TR:n käyttö - päävalikko

Cabrillo-lokin generointi TR:llä

By Jari OH6BG (kiitos kommenteista Jarille OH6QU ja Jukalle OH6LI)

Kontestin jälkeen TR:n lokitiedostot käsitellään POST-nimisellä ohjelmalla, joka on osa TRLog-ohjelmapakettia. POST tarkistaa duplikaatit, tekee yhteenvetolomakkeet ja erinäköiset raportit tai tulostaa QSL-tarrat. Yksi ohjelman päätoiminnoista on yhteystietojen siirtäminen Cabrillo-muotoon eri kilpailujen edellyttämissä QSO-dataformaateissa. Suurin osa Cabrillo-tiedoston tekemiseen kuluvasta ajasta menee henkilö- ja kilpailutietojen syöttämiseen. Cabrillon vaatimien QSO-tietojen generointi vie ohjelmalta vain muutamia sekunteja. POST toimii Cabrillon luomisen apuvälineenä - samat tiedot voitaisiin kirjoittaa tekstieditorilla, kunhan Cabrillo-määrittelyä noudatetaan. Katso erillinen kirjoitelmani Cabrillon rakenteesta, esim. Cabrillo - kontestilokin rakennuskieli

Oletetaan, että kyseessä olevan kilpailun lokitiedot (esim. CQWW.DAT) ja TR-asetustiedosto (CQWW.CFG) ovat samassa hakemistossa. Tiedostojen nimeäminen ei ole mielivaltaista: mikäli asetustiedosto on ollut nimeltään CQWW.CFG, niin lokitiedoston nimeksi tulee automaattisesti CQWW.DAT. Cabrillo-tiedoston tekeminen ei onnistu, jos kilpailun TR-asetustiedosto puuttuu hakemistosta. Siirrytään siihen hakemistoon, jossa kilpailun lokitiedosto CQWW.DAT (ja asetustiedosto CQWW.CFG) sijaitsee. Jos tutkimme tiedostoa tekstieditorilla, näemme sen olevan normaali ASCII-tiedosto. Ennen Cabrillon luomista kannattaa CQWW.DAT tarkistaa, että selvät kirjoitusvirheet kutsuista tms. tulevat poistetuiksi. POST-ohjelman duplikaatti- ja kerrointarkistus voitaisiin myös ajaa (ei käsitellä tässä kirjoituksessa). Sillä ei toisaalta ole niinkään merkitystä, koska kumpiakaan ei merkitä Cabrilloon. Järjestäjien lokintarkistussofta etsii mahdolliset duplikaatit ja laskee kertoimet QSO-tiedoista.

Kuten Jukka OH6LI toteaa: "Duplikaatteja ei kannata työskennellä. Jos lokissa on duplikaattiyhteys, saattaa olla että vasta-asemalla ei olekaan ensimmäistä yhteyttä lokissa, mistä seuraa pistemenetyksiä. Varminta on aina tarkistaa duplikaattiyhteyttä tarjoavalta, mitä hänen lokissaan on."

Kirjoitusvirheiden tarkistusten jälkeen käynnistetään POST-ohjelma MS-DOS-komentoriviltä seuraavasti (">"-merkki on komentokehote eli ns. prompti):

> POST CQWW.DAT

Esille tulee ruutu, jossa esittelytekstin alapuolella ovat seuraavat valinnat:

 F - Change active log filename (active logfile = CQWW.DAT).
 C - Create Cabrillo File.
 L - Log procedures menu.
 P - Post contest log processor (steps you through most everything).
 Q - QSL procedures menu.
 R - Report procedures menu.
 U - Utility procedures menu.
 X - Exit program.

 Enter command :

Tarkistetaan että F-kohdan aktiivinen lokitiedosto on todellakin CQWW.DAT. Sitten painetaan C-näppäintä (Create Cabrillo File).

Tämän jälkeen ohjelma lyhyesti esittelee Cabrilloa. Ohjelma luo Cabrillo-tiedoston, jonka nimeksi tulee CQWW.CBR.

              CREATE CABRILLO FILE

The Cabrillo format has been adopted by the ARRL and CQ and the preferred
format for entry submission. An entry consists of all of the necessary
data to submit your log - including summary sheet.

This procedure will generate a Cabrillo file for the active log file. It
will be saved with the active file name prefix and .CBR as the suffix.

Okay to proceed? (Y/N):

Painetaan Y-näppäintä.

Tämän jälkeen ohjelma alkaa kerätä Cabrillo-tiedoston alkuun tulevia henkilö- ja kilpailutietoja sekä tietoja joiden pohjalta QSO-tiedot luodaan.

Ensiksi kysytään, minkä zone-numeron annoimme kilpailussa:

The first step in generating the Cabrillo file is to put the necessary
summary information at the front of the file.
473 QSOs were found in your log.
Enter the zone you were sending :

Tässä kohtaa POST ei pysty päättelemään prefiksistä eikä MY ZONE -määrittelystä zone-numeroamme. Syötetään siis numero 15 ja painetaan ENTER.

Seuraavaksi valitaan kilpailukategoria:

                CHOOSE CATEGORY

Move the cursor to the appropriate category for your entry. Use the TAB key
to activate the next column. Use the up and down arrows to make you selection.
When you are happy with your selection - press RETURN. Use ESCAPE to abort.

CATEGORY         BANDS    POWER  MODE   SPECIAL
--------         -----    -----  ----   -------
SINGLE-OP         ALL     HIGH   CW    NONE
SINGLE-OP-ASSISTED    160M    LOW   SSB    ROOKIE
SINGLE-OP-QRP-PORTABLE  80M     QRP   RY    BAND-LIMITED
MULTI-ONE         40M         MIXED   TB-WIRES
MULTI-TWO         20M              OVER-50
MULTI-MULTI        15M
MULTI-LIMITED       10M
MULTI-UNLIMITED      LIMITED
ROVER
SCHOOL-CLUB
UNLIMITED
CHECKLOG

Näkyvissä on viisi saraketta. Sarakkeen sisällä kuljetaan ylös ja alas nuolinäppäimin. Sarakkeessa kursori viedään oikean vaihtoehdon kohdalle (ei paineta ENTERiä!) ja sitten siirrytään toiseen sarakkeeseen vasemmalla tai oikealla nuolinäppäimellä. Sarakkeesta toiseen voidaan siirtyä myös tabulaattorinäppäimellä. Vasta kun kaikki eri sarakkeiden valinnat ovat oikein, painetaan ENTER-näppäintä.

Tämän jälkeen kysytään radiokerhon nimeä, jonka hyväksi tämän lokin pisteet lasketaan:

Enter team or club (if any) :

Kirjoitetaan esimerkiksi "Contest Club Finland" ja painetaan ENTER. Mikäli emme halua vastata kysymykseen tai kilpailussa ei ole tiimikisaa taikka emme kuulu mihinkään kerhoon, niin painetaan pelkkä ENTER.

Mikäli olemme käyttäneet POST-ohjelmaa ennenkin, olemme saattaneet määritellä jo nimen ja osoitteen. Jos näin on, ohjelma kysyy, voidaanko näitä tietoja käyttää nytkin:

Okay to use previously stored name and address? (Y, N):

Vastataan Y eli voidaan käyttää ohjelmaan tallennettuja nimi- ja osoitetietoja.

Sen jälkeen kysytään kilpailun operaattoreita:

Enter Operator(s) :

Cabrillo-määrittely vaatii, että operaattoreiden kutsumerkit erotetaan toisistaan välilyönnein. Omassa tapauksessani kirjoitan tähän käyttämäni kutsumerkin OH6BG ja painan ENTERiä.

Tämän jälkeen kysytään "kootut selitykset" eli kilpailukommentit (SOAPBOX):

Enter as many soapbox comment lines as you want. Enter blank line to stop.
SOAPBOX:

Kirjoitetaan halutut kommentit. Viimeisen kommentin jälkeen painetaan kaksi kertaa ENTER-näppäintä. Kommentit voidaan kirjoittaa myös jälkeenpäin ASCII-editorilla valmiiseen Cabrillo-tiedostoon, kunhan käytetään oikeaa formaattia eli kukin kommenttirivi alkaa tunnisteella SOAPBOX: .

Tämän jälkeen ohjelma generoi QSO-tiedot ja luo hakemistoon CQWW.CBR-nimisen tiedoston.

474
Cabrillo sucessfully generated and saved as CQWW.CBR

Press any key to continue...

minkä jälkeen voimme painaa mitä hyvänsä näppäintä päästäksemme takaisin ohjelman päävalikkoon.

Poistumme POST-ohjelmasta painamalla päävalikossa X-näppäintä (X - Exit program.) Tämän jälkeen voimme avata CQWW.CBR-tiedoston tekstieditorilla ja tutkia että Cabrillon vaatimat tiedot ovat tulleet oikein merkityiksi. Mikäli tiedoissa on virheitä, ne voidaan editorissa muuttaa oikeiksi ja tallentaa.

Yleensä kilpailujen järjestäjät vaativat, että Cabrillo-lokin tiedostonnimi pitää olla muotoa TUNNUS.CBR tai TUNNUS.TXT tms. CQWW.CBR voidaan uudelleennimetä MS-DOS-komennolla:

RENAME CQWW.CBR OH6BG.CBR

tai käyttämällä Windowsin graafisia työkaluja, kuten Windows Exploreria.

Lopulta Cabrillo-tiedosto on valmis lähetettäväksi liitetiedostona (attachment) kilpailun järjestäjälle. Käytännöt vaihtelevat sen suhteen, mitä sähköpostin Aihe- eli Subject-riville kirjoitetaan. Suositeltavaa on mainita kutsumerkki ja kilpailukategoria. Esimerkkejä:

Esimerkki 1:

To: [email protected]
Subject: OH4A: 2002 CQ World-Wide WPX CW Contest, SOSB 20M HP
Attach: OH4A.CBR (120 KB)

Dear Sirs,

attached please find OH4A's Cabrillo formatted log for
the 2002 CQ World-Wide WPX CW Contest in the SOSB 20M
HP category, logged with TRLog 6.69.

73 and cuagn next year,

Jari OH6QU

Esimerkki 2:

To: [email protected]
Subject: OH6QU: Checklog for ARRL 10-meter 2002 Contest
Attach: OH6QU.CBR (8.94 KB)

Sirs,

attached please find OH6QU's Cabrillo formatted checklog
for ARRL 10-meter 2002 Contest, logged with TRLog 6.71A.

73 and cuagn next year,

Jari OH6QU