TR:n käyttö - päävalikko

Cabrillo - kontestilokin rakennuskieli

by Jari OH6BG (kiitos kommenteista Jarille OH6QU ja Jukalle OH6LI)

Cabrillo-muotoinen loki on yksi suositeltavista sähköisistä lokimuodoista. Se on selvästi vakiinnuttamassa asemaansa: muiden muassa ARRL:n ja CQ-kilpailuihin se on ehdottomasti suositeltavin. Risto OH3UU on ansiokkaasti selostanut sähköisten lokien olemusta eri yhteyksissä. Riston ajatuksia voi kerrata osoitteesta: http://www.qsl.net/ccf/ohforms.htm

Kun puhutaan sähköisistä lokeista, voidaan pitää jo sanomattakin selvänä, että tiedoston fyysinen tallennus tapahtuu ASCII-muodossa (ASCII, American Standard Code for Information Interchange). ASCII on avoin ja standardoitu digitaalisten merkkien tallennustapa, jolla varmistetaan, että näin tallennettu informaatio olisi mahdollisimman monen eri ohjelman käytettävissä. Muu, jonkin tietynmerkkisen ohjelman (esim. Word tai WordPerfect) oma digitaalisten merkkien tallennustapa ei ole suositeltavaa siksi, että niiden tapa on suljettu eli sellainen jonka yleensä vain kyseinen ohjelma itse pystyy ymmärtämään. Suljetun tallennusmuodon ongelmien lievittämiseksi ollaankin moniin ohjelmiin jouduttu vaivalla rakentamaan ns. tiedostokonverttereita. Näilläkään ei konvertointia saada välttämättä ihan täydelliseksi, vaikka lähellä ollaan.

Standardoitu fyysinen rakenne (ASCII) ei kuitenkaan yksistään riitä. Tarvitaan myös standardoitu kuvaus lokin loogisesta rakenteesta. Cabrillo on yksi tällainen looginen rakennekuvaus. Cabrillo-määrittely jakautuu karkeasti kahteen osaan: henkilö- ja kilpailutietoihin (alla kohdat 1-17) sekä QSO-tietoihin (kohta 18).

Jokainen Cabrillo-loki alkaa START-OF-LOG:-rivillä ja päättyy END-OF-LOG:-riviin. Kaikki muu tieto sijaitsee näiden kahden rivin välissä. Tämä muu tieto on sidottu riveihin, jotka kaikki alkavat selkeällä rivitunnisteella. Tunnisteettomia rivejä ei ole. Rivien keskinäisellä järjestyksellä on merkitystä. Kuten jatkossa huomaamme TR:n generoimasta Cabrillo-tiedostosta (kohdan 17 ja 18 välissä), pientä horjuntaa on silti havaittavissa.

1) START-OF-LOG: versionumero

Pitää olla lokitiedoston ensimmäisellä rivillä. Nykyinen versionumero on "2.0". Uuden TR-version 6.72 tuottamassa Cabrillo-muodossa tosin näkee jo versionumeroa "2.1".

Esimerkki:

START-OF-LOG: 2.0

2) END-OF-LOG:

Pitää olla lokitiedoston viimeisellä rivillä. Kaksoispisteen jälkeen ei tule merkkejä.

Esimerkki:

END-OF-LOG:

3) ARRL-SECTION: arrl-section

Mikäli otamme osaa ARRL:n järjestämiin kilpailuihin, lokeihin täytyy merkitä ARRL-SECTION:-rivi. Amerikkalaisten ja kanadalaisten asemien lokeissa arrl-section pitää olla osoitteessa http://www.arrl.org/contests/sections.abv.html mainittu ARRL:n section-lyhenne. Ulkomaisten asemien lokeissa arrl-section tulee olla "DX". Tämä tieto vaaditaan kaikissa ARRL:n järjestämissä kilpailuissa, kuten ARRL-10, ARRL-DX-SSB jne.

TR ei toistaiseksi lisää ko. määritystä ainakaan DX-asemille ARRL:n kontesteihin, mutta asiasta on ilmoitettu TR:n kehittäjille.

Esimerkki:

ARRL-SECTION: DX

4) CALLSIGN: kutsumerkki

Tällä rivillä määritellään kilpailussa käytetty kutsumerkki.

Esimerkki:

CALLSIGN: OH6BG

5) CATEGORY: operaattorikategoria bandikategoria tehokategoria [modekategoria]

Tällä rivillä määritellään, mihin kilpailuluokkaan kuulumme. CATEGORY:-rivillä on kolme pakollista osaa (operaattoriluokka, bandi ja teho) ja yksi valinnainen (mode).

Cabrillon alkuperäinen määrittely kertoo, että HF-kilpailuissa operaattorikategoria pitää olla yksi seuraavista: SINGLE-OP, SINGLE-OP-ASSISTED, MULTI-ONE, MULTI-TWO, MULTI-MULTI, SCHOOL-CLUB (vain ARRL-SS-CW ja ARRL-SS-SSB:ssa), SWL tai CHECKLOG. VHF-kilpailuissa operaattoriluokka pitää olla yksi seuraavista: SINGLE-OP, SINGLE-OP-PORTABLE, ROVER, MULTI-LIMITED, MULTI-UNLIMITED tai CHECKLOG.

Kotimaisissa ja skandinaavisissa kilpailuissa operaattorikategorioita voi olla vähemmänkin.

HF-kilpailuissa bandikategoria pitää olla yksi seuraavista: ALL, 160M, 80M, 40M, 20M, 15M tai 10M. VHF-kilpailuissa bandikategoria pitää olla yksi seuraavista: ALL tai LIMITED.

Tehokategoria pitää olla HIGH, LOW tai QRP.

Modekategoria pitää olla CW, SSB tai MIXED ja on tarkoitettu käytettäväksi vain single-operaattorien lokeissa niissä multimode-kilpailuissa, jotka sallivat yksittäismodet, kuten IARU-HF ja 10 Meter Contest. Tätä yleensä ei tarvinne käyttää sen takia, että kilpailun nimestä voi ilmetä käytettävä mode, esim. CQ-WW-CW. Katso alla.

Cabrillo 2.0:n määrittelyssä on puute, sillä RTTY:ä ei ole mainittu, vaikka QSO-tiedoissa luetellaan CW, PH, FM ja RY!

Esimerkki CQ WW CW-kilpailusta, jossa osallistuin 10M:n LOW-power-luokkaan:

CATEGORY: SINGLE-OP 10M LOW

6) CATEGORY-OVERLAY: [kategoria-tarkenne ...]

Kategoriatarkennetta käytetään lokissa tarpeen mukaan. CQ-WPX-CW- ja CQ-WPX-SSB-kilpailuissa kategoriatarkenne voi olla mikä tahansa yhdistelmä seuraavia: ROOKIE, BAND-LIMITED ja TB-WIRES. STEW-PERRY-kilpailussa kategoriatarkenne voi olla OVER-50. IARU-HF-kilpailussa kategoriatarkenne voi olla HQ.

Esimerkki:

CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE, BAND-LIMITED, TB-WIRES

7) CATEGORY-TIME: aikakategoria

Aikakategoria on käytössä vain RSGB:n IOTA-kilpailussa ja pitää olla joko 12-HOURS tai 24-HOURS.

Esimerkki:

CATEGORY-TIME: 12-HOURS

8) CLAIMED-SCORE: n

Kokonaislukuna annettava kilpailijan laskema pistemäärä, esim. 1217315 tai 19113 tai 12.

Esimerkki:

CLAIMED-SCORE: 131784

9) CLUB: tekstiä

Sen radiokerhon nimi, jonka hyväksi lokin tuoma pistemäärä lasketaan. Käytetään, jos kisaan liittyy tiimikilpailu.

Esimerkki:

CLUB: Contest Club Finland

10) CONTEST: kilpailun-nimi

Kilpailun-nimen pitää olla yksi seuraavista: AP-SPRINT, ARRL-10, ARRL-160, ARRL-DX-CW, ARRL-DX-SSB, ARRL-SS-CW, ARRL-SS-SSB, ARRL-UHF-AUG, ARRL-VHF-JAN, ARRL-VHF-JUN, ARRL-VHF-SEP, ARRL-RTTY, BARTG-RTTY, CQ-160-CW, CQ-160-SSB CQ-WPX-CW, CQ-WPX-RTTY, CQ-WPX-SSB, CQ-VHF, CQ-WW-CW, CQ-WW-RTTY, CQ-WW-SSB, DARC-WAEDC-CW, DARC-WAEDC-RTTY, DARC-WAEDC-SSB, IARU-HF, NAQP-CW, NAQP-RTTY, NAQP-SSB, NA-SPRINT-CW, NA-SPRINT-SSB, NEQP, OCEANIA-DX-CW, OCEANIA-DX-SSB, RSGB-IOTA, SAC-CW, SAC-SSB, STEW-PERRY tai TARA-RTTY.

Kotimaisille ja skandinaavisille kilpailuille täytyy määrittää yhteisesti sovittu kilpailun-nimi, mikäli sitä ei löydy ylläolevasta luettelosta.

Esimerkki:

CONTEST: CQ-WW-CW

11) CREATED-BY: tekstiä

Cabrillo-tiedoston luomiseen käytetyn lokiohjelman nimi ja versio.

Esimerkki:

CREATED-BY: TR Log POST Version 6.72A

12) IOTA-ISLAND-NAME: tekstiä

Tämä on käytössä vain RSGB:n IOTA-kilpailussa saariasemien osalta. Tähän kirjoitetaan sen saaren nimi, jolta operointi tapahtui (ei IOTA-numeroa).

Esimerkki:

IOTA-ISLAND-NAME: Raippaluoto Island

13) NAME: tekstiä
14) ADDRESS: tekstiä

Nimi ja osoite. Tyypillisesti ADDRESS:-rivejä on niin monta kuin osoitteessa on rivejä.

Esimerkki:

NAME: Jari Perkiömäki
ADDRESS: Påskvägen 26 K 82
ADDRESS: FIN-65320 VASA
ADDRESS: FINLAND
ADDRESS: EUROPE

15) OPERATORS: kutsumerkki1 [kutsumerkki2 kutsumerkki3...]

Välilyönnein eroteltu luettelo operaattoreiden kutsumerkeistä.

Esimerkki:

OPERATORS: OH6BG

16) OFFTIME: aloitusaika päättymisaika

Single-operaattorit käyttävät tätä WAE-kilpailussa lepotaukojen merkitsemiseen. Voisi olla käyttökelpoinen myös WPX:ssä, joskin ko. kisan järjestäjät sanovat, että lokintarkistusohjelma laskee lepojaksot QSO-tiedoista

Tiedon rakenne:

     -----alkoi----- ----loppui-----
OFFTIME: päivämäärä aika päivämäärä aika
OFFTIME: vvvv-kk-pp nnnn vvvv-kk-pp nnnn
OFFTIME: 2002-03-22 0300 2002-03-22 0743
0000000001111111111222222222233333333334
1234567890123456789012345678901234567890

Esimerkki:

OFFTIME: 2002-03-22 0300 2002-03-22 0743

17) SOAPBOX: tekstiä

Kilpailuun liittyviä kommentteja. Jokaisen kommenttirivin alussa pitää olla SOAPBOX:-tunniste.
SOAPBOX: Hauska kilpailu, vaikka antenninkääntöboxista jysähti sulake.
SOAPBOX: Toinen kilpailupäivä mastoa käännettiin käsivoimin.
SOAPBOX: Että sillai.

Jos jatkamme CQ WW CW -kilpailun esimerkkiä, olemme tähän mennessä saaneet Cabrillo-lokiin seuraavat rivit (tosin TR:n generoima rivitunnisteiden järjestys hiukan häilyy edellä esitetystä speksin mukaisesta järjestyksestä):


START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY: TR Log POST Version 6.72A
CALLSIGN: OH6BG
CONTEST: CQ-WW-CW
CATEGORY: SINGLE-OP 10M LOW
CLAIMED-SCORE: 131784
CLUB: Contest Club Finland
NAME: Jari Perkiömäki
ADDRESS: Påskvägen 26 K 82
ADDRESS: FIN-65320 VASA
ADDRESS: FINLAND
ADDRESS: EUROPE
OPERATORS: OH6BG
SOAPBOX: Hauska kilpailu, vaikka antenninkääntöboxista jysähti sulake.
SOAPBOX: Toinen kilpailupäivä mastoa käännettiin käsivoimin.
SOAPBOX: Että sillai.

Tämän jälkeen tulevat QSO-tiedot ja lopuksi END-OF-LOG:-rivi.

18) QSO: QSO-data

QSO-data esitetään kilpailun järjestäjien edellyttämässä muodossa. QSO-tunnisteella alkavia rivejä on niin paljon kuin lokissa on QSO:ja.

Cabrillon QSO-dataformaatti ei ole kaikista käsityksistä huolimatta geneerinen - kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin soveltuva - vaan on erittäin sidottu kyseessä olevaan kilpailuun. Tämän takia täytyy olla huolellinen, että QSO-data esitetään siinä muodossa kuin kilpailun järjestäjä on sen määritellyt. Täten onkin odotettavissa, että kotimaisiin kilpailuihin kehitetään yhteistuumin kilpailu kilpailulta Cabrillolle soveltuvat QSO-dataformaatit. Tällöin myös lokintarkastukseen tarkoitettujen ohjelmien kehittely tulee helpommaksi - mikä tarkoittaa lokitarkastuksen helpottumista ja tulosten nopeampaa valmistumista.

Otetaan esimerkiksi CQ WW -kilpailu. He ovat tarkasti määritelleet, millä tavalla QSO-data täytyy QSO-rivillä asemoida. Esimerkki alla. Huomaa, että rivipositiossa 81 oleva arvo on tarkoitettu MULTI-2-kategoriaan osallistuville asemille ja siinä kerrotaan QSO:n pitäneen lähettimen tunnus.

CQ WW:n QSO-dataformaatti:

               --------info annettu---- -------info saatu-------
QSO: freq mo päivämäärä aika kutsu     rst sanoma kutsu     rst sanoma t
QSO: ***** ** vvvv-kk-pp nnnn ************* nnn ****** ************* nnn ****** n
QSO: 3799 PH 2000-11-26 0711 N6TW     59 03   JT1Z     59 23   0
000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901

Alla kaksi QSO-riviä omasta, TR:n generoimasta Cabrillo-tiedostostani, mistä nähdään että asemointi on speksin mukaista (paitsi uuden position 81 osalta):

QSO: 28000 CW 2002-11-23 0029 OH6BG     599 15   RS0F     599 19
QSO: 28000 CW 2002-11-23 0046 OH6BG     599 15   RA0FN     599 19

Otetaan toiseksi esimerkiksi Jarin OH6QU:n kehittämä NRAU Balticin Cabrillo-QSO-dataformaatti (ei vielä virallisesti hyväksytetty). HUOM! TR:n uusin versio ei osaa tuottaa alla näkyvää NRAU:n formaattia.

NRAU Balticin QSO-dataformaatti:

               --------info annettu---- -------info saatu-------
QSO: freq mo päivämäärä aika kutsu     rst nr# pr kutsu     rst nr# pr
QSO: ***** ** vvvv-kk-pp nnnn ************* nnn nnn aa ************* nnn nnn aa
QSO: 3500 CW 2002-12-29 0530 OH6QU     599 001 PO OH6BG     599 001 PO
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

missä:


freq    = taajuus kokonaislukumuodossa (kHz). Jos taajuus ei tiedossa,
       sitten 3500 tai 7000
mo     = lähetysmode: CW tai PH (fone)
päivämäärä = UTC-päivämäärä muodossa vuosi-kuukausi-päivä (vvvv-kk-pp)
aika    = UTC-aika
kutsu   = kilpailussa käytetty kutsumerkki
rst    = RST tai RS moden mukaan
nr#    = sarjanumero, joka alkaa 001:sta kolmella numerolla ilmaistuna
pr     = kaksikirjaiminen maakuntatunnus
       (lyhenteet kilpailusääntöjen mukaan)

Lopuksi tarkastellaan SM3CER:n määrittämää SAC:n QSO-dataformaattia.

SAC:n QSO-dataformaatti:

               --------info annettu---- -------info saatu-------
QSO: freq mo päivämäärä aika kutsu     rst sanoma kutsu     rst sanoma t
QSO: ***** ** vvvv-kk-pp nnnn ************* nnn ****** ************* nnn ****** *
QSO: 14000 CW 2002-09-21 1048 7S3A     599  001 4K6GF     599  116 0
000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901

missä:

freq    = taajuus kokonaislukumuodossa kHz:nä (esim. 14212, 28032).
       Jos taajuus ei tiedossa, sitten 3500, 7000, 14000, 21000 tai 28000
mo     = lähetysmode: CW tai PH (fone)
päivämäärä = UTC-päivämäärä muodossa vuosi-kuukausi-päivä (vvvv-kk-pp)
aika    = UTC-aika [esim. 1048]
kutsu   = kilpailussa käytetty kutsumerkki
rst    = RST tai RS moden mukaan
sanoma   = kilpasanoma (sarjanumero) 001:stä alkaen
       [e.g. 1, 01, 001, 0001, 00001 tai 000001]
t     = lähetin-ID-tunnus: 0, 1, 2, 3, 4 tai 5 (Käytössä MULTI-ONE
       [eli M/S]- tai MULTI-MULTI [eli M/M]-kategorioissa. Voi osoittaa
       myös QSO:n pitäneen lähetin-vastaanottimen tunnuksen SO2R
       (Single Operator - 2 radios) -konfiguraatiossa.

Vielä lopuksi ehjä esimerkki omasta CQ WW CW -kilpailulokistani niin kuin TR näkee sen:

START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY: TR Log POST Version 6.72A
CALLSIGN: OH6BG
CONTEST: CQ-WW-CW
CATEGORY: SINGLE-OP 10M LOW
CLAIMED-SCORE: 131784
CLUB: Contest Club Finland
NAME: Jari Perkiömäki
ADDRESS: Påskvägen 26 K 82
ADDRESS: FIN-65320 VASA
ADDRESS: FINLAND
ADDRESS: EUROPE
OPERATORS: OH6BG
SOAPBOX: Hauska kilpailu, vaikka antenninkääntöboxista jysähti sulake.
SOAPBOX: Toinen kilpailupäivä mastoa käännettiin käsivoimin.
SOAPBOX: Että sillai.
QSO: 28000 CW 2002-11-23 0029 OH6BG     599 15   RS0F     599 19
QSO: 28000 CW 2002-11-23 0046 OH6BG     599 15   RA0FN     599 19
[tässä välissä muutama sata kusoriviä lisää]
END-OF-LOG: