Amatör Telsizcilikte Sık  Kullanılan Tanımlar Kısaltmalar ve Tarifler

  H  I  J  K  L

ABCDEFG MNOPQRSTUWXYZ

Ana Menü

H3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.1     Modülasyon

H H ile başlayan ingilizce kısaltmalar
HAM Amatör radyocu   ham radio directory
HAMLET Yeni başlamış amatör radyocu
Hamfest Amatör Fuarı
Handle Operatörün ismi
Harita ABD, Dünya ve IOTA adaları ile ilgili bir sayfa   
Harmonik RF sinyalinin, ana frekansından başka, daha küçük genlikli, basit kat veya askatlarındaki sinyaller
Hava Durumu

 Weather

HB9CV Anten çeşidi    Anten

HDTV High Definition Television
Heliax Özel fiziki yapılışta koaksiyel kablo. İç iletken mono bakır, arada köpük veya spiral sarımlı plastik  dielektrik, üstte örgü yerine, spiral şeklinde kaynatılmış bakır boru bulunur.  Bu yapısı nedeniyle RF kaybı çok azdır.    Anten

Helix Anten Spiral şeklinde yapılmış yönlü anten hesap programı , A Quad-Helix Antenna For Hydrogen Line SETI , Construction Details For A GPS Helix Antenna , Gain of Helix , Helix and Filter Construction , helix , K5OE Experimental Double Helix Antenna  Anten 

Hell

 Dijital haberleşme modlarından birisi, Hell Tarihçe      Dijital Haberleşme

Henry,H  Bobin endüktans birimidir. Radyo frekans için çok büyük olduğu için alt katları kullanılır.. 1 Henry=1000 milihenry, 1 mili henry=1000 mikro henry

Hertz , Hz

Frekans birimidir. 1 Hertz Dakikada bir titreşim demektir. 1000 er 1000 er büyür 1KHz= 1000 Hz, 1MHz= 1000KHz, 1GHz= 1000 MHz

Heterodin Antenden alınan sinyalin, başka bir frekansla birleştirilerek ara frekans (IF, muayyen F.) elde edilme işlemi

HF

High Frequency Yüksek frekans. Frekans planlamasında 3 ila 30 Mhz arası bandı kapsar HF siteleri     Frekans Spektrumu

HF Fax   HF-FAX     HF-FAX Station & Frequency Database
Hi.. Sonuna geldiği cümlenin espri olduğunu ifade eden kısaltma
Home Made Evde yapılmış   Homebrew rf amplifiers and other goodies for licensed hams by WB0NNI
Home Page Amatörlerin internette açtığı web siteleri
Horizontal Polarizasyon Radyo frekans dalgalarının yer yüzeyine paralel yayımı, yatay polarizasyon   polarizasyon   yatay polarizasyon    Anten
HRPT High Resolution Picture Transmission (meteoroloji uyduları)
HT Handi Talkie/Handheld Transceiver, el cihazı
HTML Hyper Text Markup Language -web sayfası dili
I Akım kısaltmasıdır. Amper
I I ile başlayan ingilizce kısaltmalar
IARC İsrail Amatör Radyo Klübü

IARU

Uluslararası Telsiz Amatörleri Birliği

IC Integrated Circuits, 
ICOM Amatör cihaz imalatçıları için tıklayınız
ID Tanıtım sinyali, identification
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering
IF Internal Frequency, ara frekans
İletim Hattı Cihaz ile Anten arası irtibatı sağlayan kablo, Transmisyon Hattı  ,  KoaksiyelLadder Line(paralel Hat)    Feeder   Anten
Image Alıcı cihazın, kendi ürettiği  ve bandlarda harmonik olarak duyulan istenmeyen sinyal
Inmarsat International Maritime Satellite Organization  1
İnternet Türkçe İnternet Sözlüğü ADA-NET Internet
İnternette Radyo Listen to ham radio through the internet
Inverted Vee Anten Dipol antendir, yalnız besleme noktası ile her iki kol arasında yaklaşık 120 derece açı yapmalıdır. Her yön ile haberleşebilir. RESİM      Anten
İyonosfer Atmosferin yerden 60-600 Km arası
IOTA Islands On The Air. Dünya üzerindeki belirlenmiş adalar ile yapılan görüşme. 1    G3KMA, IOTA Manager's Website
IRC International Reply Coupon, Uluslararası cevap kuponu, 
ISDN Intergrated Services Digital Network, Entegre servisler sayısal şebekesi
Isotropic Anten hesaplamalarında kullanılan tek nokta anten     Anten
Isotron Anten Isotron Antennas - Main Page     Anten

ITU

Internayional Telecommunication Union, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

ITU Zone

 HF Planning

İngiltere Band Planı A rough guide to the V-UHF bands in the UK.
J2A

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1   Modülasyon

J2B

 Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 1    Modülasyon

J3C

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil. 1     Modülasyon

J3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek  kanallı telefon yayını. SSB  1     Modülasyon

J3F

Genlik modülasyonlu , tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.  1     Modülasyon

J J ile başlayan ingilizce kısaltmalar
J-Pole Anten hesap programı     Anten    2 meter j-pole  Benim yaptığım J-Pole anten   j-pole anten linkleri
Jam, jamming Yayın frekansında ikinci bir sinyalin bilinçli  parazit yapması
Jug Büyük verici tüpü
K CW çalışmada, karşı istasyona 'seni dinliyorum' mesajı.
K K ile başlayan ingilizce kısaltmalar
Kamu Kurumları Kamu Kurumlarının Web'leri
Kanunlar Adına Göre Kanunlar Endeksi
Katod Elektron tüplerinde elektronların çıktığı  eleman, diyotların (+) kutbu
Kavite Duplekser resim    Anten
Kbps  Kilobytes per second
Kc Kilo cycle, kilo hertz
KENWOOD Amatör cihaz imalatçıları için tıklayınız
Key Maniple veya mikrofon mandalı
Kısaltmalar 1 2:http://jcs.mil/htdocs/dodinfo/acronyms/list.html

Kilo Hertz, KHz

1000 Hertz

Kiss Protokolü Paket radyoda kullanılan bir protokol
Koaksiyel Kablo Eş eksenli diye de anılan, ortada canlı uç, onun üzerinde  yalıtkan ve yalıtkan üzerindeki (genellikle) örgü blendajdan ve bunların üzerine çekilen bir dış kılıfdan oluşan kablo. Canlı ucun dış çapı ile yalıtkanın üst çapı, kablonun karakteristik empedansını belirler. Koax kayıp hesap programı     Antenna Systems & Supplies Cables Page    Ladder Line    Strong Signals - Co-ax Cable    Anten   Coax cable table

Kondensatör İki kutuplu, kutuplar arasında dielektrik bir yalıtkan bulunan eleman, birimi Farad 1 Kondensatör tanıtım, Sözlük 2 

Konnektör  Bağlantı parçası  BNC Konnektör

TROMPETER RF Connectors, Fiber Optics

Konfirmasyon Yapılmış bir QSO nun, QSL kartının gelmiş olması, bu şekilde ispatlanması

Kontrol İstasyonu

Belirli bir bölgede faaliyet gösteren amatör telsiz servisi içindeki amatör telsiz istasyonlarının haberleşmelerini kontrolle görevlendiren sabit mobil amatör telsiz istasyonu

Kontrol Operatörü

Amatör telsiz haberleşmesini kontrolle görevlendirilen kontrol istasyonundaki sorumlu amatör telsizci

Kristal Frekansın sabit tutulması istenen yerde kullanılan, doğadan elde edilen quartz  taşların belli ölçülerde kesimi ile elde edilen eleman, 1 2
Ku-band 11,7 ila 12,2 GHz aralığındaki uydu bandı   1    Frekans Spektrumu
Kütüphaneler Türkiyedeki Kütüphane Hizmetleri
KW Kurz Welle, kısa dalga, Short wave  1    Frekans Spektrumu
KW Kilo watt
L Endüktans (bobin) kısaltması
L L ile başlayan ingilizce kısaltmalar
Ladder Line Paralel Hat   Ladder line and Wire Antennas    Anten
LAN Local Area Network
LCD Liquid Crystal Display 1
LED Light Emitting Diode

LF

Low frequency 1

LMSS Land Mobile Satellite System, Kara mobil uydu sistemi
LNA Low Noise Amplifier
LNB Low Noise Block Downconverter, Çanak antenlerde kullanılan.
LNBF Low Noise Block Downconverter Feedhorns

Log Defteri

Amatör istasyonda yapılan tüm görüşmelerin kayıt edilmesi gerekli resmi işletme defteri. Röle üzerinden yapılan konuşmalar kayıt edilmez. Tarih, Görüşme saati (UTC olarak), Karşı istasyonun işareti, Alınan ve verilen raporlar işlenmelidir. İlave olarak gelen QSL, yollanan QSL, Karşı amatörün adı, Not kısmı bulunabilir.

LOG Periyodik Anten Geniş bandlı yagi anten hesap programı    Anten
Loop Antenden yayılan dalgaların, yayılım  şekilleri   1    Anten
LORAN Long Range Aid to Navigation.
LPF Low Pass Filter
Loop Anten Daire veya benzeri şekilde  olup, iki ucu arasındaki ayarlı kondansatör ile tune yaılınca çok verimli çalışan anten. Ev içinde de çalışabilir. 1        hesap programı        magnetic Loop Anten     Anten
LSB Lower Side Band, Alt yan band, 10 MHz in altındali amatör bandlarda bu mode kullanılır.   Modülasyon
LUF Lowest Usable Frequency, Propagasyonda kullanılabilecek minimum frekans.1      Anten
LW Longwave (150-300 kHz) Uzun Dalga  1    Frekans Spektrumu