatay polarizasyon oluşur. Alıcı antenin de alacağı polarizasyona göre yönlanmesi gereklidir. circular   dikey polarizasyon     yatay polarizasyon   Anten
Preamp Preamplifier, ön kuvvetlendirici

Prefix

Çağrı işaretinde, işaret sahibinin mensubu olduğu ülkeyi belirleyen ilk iki karakter    Prefix List

Priority Channel Kanallar ciha tarafından otomatik taranırken (scan), diğer kanallardan farklı olarak her an kontrol ettiği öncelikli kanal
Product detector SSB sinyalinin alıcıda demodüle edilmesinde kullanılan sistem
PROM  Programmable read-only memory
Propagasyon  Radyo Frekans dalgalarının atmosfer içindeki yayılımı 1       2      3     Anten tıklayınız
PRS Public Radyo Service, Ruhsat gerektirmeyen, 446-446,100 MHz aralığında çalışan 500 mW lık el telsizleri   pmr sayfası
PSK Phase Shift Keying, Faz kaymalı mödülasyon. 1200 Baud bilgi taşıyabilen bu tip, genellikle 1200 ve 2400 hertz olarak 2 frekans kullanır. 1   Dijital Haberleşme  Program Kısa Yolu
PSK31  1   Dijital Haberleşme  Program Kısa Yolu
PSTN Public Switching Teleohone Network, Kamu telefon dağıtım şebekesi
PTT Push to Talk, bas konuş, Mikrofon üzerindeki mandal
Puls Modülasyonu ingilizce
Q Bobinin, telinin direnci ve fiziksel yapısı ile bağlantılı kalite faktörünün gösterilişi
Q Q ile başlayan ingilizce kısaltmalar

Q Kodları 

Amatör (ve profesyonel) telsizcilerin zamandan kazanmak ve yanlış anlamaları önlemek için kullandığı ve Q harfi ile başlayan kısaltmalar

QRP 5 ila 10 watt arası çıkış gücü olan kısa dalga telsiz 1
QSL Büro Görüşülen istasyona yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu  amatör derneğe yollanması, o derneğin QSL Kart ile ilgilenen kısmı

QSL Kartı

Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını ve anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu teyit için gönderilen belge. Üzerinde yollayan istasyon ile ilgili bilgiler ve işareti, CQ ve ITU bölge numaraları, görüşülen istasyonun işareti , tarih, UTC saat, sinyal raporu bilgileri MUTLAKA olmalıdır. bilgi

QSL Manager Kendi adına gelen QSL kartların alımı ve yollanması ile ilgilenmesi amacıyla, Amatör tarafından belirlenen üçüncü bir kişidir. 
Quad Anten Kare şeklinde, her bir kolu çeyrek dalga uzunluğundaki anten     Anten
Quagi Driven elmanı Quad, diğer elemanları yagi türü olan anten    Anten
R CW Haberleşmede TAMAMEN ANLAŞILDI demek..
R RST raporunda Radyo (anlaşılabilirlik)
R Resistance, direnç, kısa gösterilişi
R R ile başlayan ingilizce kısaltmalar
R3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.

RAC Radio Amateurs of Canada
RACES Radio Amateur Civil Emergency Service (RACES) ARES
Radyonun Tarihçesi 1       Radyo ve TV  Linkleri      List of Lithuanian Stations by Frequency Radio         Listen to ham radio through the internet         Office of Radio Frequency Management    The Radio History Society
Radio Clock Saat sinyal yayını yapan radyolar
RAM Random Access Memory
Rcvr Receiver, alıcı kısaltması
R/C Radio Control
RDF Radio Direction Finding, Radyo ile yön bulma, Telsiz istasyon yeri belirleme
REF-UNION (France) Fransa Radyo Amatörleri Klübü
Rectifier Doğrultucu, diyod
Resmi Gazete http--van.basbakanlik.gov.tr-
Rezistans Direnç
Rezonans Bobin ve kondensatörün  belirlenmiş bir frekansta Xl=Xc olması, Seri veya paralel rezonans devreleri 

RF

Radio Frequency, Radyo frekans.

RF TS 2638 TSE standardındaki Radyo frekans kabloları kısaltması Örn: RF 75-7-1: RG11
RF Kuvvetlendiriciler tıklayınız
RFC Radio Frequency Choke, şok bobini Antende kullanımı
RFI Radio Frequency Interference
RG Radio Guide, Mil-C-17 Standardındaki kabloların kısaltması
Rig Amatörün cihazı
Rit Receiver Incremental Tuning, Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bandda değiştirilebilmesi (Clarifier)
RJ- (11, 45..) Telefon ve telsiz (bazı markaların) mikrofon jackları
RMC Repetear Management Committee REPEATER FRAMES DOCUMENT
Rptr Repeater, röle
Roger Anlaşıldı, tamam anlamında..
Roger Beep CB de tek bip, normalde ise di dah dit 'K'  işaretinin konuşma bitip, mikrofon PPT mandalı bırakılınca otomatik yollanması

Role Cihazı

Amatör telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyondan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılar     Örnek     UKSMG Home Page

Rotor Yönlü antenlerin yönünün uzaktan kumanda ile istenilen yöne çevirilmesine yarayan motor     Anten      Kısa yol          Kısayol                     Dual-axis antenna rotor
Röle Haberleşmesi Bir tekrarlayıcı (Röle) üzerinden yapılan görüşme. Kuralları için tıklayınız. 

Role İstasyonu

Amatör telsiz servisi içinde amatör maksatla kullanılan role cihazının bulunduğu mahal

Rhombic Anten Rhombic Antenna Home Page
RS 232  tıklayınız
RSGB Radio Society of Great Britain İngiltere Radyo Amatörleri Birliği

RST

Radio, Signal, Tone yani Anlaşılabilirlik, sinyal seviyesi ve (CW için) sinyal tonu olarak haberleşme raporu

RSV

Radio, Signal, Video, yani Anlaşılabilirlik, sinyal seviyesi ve (SSTV için) Video-görüntü seviyesi olarak sinyal raporu.

RTTY

Radio Tele Type Haberleşmesi, Telex diye anılan ve baudot kodlarını kullanan haberleşme şekli  İng. 1    Dijital Haberleşme      RTTY Fan Club

Rubber Duck El cihazlarının plastik anteni (cop)     Anten
Rx Receiver
S RST rapor formatında Sinyal Kuvveti bilgisi
S S ile başlayan ingilizce kısaltmalar

Sabit Telsiz

Amatör telsiz servisi içinde,ruhsatnamesinde adresi ve coğrafi koordinatları yeralan ve belirtilen adres dışında ancak TGM'nin izniyle kullanılabilen amatör telsiz cihazları

SAFETY 1998 RF Safety Regulations ,       RF Safety-related Links       RSI RF Safety Terminology       Safety of Exposure to Radiofrequency Fields, Antennas and Towers, Safety Code 6
SAR Search And Rescue, Denizde Arama ve Kurtarma işlemi ve bu işleme ayrılmış frekanslar 1
SAREX Shuttle Amateur Radio EXperiment, Uzay mekiğindeki astronotlar ile yapılan  görüşmeler..
SASE Self-addressed, stamped envelope, Adres yazılı pullu zarf.
Satellite Ay ve Dünya görünümü      Satellite Programı      TELE-satellite International Magazine - Uluslararası uydu dergisi       Weather satellite reception        Amateur Space Communications         Phillips Satellite Today - Your Link to the Global Satellite Marketplace.       Satellite Frequency Lists         ARISS home page

Satellite Band Plans

 1       The Future of Amateur Satellites        What is Satellite Communications,          Band Planları
Scanner Geniş bandlı alıcı. Hafızasına alınan kanalları hızlı bir şekilde tarama imkanına sahiptir.     ing.     Welcome to Scannerworld!      Strong Signals - New Scanner Users FAQ      
SCR Silisium Controlled Rectifier, tristör
SECAM Color Sequence with Memory, Fransız TV yayın Standardı 1
Second Hand Kullanılmış, ikinci el kullanılmış cihaz  Used Equipment Info - Comms Equipment
Selectivity Alıcıda seçicilik, istenen sinyalin, seçilip alınabilmesi
Sell-Call Selective Calling
Semafor Denizcilikte kullanılan haberleşme bayrakları International Marine Signal Flags
Semboller Simbología electrónica - Electronics symbols
Semi-Conductor Yarı iletken, Transistör, diyot ve benzeri.. 1 2 3 4
Sensitivity Alıcıda hassasiyet, zayıf sinyallerin alınabilmesi
SFI Solar Flux Index,  propogasyon hesapları  için gerekli verilerden biri

SHF

Super High Frequency, Süper yüksek frekans, 1 ila 3 GHz aralığı 1   Frekans Spektrumu

Silent Key Ölmüş amatör

Simplex

Simpleks, yani tek yönlü haberleşme

SINAD Signal to noise and distortion ratio
SINPO KIsa Dalga dinlemeyi hobi olarak yapan kişilerin kullandığı kod sistemi S=Strength, I=Interference, N=Noise, P=Propagation, O=Overall

Sinyal Raporu

İki istasyonun birbirlerini nasıl duyduklarının ifadesidir. Amatör haberleşmenin tam sayılabilmesi için sinyal raporunun mutlaka alınıp verilmesi gereklidir.

SITOR-A Simplex teleprinting over radio system, mode A ABD SITOR Frekansları
SITOR-B Simplex teleprinting over radio system, mode B (FEC mode)    Message Center Inc.
SLOT Bilgisayarın giriş çıkış kapıları tıklayınız
SSGM Sivil Savunma Genel Mudurlugu - General Directorate of Civil Defence
Slooper Anten  Anten
SMA konnektör çeşidi    1     Konnektör
SMB konnektör çeşidi    1     Konnektör
SO 239 konnektör çeşidi    1     Konnektör
Software SoftSeek.com - Welcome to the source for shareware, freeware and evaluation software.    Index of FTP.FUNET.FI-pub-ham area
Solar Data Güneş ışınları ile RF yayılımı arasındaki bağlantı
solid state Transistör, diyod ve entegre gibi (vakum tüp ) olmayan elektronik komponentler
SOS Genel  İmdat işareti
Sözlük Buradaki sözlük benzeri ingilizce bir sözlük    Türkiyedeki Sözlükler    audio-technica Glossary    AMSAT-NA A to Z    NASA Glossary of Terms    elektronik sözlüğü     Elektrik Sözlüğü  Türkçe Bilkent Sözlüğü
Special Event Station Özel gün kutlama istasyonu
Split Çalışma Kısa dalgada, gönderme ve dinleme işlemlerinin, aralarında  5,10 KHz gibi fark bulunarak çalışma şekli.
S-meter Alıcıda gelen sinyal seviyesinin gorüldüğü gösterge
S / N Signal to Noise Ratio, gürültünün sinyale oranı
Soft Ware Bilgisayar programı 1

Speech processor

Göndermeçte, modülasyon seviyesinin kontrolu

Sporadic E

İyonosferdeki E tabakasının özelliklerinden faydalanılarak VHF ve UHF bandında yapılan uzak görüşme türü 1

SQL Squelch

SSB

Single Side Band,

SSB Haberleşme

Single Side Band. Ses (voice) ile yapılan görüşme. Bu emisyon tipi, Radyo frekans dalgasının tek yan bantının kullanılması ve tüm gücün burada yoğunlaşması sayesinde AM veya FM görüşmeye nazaran daha uzak mesafe ile ses haberleşmesi sağlar.1    Modülasyon

SSTV

Slow Scan Tele Vision, yani yavaş taramalı televizyon 1      2    Proposal for SSTV Mode Specifications     CQ SSTV de KB4YZ updated 1-23-2001

STANDARD Amatör cihaz imalatçıları için tıklayınız
Step Motor adım motoru

Suffix

Son ek, Çağrı işaretine prefiks ve bölge numarasından sonra gelen ve sadece o kişiye özel 1,2 veya 3 harfli karakter

Surface Wave Yer dalgası Anten
SW Short Wave, Kısa Dalga 3-30 MHz

SWL

Short Wave Listener Kısa dalga dinleyicisi 1         SWL TECHNICAL INFORMATION Shortwave Catalog
SWR Standing Wave Ratio, Duran dalga oranı. Mükemmeli 1 olmasıdır. Telsiz çıkışı ile kablo veya anten empedansı arasındaki eşitsizlik durumunda, yansıyan güç, kayıp demektir ve anten yerine cihaz üzerinde ısıya dönüşerek cihazın  çıkış katının hasar görmesine neden olabilir. SWR metre ile ölçülür. 1, 2
T RST Rapor formatında (CW haberleşmede kullanılan) ton tanımı
T T ile başlayan ingilizce kısaltmalar
TA Türk Amatörlerinin Prefiksi ((özel  işaret olan YM ile birlikte)
Tank Devresi Bobin ve kondensatörün paralel bağlanıp frekansı belirledikleri devre
TAPR  Texas Amateur Packet Radio Klübü
Tasavvuf Sözlüğü  

TCM 3105

Baycom  modemde kullanılan entegre ve Baycom Modem şeması 1     Dijital Haberleşme
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TCXO Temperature-compensated crystal oscillator.
TDM Time Division Multiplexing, Zaman bölmeli çoğullama
TDMA Time Division Multiple Access
Teknik Manueller Amateur Radio Operators and Technical Manual Archives
Telefon Haberleşmesi tıklayınız
Telekomünikasyon Kurumu TGM nin yerine geçmek üzere kurulan kurum.
Telekomünikasyon Sözlüğü 1       2       3
TELNET Paket Radyo sistemiyle, internet üzerinden uzak istasyonlara ulaşabilme, TCP/IP numaraları için tıklayın
Telsiz Kanunu 2813 Sayılı ve 5/4/1983  tarihli kanun

Telsiz Yönetmeliği

6 Ekim 1983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik

TGM

Telsiz Genel Müdürlüğü

Tıp Sözlüğü  
Time Information on Time and Frequency Services
Time Out Rölelerin uzun süre açık kalmasını önlemek amacıyla, belli bir süre açık kaldıktan sonra otomatikman kapanması, ve bunu sağlayan devre
TIS Technical Information Services, ARRLWeb TIS Address Database Search
TNC Terminal Node Controller, Dijital haberleşme için, cihaz ile bilgisayar arasındaki modem TNC2 manueli zip dosya
Topraklama   Toprak  1,            2     , 3      , 4
Toroid Yuvarlak bobin, trafo, ferit nüve 1      TOROID by B and E Engineering
TRAC Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti, 1962 yılında kurulmuş ve Türkiye'deki amatör kitlesinin oluşmasını sağlamıştır.
Transceiver Transmitter-Receiver, alıcı verici cihaz
Transformotör Gerilim dönüşümü yapan, silisli saç üzerine sarılmış bir veya birden fazla sargıdan oluşan eleman Oto transformotör, tek sargılı, çok uçlu  trafo, Varyak, 1
Transistör tıklayınız   tıklayınız  tıklayınız transistörlü kuvvetlendirici
Transmisyon Hattı Cihaz ile Anten arası irtibatı sağlayan kablo İletim Hattı    Anten
Transponder  
Transverter Bir frekanstan aldığı sinyali, frekansını değiştirip başka bir frekanstan veren cihaz. Röle değil, çünkü transverterler, alıcı cihazların, başka bantları dinlemesi için geliştirilmiştir.
TRAP Anten üzerine yerleştirilen ve aynı anten ile farklı frekanslarda da çalışma olanağı sağlayan, genellikle paralel bağlı bobin ve kondansatörden oluşan parça
Trickle Charge Akünün sürekli şarjda kalması neticesi aşırı şarj olmaması için uygulanan yöntem, az akımla darbeli şarj     Batarya
Tristör AC veya DC devrelerde kullanılan yarı iletken tıklayınız tıklayınız

Tropo

Meteorolojik ortama bağlı olarak VHF ve UHF frekanslarında yapılan uzak görüşmeler

Trunk Telsiz Frekans bandlarının, verimli kullanımı için, boş kanallara otomatik olarak yönlendirilen telsiz.    trunk
TTL Transistör Transistör Lojik  tıklayınız
Türkçe Sözlük  
TV Bandları 1     Radyo ve TV  Linkleri     Worldwide TV Broadcasting Systems
TVI Television Interference, Vericinin Televizyonlara yaptığı parazit
Tx Transmit
U U ile başlayan ingilizce kısaltmalar

UHF

Ultra High Frequency, Ultra yüksek frekans, 300 ila 1000 MHz aralığı 1   Frekans Spektrumu    New User Tips for VHF-UHF Operation

UI-View Programı  TA1DX APRS Sayfası 
ULRAD Uludağ Radyo Amatörleri Derneği
URL Universal Resource Locator -internet adresi
USB

Upper Side Band, 10 MHz in üstündeki amatör bandlarda SSB haberleşmesinde bu mode kullanılır.    Modülasyon

UJT Uni Jonction Transistor
UMTS Universal Mobile Telecommunications System, Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi

UTC

Universal Time Coordinated, Uluslarası Saat, GMT ile aynı özellikleri taşır. Türkiye için kışın 2, yazın 3 saat geridir. 1 Bilgi

UTP Universal Twisted Pair

Uydu Haberleşmesi

Amatör telsizcilerin uydu aracılığı ile yaptıkları amatör telsiz haberleşmesi            Satellite Reference Material        1          The Future of Amateur Satellites     What is Satellite Communications      Satellite   Dijital Haberleşme

V SSTV de kullanılan RSV rapor formatında, video-görüntü seviyesi değeri
V Volt,  birimi kısa gösterilişi
V V ile başlayan ingilizce kısaltmalar
V-.. ITU modem standardları
Varicap Variable Capacity Diod, Uçlarındaki ters polarmaya bağlı olarak kapasite değişikliği gösteren diyot
Varyak Gerilim ayarı yapılan ayarlı ototransformotör
VAC Volts Alternative Current
Vacuum Tube Elektron Lambası 1
VCO Voltage Control Oscillatör
VCR Video Casette Recorder

Vertical Antenna

Dikey Anten Quick_vertical ,     Anten
Vertical Polarization Radyo dalgalarının yer yüzeyine dik hareket etmesi, dikey polarizasyon  polarizasyon     Anten
VFO Variable Frequency Oscillator
VERON Hollanda Radyo Amatörleri Birliği
VHF Very High Frequency, Çok yüksek frekans, 30 ila 300 MHz aralığı 1     Frekans Spektrumu   New User Tips for VHF-UHF Operation
Vibrolex otomatik maniple resim maniple
VLF Very Low Frequency 10-100 KHz 1    Frekans Spektrumu
Voice Communication Ses (voice) ile yapılan görüşme. SSB, AM, FM gibi
VOLMET Aviation Weather Broadcasts (on HF)
VOT Voive Of Turkey 1
VSAT Very Small Aperature Terminal, küçük uydu yer terminali
VTO Voltage Tuned Oscillator
VTR Video Tape Recorder
W Watt, kısa gösterilişi
W W ile başlayan ingilizce kısaltmalar
WAC Worked All Continents, IARU tarafından verilen bu diplomada aranan şart, tüm kıtalar ile görüşme yapmış ve konfirme etmektir.
WAM Wideband Amplitude Modulation
WAS Worked All States, Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm eyaletler ile QSO yapılıp konfirme edilmesi sonucu alınan diploma
Wave Lenght Dalga boyu. Radyo dalgasının 1 periyodunda aldığı yol.  Hız / frekans formülü ile hesaplanır.
WAZ Worked All Zone, CQ Magazine dergisi tarafından, 40 ayrı zone ile yapılan QSO ların belgelenmesi ile verilen diploma, award.
WBFM Wide Band Frequency Modulation
WEB Kontrollu Radyo İnternetten HF radyo dinleme imkanı. frekansını siz seçin.. On-Line Web Receivers  online receivers, real audio, ham radio receivers online,amateur radio receivers, 50Mhz real audio, web controlled shortwave listening, remote operated receiver, listen shortwave live, 6Meter Band live
WEB Sayfaları Web Servers of Organizations in Turkey
WEFAX Weather Facsimile  National Weather Service Marquette -- NOAA Weather Radio
Weather Fax Hava durumunu bildiren fax istasyonları 1 2
Weather Interactive Weather Information Network,      Istanbul, Turkey Weather IR Satellite by Intellicast.com,         Receiving Weather Fax and Weather Satellite Images With Your Macintosh
WFM Wideband Frequency Modulation
Windom  Anten 1/6 Balunla kullanılan, 3,5-7-14-21-ve 28 MHz bantlarında çalışan tel anten.  Anten

Winpack

1 ,     2     Dijital Haberleşme
WinRadio Bilgisayarınızı çok geniş bandlı radyo haline getiren, bilgisayar programı ve kartı. WiNRADiO The coolest card for my PC
X.25 Paket Radyo haberleşme protokolu 1   Dijital Haberleşme
X X ile başlayan ingilizce kısaltmalar
X-Beam x şeklinde konstrüksiyonu olan 2 elemanlı yagi anten  x_beam       Anten
XYL Amatörün hanımı
Y Y ile başlayan ingilizce kısaltmalar
YAESU Welcome to Yaesu - Performance without compromise     Amatör cihaz imalatçıları için tıklayınız
Yagi Anten Bir dipol antenin önüne (direktör) veya arkasına (reflektör) uygun boyda bir eleman daha ilave edilirse bir yagi anten yapılmış olur. Bu halde dipol anten elemanı Driven adını alır.  Genellikle reflektör elemanı 1 adet, direktör elemanları birden fazla olur. Antenin, Direktör eleman yönünde maksimum, yan taraflardan ise minimum kazancı vardır.

 Anten        VHF-UHF Long Yagi Workshop    

YAHOO Yet Another Hierarchically Officious Oracle
Yatay Polarizasyon Antenden, sinyalin yer yüzeyine paralel yayılması   polarizasyon       Anten
Yıldırım paratoner
YL Young Lady, bayan amatör
YM Türk Amatörlerinin özel günlerde kullandığı prefiks
Yönetmelikler Madde Numarasina Gore Yonetmelikler Endeksi
Z Empedans kısa gösterilişi
Z Z ile başlayan ingilizce kısaltmalar
Zener Diyot Ters polarite şeklinde kullanıldığında, uçlarındaki gerilim (etiket değerinde) sabit kalan diyot
Zero Bit iki frekansın aynı olması durumunda, kulak ile duyulmayan ses.