TR:n käyttö

by Jari OH6BG

Seuraava kokoelma kirjoitelmia koskee TR:n käyttöä ja TR:n lokitietojen muuttamista Cabrillo-muotoon. Myös Cabrillo esitellään. Kirjoitustyö on ollut tiimityötä. Kiitos kuuluu Jarille OH6QU; Jukalle OH6LI kiitokset kommenteista.

Lisätietoja TR-ohjelmasta: http://www.qth.com/tr/
Euroopan-tuki ja edustus: Jonathan Silvergran, [email protected]

TRLog

Cabrillo

QSO-datan muunnos TR:stä CabrilloksiKotirintamalle ...